Phiếu tự đánh giá TChuẩn 3, tiêu chí 2 (tham khảo)

PHÒNG GD&ĐT TÂN HIỆP
Nhóm 29 – Tân Hiệp A5
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 3: Cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh
Tiêu chí 2. Giáo viên của nhà trường đạt các yêu cầu theo quy định do Bộ
Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác.
a) Đủ số lượng, cơ cấu cho tất cả các môn học; đạt trình độ chuẩn được
đào tạo theo quy định và được phân công giảng dạy theo đúng chuyên môn
được đào tạo; hằng năm, 100% giáo viên trong nhà trường đạt kết quả từ
trung bình trở lên khi tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và lí luận
chính trị.
b) Thực hiện các nhiệm vụ, được hưởng các quyền theo quy định của
Điều lệ trường trung học và các quy định khác; không vi phạm các quy định
tại Điều lệ trường trung học và thực hiện theo Quy định về đạo đức nhà giáo;
c) Mỗi học kì, mỗi giáo viên tự rà soát, đánh giá để cải tiến các nhiệm
vụ được giao.
1. Mô tả hiện trạng
Nhà trường luôn đảm bảo đủ số lượng giáo viên , cơ cấu cho tất cả các
môn học. Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn 100%, trung bình tuổi nghề 8, trong đó có
7 GV mới nhận công tác ... [H3.3.02.01]. Các giáo viên đều được BGH phân
công giảng dạy theo đúng chuyên môn được đào tạo . [H3.3.02.02]. Hằng
năm, nhà trường có kế hoạch tổ chức chuyên đề, thao giảng và cho giáo viên
tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lí luận chính trị do cấp
trên tổ chức như tập huấn chuẩn kiến thức, kĩ năng, kĩ năng sống, bồi dưỡng
chính trị hè ... [H3.3.02.03]. Kết quả thực hiện chuyên đề, thao giảng do nhà
trường tổ chức và các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lí luận chính trị
do cấp trên tổ chức đảm bảo 100% giáo viên đạt từ trung bình trở lên
[H3.3.02.04].
1
Giáo viên trong nhà trường thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy
định tại điều 31 – ĐLTrH. Giáo viên được hưởng các quyền tại điều 32 –
ĐLTrH và các quy định khác như được hưởng lương, phụ cấp khi được cử đi
học để nâng cao chuyên môn [H3.3.02.05] . Không có giáo viên nào vi phạm
các quy định tại định tại điều 35 – ĐLTrH và thực hiện đầy đủ theo quy định
về đạo đức nhà giáo (QĐ 16) [H3.3.02.06].
Sau mỗi học kỳ, mỗi giáo viên tự rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm, đề
ra các biện pháp rút kinh nghiệm, đề ra các biên pháp để thực hiện tốt các
nhiệm vụ[H3.3.02.07].
Sơ kết học kỳ I, tổng kết năm học của HT có nhận xét, đánh giá việc
thực hiện nhiệm vụ, việc thực hiện quy định về đạo đức của nhà giáo...
[H3.3.02.08].
2. Điểm mạnh:
Trong 4 năm qua nhà trường luôn chú ý đến việc bồi dưỡng đội ngũ
giáo viên thông qua hội giảng, chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn ...
Hầu hết giáo viên có tinh thần học hỏi, có ý thức tự nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị. Kết quả 21/29 = 72,4 % giáo viên
có trình độ đại học, 4/8 giáo viên đang học đại học. Trường THCS Tân Hiệp
A5 là một trường có nề nếp trong việc thực hiện phong trào thi đua Dạy tốt –
Học tốt của huyện Tân Hiệp.
3. Điểm yếu:
Năng lực chuyên môn của giáo viên chưa đồng đều. Một số giáo viên
đôi lúc chưa đáp ứng được các yêu cầu nhất là yêu cầu đổi mới phương pháp
dạy học và ƯDCNTT trong giảng dạy ( độ lệch tuổi nghề trung bình 8 – 10
năm).
Cơ cấu giáo viên cho các bộ môn chưa đều, một số giáo viên còn phải
dạy trái chuyên môn như môn công nghệ, thể dục khối 6,7.
Còn 7/29 = 24,1% giáo viên chưa có trình độ A tin học (GV có hoàn
cảnh khó khăn).
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
2
Trong năm học tới duy trì đủ số lượng, cơ cấu giáo viên cho tất cả các
môn học, phân công giáo viên đúng chuyên môn đào tạo và coi trọng việc
sinh hoạt chuyên môn, tổ chức chuyên đề, hội giảng, phong trào Dạy tốt –
Học tốt.
Tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên được đi bồi dưỡng nâng cao
chuyên môn. Phấn đấu đến năm 2013 có 25/29 = 82,5% giáo viên đạt trình độ
trên chuẩn, 100% giáo viên có trình độ A tin học.
100% giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt các
cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “
Hai không ”, “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và
sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực”
5. Tự đánh giá:
5.1. Xác định nhà trường đạt hay chưa đạt được yêu cầu của từng chỉ số của
tiêu chí.
Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c
Đạt
Đạt Đạt
Không đạt
Không đạt Không đạt
5.2. Tự đánh giá tiêu chí:
Đạt Không đạt □
(Tiêu chí đạt khi 03 chỉ số được đánh dấu đạt)
Người viết báo cáo

Nguyễn Thanh Phong
3
x
x x
x

Generate time = 0.25885200500488 s. Memory usage = 1.93 MB