Bài 7 ÔN TẬP

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO EA SÚP
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
Thực hiện: Nguyễn Mạnh Cương

Bài 7 ( tiết 7)

KIỂM TRA BÀI CŨ
KIỂM TRA BÀI CŨ
Nêu thành tựu văn hoá cổ đại của các quốc gia cổ đại phương
Đông và phương Tây? Ý nghĩa của những thành tựu đó?

Bài 7 ( tiết 7)
Bài 7 ( tiết 7)
ÔN TẬP
ÔN TẬP
1. Dấu vết của Người tối
cổ( Vượn người) phát hiện ở
đâu?
Dấu vết của Người
tối cổ( Vượn người)
phát hiện ở đâu?
- Ở Đông châu Phi
- Ở Đảo Gia va( In- đô-nê-xi-a)
- Ở Bắc Kinh ( Trung Quốc)
2. Những điểm khác nhau giữa
Người tinh khôn và Người tối cổ
thời nguyên thuỷ
Người tinh khôn khác
Người tối cổ ở điểm
nào? ( Con người,
công cụ sản xuất, tổ
chức xã hội)
3. Những quốc gia cổ đại lớn

Bài 7 ( tiết 7)
Bài 7 ( tiết 7)
ÔN TẬP
ÔN TẬP
1. Dấu vết của Người tối
cổ( Vượn người) phát hiện ở
đâu?
2. Những điểm khác nhau giữa
Người tinh khôn và Người tối cổ
thời nguyên thuỷ
3. Những quốc gia cổ đại lớn
Thời cổ đại ở phương
Đông, phương Tây có
những quốc gia lớn
nào?
- Phương Đông: Ai Cập, Lưỡng
Hà, Trung Quốc, Ấn Độ
- Phương Tây: Hi lạp, Rô ma
Hoàn thành bảng so sánh
các quốc gia cổ đại phương
Đông với các quốc gia cổ
đại phương Tây theo mẫu
sau.

Bài 7 ( tiết 7)
Bài 7 ( tiết 7)
ÔN TẬP
ÔN TẬP
1. Dấu vết của Người tối
cổ( Vượn người) phát hiện ở
đâu?
2. Những điểm khác nhau giữa
Người tinh khôn và Người tối cổ
thời nguyên thuỷ
3. Những quốc gia cổ đại lớn
4. Những thành tựu văn hoá của
thời cổ đại
Kể tên những thành tựu
văn hoá và tên tuổi các
nhà khoa học lớn của
các quốc gia cổ đại
phương Đông và
phương Tây?

Generate time = 0.28303194046021 s. Memory usage = 1.93 MB