am nhac lop 2


Tiết 30:Học hát bài: Bắc kim thang
Dân ca Nam Bộ


Em nghe cô hát, em cho cô biết bài hát có giai điệu
vui tươi hài hước hay êm dòu, tha thiết?
+Vui tươi, trong sáng
Tiết tấu bài hát nhanh, chậm, hay vừa phải?
+Vừa phải

Bắc kim thang cà lang bí rợ
x x x x x x x
Cột qua kèo là kèo qua cột
x x x x x x x
Chú bán dầu qua cầu mà té
x x x x x x x
Chú bán ếch ở lại làm chi
x x x x x x x
Con le le đánh trống thổi kèn
x x x x x x x
Con bìm bòp thổi tè tí te tò te
x x x x x x x x x

Bắc kim thang cà lang bí rợ
x x x x
Cột qua kèo là kèo qua cột
x x x x
Chú bán dầu qua cầu mà té
x x x x
Chú bán ếch ở lại làm chi
x x x x
Con le le đánh trống thổi kèn
x x x x
Con bìm bòp thổi tè tí te tò te
x x x x x
Bắc kim thang cà lang bí rợ
x x x x
Cột qua kèo là kèo qua cột
x x x x
Chú bán dầu qua cầu mà té
x x x x
Chú bán ếch ở lại làm chi
x x x x
Con le le đánh trống thổi kèn
x x x x
Con bìm bòp thổi tè tí te tò te
x x x x x
Bắc kim thang cà lang bí rợ
x x x x
Cột qua kèo là kèo qua cột
x x x x
Chú bán dầu qua cầu mà té
x x x x
Chú bán ếch ở lại làm chi
x x x x
Con le le đánh trống thổi kèn
x x x x
Con bìm bòp thổi tè tí te tò te
x x x x x

Generate time = 0.055922031402588 s. Memory usage = 1.92 MB