Tap doc lop 4 Bai Khuat phuc ten cuop bien

PHÒNG GD – ĐT huyÖn quÕ vâ
TRƯỜNG TIỂU HỌC tt phè míi
THIẾT KẾ MÔN TËp ®äc
Giáo viên thực hiện
Giáo viên thực hiện
:
:
Nguyễn T
Nguyễn T
iÕn H¶i
iÕn H¶i
Chị Võ Thị SáuKim ĐồngAnh Nguyễn Văn Trỗi trước giờ bị hành quyết.

Thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2009
Tập đọc
Tiết 50: Khuất phục tên cướp
biển

Luyện đọc Tìm hiểu bài
Trên má hắn có một vết sẹo
chém dọc xuống, trắng bệch.
Hắn uống lắm rượu đến nỗi
nhiều đêm như lên cơn loạn óc,
ngồi hát những bài ca man rợ.
1. Hình ảnh dữ tợn của tên cướp.
Cao lớn, gạch nung,lên cơn loạn óc
nanh ác, lau bàn,.... Trên má có vết sẹo, uống rượu
nhiều, lên cơn loạn óc, hát
những bài ca man rợ.
Thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2009
Tập đọc
Tiết 50: Khuất phục tên cướp
biển

Generate time = 0.17002511024475 s. Memory usage = 1.92 MB