TẬP LÀM VĂN - LỚP 5Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2009
TẬP LÀM VĂN
KIỂM TRA BÀI CŨ:
Em hãy đọc đoạn văn tả ngoại hình của một
người em thường gặp đã được viết lại.

Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2009
TẬP LÀM VĂN
I. Phần nhận xét:
1/ Đọc biên bản Đại hội chi đội.
2/ Trả lời câu hỏi:
a. Chi đội lớp 5A ghi biên bản để làm gì?
b. Cách mở đầu và kết thúc biên bản có điểm gì
giống, điểm gì khác cách mở đầu và kết thúc đơn?
c. Nêu tóm tắt những điều cần ghi vào biên bản?
LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP (S/140)

Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2009
TẬP LÀM VĂN
LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP
a/ Chi đội lớp 5A ghi biên bản
để làm gì?
b/ Cách mở đầu biên bản có
điểm gì giống, điểm gì khác
cách mở đầu đơn?

Cách kết thúc biên bản có
điểm gì giống, điểm gì khác
cách kết thúc đơn?
c/ Nêu tóm tắt những điều cần
ghi vào biên bản?
a/ Chi đội lớp 5A ghi biên bản cuộc họp để nhớ
sự việc đã xảy ra, ý kiến của mọi người, những
điều đã thống nhất…nhằm thực hiện đúng
những điều đã thống nhất, xem xét lại khi cần
thiết.
b/ Cách mở đầu:
+ Giống: có quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản
+ Khác: Biên bản không có tên nơi nhận (kính
gửi) ; thời gian và địa điểm làm biên bản ghi ở
phần nội dung.
Cách kết thúc:
+ Giống: có tên, chữ kí của người có trách nhiệm.
+ Khác: Biên bản có hai chữ kí, không có lời cảm
ơn như đơn.
c/ Những điều cần ghi vào biên bản:
Thời gian , địa điểm họp; thành phần tham dự,
chủ toạ, thư kí; nội dung họp (diễn biến, tóm tắt
các ý kiến, kết luận của cuộc họp); chữ kí của
chủ tịch và thư kí.

Liên đội trường TH Lê Văn Tám ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
Chi đội lớp 5A
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI
I- Thời gian, địa điểm:
II- Thành phần tham dự:
II- Đoàn chủ tịch, thư kí.
IV- Nội dung đại hội:
1. Chi đội trưởng báo cáo hoạt động của chi
đội năm học 2005 - 2006 và phương hướng
hoạt động năm học 2006 -2007
……………………………………….........
2. Thảo luận báo cáo của chi đội
trưởng. .............................................................
........
3. Bầu Ban chỉ huy mới.
.....................................................................
4. Cô chủ nhiệm lớp phát biểu ý kiến.
.....................................................................
Đại hội bế mạc hồi 10 giờ, ngày 5 tháng 10 năm
2006
TM. Ban thư kí TM. Đoàn chủ tịch
(kí tên) (kí tên)
Tạ Mạnh Cường Ngô Xuân Hồng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Tam Kỳ, ngày 05 tháng 11 năm 2009
ĐƠN KIẾN NGHỊ
Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường Hòa
Hương, Tam Kỳ
Tôi tên là: Trịnh Hồng Phát
Sinh ngày: 22-7-1945
Chức vụ: Tổ trưởng tổ dân phố 11, phường
Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ.
Tôi xin trình bày với cơ quan công an một
việc như sau: Sắp đến mùa mưa bão ở phố tôi
có một hàng cây to, nhiều cành vướng vào
dây điện, một số cành sà xuống rất thấp dễ
gây nguy hiểm cho người dân đi lại và một số
căn hộ. Nay tôi đề nghị ủy ban nhân dân
phường Hòa Hương cho người xuống xử lí
tình trạng đã nêu ở trên để phòng tránh tai
nạn đáng tiếc xảy ra.
Thay mặt tổ dân phố, tôi xin chân thành
cảm ơn.
Người viết đơn
(kí tên)
Trịnh Hồng Phát

Generate time = 0.15849208831787 s. Memory usage = 1.93 MB