TĐọc 5-Kì diệu rừng xanh


Nhiệt liệt chào mừng Q Thầy Cô
Về dự giờ Lớp 5/2


I/
I/
KIỂM TRA BÀI CŨ
KIỂM TRA BÀI CŨ
:
:
TẬP ĐỌC
Thứ hai ,ngày 28 tháng 9 năm 2009
Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
- Những chi tiết nào trong bài thơ gợi lên hình ảnh một
đêm trăng vừa tĩnh mịch vừa sinh động?
-Tìm một hình ảnh đẹp trong bài thơ thể hiện sự gắn bó giữa
con người với thiên nhiên trong đêm trăng bên sông Đà?
- Những câu thơ nào trong bài sử dụng phép nhân hoá?

Thứ hai ,ngày 28 tháng 9 năm 2009
Tập đọc:
LUYỆN ĐỌC
Kì diệu rừng xanh
+HS 1 đọc “Từ đầu đến… lúp xúp dưới chân.
+HS 2 đọc “Nắng trưa……nhìn theo.
+HS 3 đọc : phần còn lại.


RỪNG KHỘP

Vượn bạc má
Chồn sóc

CON MANG VÀNG

Thứ hai ,ngày 28 tháng 9 năm 2009
Tập đọc:
LUYỆN ĐỌC
TÌM HIỂU BÀI
Kì diệu rừng xanh
TIẾNG KHÓ ĐỌC
loanh quanh
, khổng lồ,
màu sặc sỡ rực lên
gọn ghẽ ,
chuyền nhanh
mải miết ,
mang vàng
giang sơn vàng rợigiẫm ,
loanh quanh ,, ấm tích kiến trúc ,miếu mạo
miếu mạo ,
vàng rợi
gọn ghẽ ,
- Đọc phần chú giải (SGK)

Generate time = 0.092112064361572 s. Memory usage = 1.93 MB