GD kỹ năng sống qua môn TNXH


VỀ DỰ LỚP TẬP HUẤN
GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG
qua MÔN TNXH
Ở TIỂU HỌC
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO
PHỊNG GD&ĐT THƯỜNG XN

2
TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC
KĨ NĂNG SỐNG QUA MÔN
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Ở TIỂU HỌC
Báo cáo viên: Lê Xuân Văn
Hoàng Anh Đức

3
Bài 4-
GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG
CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
QUA MÔN TNXH

Các hoạt động chính
1. Tìm hiểu khả năng GDKNS qua môn TNXH
2. Tìm hiểu mục tiêu và nội dung GDKN sống
qua môn học
3. Tìm hiểu một số PP/KT để GDKN sống qua
môn TNXH

1. Khả năng GDKNS qua môn TNXH
Môn TN&XH ở các lớp 1,2,3 là một môn
học giúp HS có một số kiến thức cơ bản ban
đầu về con người và sức khoẻ, về một số sự
vật, hiện tượng đơn giản trong TN&XH chú
trọng đến việc hình thành và phát triển các kĩ
năng trong học tập như: quan sát, nêu nhận
xét ,thắc mắc, đặt câu hỏi và diễn đạt hiểu
biết của bản thân về các sự vật ,hiện tượng
đơn giản trong TN&XH; đặc biệt môn học
giúp HS xây dựng các quy tắc giữ vệ sinh ,an
toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng,
yêu gia đình, quê hương, trường học và có
thái độ thân thiện với thiên nhiên…

Do đó:
- Môn TNXH là một trong những môn học phù
hợp để GV có thể giáo dục KNS cho HS.
- Giáo dục KNS qua môn TNXH không chỉ khắc
sâu thêm kiến thức của môn học mà còn hình
thành thái độ và hành vi tích cực, phù hợp, cần
thiết giúp HS có thể ứng xử có hiệu quả các
tình huống thực tế trong cuộc sống.

2. Mục tiêu và nội dung GDKNS
trong môn TNXH ở Tiểu học
2.1 Mục tiêu:
-
Tự nhận thức và xác định được giá trị của bản thân mình, biết
lắng nghe, ứng xử phù hợp ở một số tính huống liên quan đến
sức khỏe bản thân, các quan hệ trong gia đình, nhà trường,
trong TN và XH.
- Biết tìm kiếm xử lý thông tin và phân tích, so sánh để nhận diện,
nêu nhận xét về các sự vật, hiện tượng đơn giản trong TNXH.
-
Hiểu và vận dụng các kỹ năng trên: Cam kết có những hành vi
tích cực; tự nguyện ( tự phục vụ, tự bảo vệ) trong việc thực hiện
các quy tắc vệ sinh, chăm sóc sức khỏe của bản thân, trong việc
đảm bảo an toàn khi ở nhà, ở trường, ở nơi công cộng, thân
thiện với cây cối, con vật xung quanh và môi trường.

2.2 Nội dung GDKNS trong môn TNXH.
*Các kỹ năng sống chủ yếu được giáo dục trong
mônTNXH
-
KN tự nhận thức: Tự nhìn nhận đánh giá về bản thân để xác
định được mặt mạnh, mặt yếu của bản thân; biết vị trí của
mình trong các mối quan hệ ở nhà, ở trường và ở cộng đồng.
-
KN tự phục vụ và tự bảo vệ: Biết cách tự phục vụ: rửa mặt,
đánh răng, tắm; tự bảo vệ chăm sóc sức khỏe của bản thân
liên quan đến các vấn đề vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường,
dinh dưỡng, phòng bệnh và an toàn ở nhà, ở trường, ở nơi
công cộng.
-
KN ra quyết định: Nên và không nên làm gì để bảo vệ sức
khỏe của bản thân, để ứng xử phù hợp trong gia đình, nhà
trường và cộng đồng; để bảo vệ môi trường.

-
KN kiên định và KN từ chối: Kiên quyết giữ vững
lập trường và nói lời từ chối trước những lời rủ rê
của bạn bè và người xấu; không tham gia vào những
việc làm, hành vi mang tính tiêu cực.
-
KN làm chủ bản thân: Biết đảm nhận trách nhiệm,
cam kết thực hiện công việc và biết ứng phó với
căng thẳng trong những tình huống của cuộc sống
một cách tích cực.
-
KN giao tiếp: Tự tin khi giao tiếp; lắng nghe tích
cực; phản hồi xây dựng; bày tỏ sự cảm thông, chia
sẻ, giúp đỡ với bạn bè trong lớp, trường, những
người có hoàn cảnh khó khăn.

-
KN hợp tác: Khả năng cá nhân biết chia sẻ trách
nhiệm, biết cam kết và cùng chung sức làm việc có
hiệu quả với những thành viên khác, giúp đỡ, hỗ trợ
lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó
vì mục đích chung.
-
KN tư duy phê phán: Biết phê phán, đánh giá các ý
kiến, hành động, lời nói, việc làm, các hiện tượng
trong đời sống hàng ngày.
-
KN tìm kiếm và xử lý thông tin: Biết tìm kiếm và xử
lý thông tin để giải quyết vấn đề trên cơ sở vận dụng
tư duy phê phán và sáng tạo.

3.Một số phương pháp/ kỹ thuật
dạy học tích cực để GDKNS
trong môn TNXH.
-
PP/KT động não, quan sát, thí
nghiệm, đóng vai, kT đặt câu hỏi,
KT chia nhóm, KT khăn trải bàn, KT
công đoạn, KT “ Hỏi và trả lời”, KT
giao nhiệm vụ,…

Generate time = 0.24983787536621 s. Memory usage = 1.93 MB