Chuong trinh Hoi nghi cong chuc

Chơng trình hội nghị cán bộ công chức
năm học 2010-2011.
Trờng THCS Đại Thắng
(Mạnh)1 . Tuyờn b lý do
Kính tha quí vị đại biểu
Tha toàn thể các đồng chí cán bộ viên chức trờng THCS Đại Thắng
Trong khụng khớ vui tơi, phấn khởi của những ngày đầu năm học mới 2010-2011 với
đầy quyết tâm và hứa hẹn; lời đầu tiên, cho phộp tụi thay mt cho tập thể cỏn b giỏo
viờn, nhõn viờn nh trng xin c gi ti cỏc quớ v i biu li chỳc sc kho v li
cho trõn trng nhất!
Sau đây tôi xin phép đợc thông qua chng trỡnh hi nghị
Phần I. Khai mạc hội nghị.
- Giới thiệu đại biểu.
- Giới thiệu đoàn chủ toạ hội nghị:
Phần II: Nội dung:
1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010, phơng hớng nhiệm vụ
năm học 2010-2011. ( HT)
2. Công đoàn báo cáo tổng kết công tác thi đua năm học 2009-2010, nội dung phong
trào thi đua năm học 2010-2011, phát động phong trào thi đua trong thời gian tới.
(CTCĐ)
3.Ban thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động của ban thanh tra năm học 2009-2010, ch-
ơng trình hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm học: 2010-2011. ( Chuyên)
4. Thảo luận. (Cần đi sâu vào nội dung , biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm
học 2010-2011).
5. BGH trả lời chất vấn, làm rõ những vấn đề mà cán bộ công chức đề xuất.
6. ý kiến phát biểu của lãnh đạo cấp trên .
Phần III: Tổng kết hội nghị:
- Th ký thông qua nghị quyết hội nghị.
- Tổng kết hội nghị.
Kớnh tha cỏc quớ v i biu, cỏc đồng chí công nhân viên trong nhà trờng!
Nm hc 2010-2011 l nm hc nh trng tip tc thc hin ba cuc vn ng v
phong tro thi ua: Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc" vi nhim v
trng tõm : Nm hc tip tc i mi qun lý v nõng cao cht lng giỏo dc. Đất nớc
đang trên đà CNH-HĐH và hội nhập đã đặt ra cho chúng ta nhiều cơ hội mới và cũng
nhiều thách thức mới đòi hỏi các đơn vị giáo dục phải ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu mới
đáp ứng đợc yêu cầu của ngành nói riêng và của đất nớc nói chung. Vi ý ngha c
bit quan trọng y, thực hiện kế hoạch chỉ đạo của lónh o phũng GD& T huyn Vụ
Bản, và đợc sự nhất trí của của Chi Bộ, hụm nay trng THCS Đại Thắng t chc Hi
ngh cỏn b cụng chc viên chức vi mc ớch xõy dng kế hoạch nm hc v cỏc gii
phỏp nhm thc hin thng li cỏc ch tiờu ó ra.
Kính tha quí vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí
1
Về dự với hội nghị CBCC-VC trờng THCS năm học 2010 2011 hôm nay, tôi xin đợc
trân trọng giới thiệu có:
Thầy: .....................................................................................................................
Thầy:........................................................................................................................
Cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trờng, xin đợc nồng nhiệt chào
mừng.
Kớnh tha cỏc ng chớ, t chc hi ngh theo ỳng quy nh, nhm m bo
tớnh nghiờm tỳc theo nguyờn tc tp trung dõn ch, ng thi iu hnh ni dung
chng trỡnh hi ngh.
Cn c theo kt qu ca phiờn hp trự b. Thay mt cho ban t chc xin gii
thiu danh sỏch ch toạ v th ký hi ngh nh sau:
* on ch tch hi nghị:
1. Đ/c Phạm Ngọc Cờng BT Chi bộ - HT
2. Đ/c Vũ Hồng Mạnh Phó BTCB PHT
3. Đ/c Nguyễn Hữu Dụng CTCĐ.
* Th ký hi ngh:
1. Đ/c Nguyễn Thu Hiền, Th ký hi ng vit biờn bn tng trỡnh hi ngh.
2. Đ/c Nguyễn Thị Chuyên, th ký vit Ngh quyt hi ngh.
Chỳng tụi xin trõn trng kớnh mi on ch toạ v th ký lờn v trớ lm vic, iu khin
chng trỡnh hi ngh.
Nội dung hội nghị
Kính tha các vị đại biểu khách quý
Kính tha các đ/c CB-CC-VC nhà trờng!
Trong năm học vừa qua nhà trờng THCS đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt
nhiệm vụ năm học. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trờng ngày càng đầy đủ, tạo
điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học, chất lợng đội ngũ ngày càng đợc nâng cao. Cuộc
vận động Hai không với bốn nội dung, cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gơng
đạo đức Hồ Chí Minh Để '' Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gơng sáng về đạo đức, tự
học sáng tạo, và '' Đổi mới công tác quản lí, nâng cao chất lợng giáo dục '' đã đợc các
đồng chí đoàn viên công đoàn hởng ứng sôi nổi thể hiện bằng những việc làm cụ thể
trong hoạt động dạy và học.
2. Tiếp theo chơng trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời Đ/c Phạm Ngọc Cờng -
Hiệu trởng nhà trờng lên trình bày báo cáo tổng kết năm học 2009-2010, phơng hớng
nhiệm vụ năm học 2010 2011 và thông qua kết quả thu chi năm học 2009-2010.
Xin kính mời Đ/c
2
3. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c Nguyễn Hữu Dụng - chủ tịch Công
đoàn nhà trờng lên báo cáo công tác tổ chức các phong trào thi đua năm học 2009 2010
và phát động thi đua năm học 2010 - 2011. (thông qua các tiêu trí đánh giá thi đua
chuyên môn). Xin mời đ/c
- Sau đây xin kính mời đ/c Phạm Ngọc Cờng HT nhà trờng lên kí cam kết thi đua
giữa Nhà trờng và Công đoàn.
4. Tiếp theo chơng trình tôi xin trân trọng và giới thiệu Đ/c: Nguyễn Thị Chuyên
Thay mặt Ban thanh tra của nhà trờng lên báo cáo công tác thanh tra trong năm 2009
-2010 và triển khai kế hoạch thanh tra năm học 2010 - 2011 . Xin mời Đ/c
5. ý kiến tham luận:
- Kính tha quý vị đại biểu !
- Tha toàn thể hội nghị !
Hội nghị đã đợc nghe đ/c Hiệu trởng thông qua bản kế hoạch của nhà trờng. Để phát
huy tinh thần dân chủ, tập trung, Sau đây các Đ/c hãy phát huy tinh thần dân chủ, bổ
sung những kết quả đã đạt đợc, đặc biệt là đóng góp những ý kiến để xây dựng nội
dung, phơng hớng nhiệm vụ, các chỉ tiêu thi đua trong năm học 2010-2011 và cho ý
kiến đề xuất các giải pháp thực hiện những nội dung trên. Xin mời các đ/c .
- ý kiến đ/c Nguyễn Thị Ngọc Tuyết: Nâng cao hiệu quả giờ lên lớp.
- ý kiến đ/c Bùi Thị Nga: GD đạo đức học sinh và Công tác chủ nhệm lớp.
- ý kiến đ/c Nguyễn Hữu Dụng: XD mối đoàn kết trong nhà trờng và việc thực
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Tiếp tục xin ý kiến hoặc đề xuất của cán bộ- công chức viên chức.
6. Để tiếp tục chơng trình, xin kính mời đ/c Phạm Ngọc Cờng HT nhà trờng thay mặt
đoàn Chủ tịch làm rõ những vấn đề mà cán bộ-giáo viên đề xuất ý kiến.
( Hỏi còn ý kiến nào nữa không ? )
Qua hội nghị trù bị các tổ đã thảo luận kỹ về chỉ tiêu thi đua và đã nhất trí cao .
Nếu đ/c nào có ý kiến khác xin gửi bằng văn bản về đoàn CT để bổ sung cho bản kế
hoạch đợc hoàn thiện hơn , xin cảm ơn các đồng chí .

7. Nghỉ giải lao 10 phút
7. Đại biểu phát biểu:
Đại biểu Huyện
Kính tha các quí vị đại biểu Tha toàn thể hội nghị !
Tuy bận nhiều công việc nhng đ/c đã bớt chút thời gian quan tâm về dự hội nghị
của chúng ta .Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời
3
đ/c................................................................................................................................... lên
phát biểu ý kiến xin kính mời đ/c.
(Cờng): Đáp từ đại biểu:
Kính tha quý vị đại biểu , tha hội nghị .
Vừa rồi Hội nghị đã đợc nghe ý kiến phát biểu và chỉ đạo hội nghị của đại biểu
lãnh đạo Phòng GD&ĐT. Tôi xin thay mặt cho tập thể cán bộ giáo viên trờng THCS Đại
Thắng xin tiếp thu những ý kiến quí báu đó và rất mong muốn những ý kiến hôm nay trở
thành hiện thực, tạo cho chúng tôi tăng thêm sức mạnh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ
năm học . Cho phép tôi xin chân thành cảm ơn, xin kính chúc các vị đại biểu có một sức
khoẻ dồi dào, luôn luôn quan tâm đến sự nghiệp Giáo dục huyện nhà nói chung và trờng
THCS Đại Thắng nói riêng.
Xin trân trọng cảm ơn các đ/c
(Cờng) 8.Biểu quyết chỉ tiêu :
Tiếp theo chơng trình xin mời Hội nghị biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu của tr-
ờng trong năm học 2010 2011. Tôi sẽ nêu lại các chỉ tiêu một lần nữa và xin Hội nghị
cho biểu quyết.
(Mạnh) 9. Thực hiện tốt kế hoạch năm học không thể không nói đến sự phối kết
hợp chặt chẽ giữa công đoàn và nhà trờng . Tiếp theo chơng trình tôi xin mời đ/c Nguyễn
Hữu Dụng - thay mặt đoàn chủ tịch lên cho CBGV đăng ký các danh hiệu thi đua . Xin
mời đ/c
(Dụng) 10: Sau đây mời các ĐC Đăng ký các danh hiệu tập thể và cá nhân:
+ Về tập thể nhà trờng: Tập thể LĐXS.
+ Hai tổ TN, XH: Tập thể LĐXS.
+ Liên đội: Vững mạnh xuất sắc cấp tỉnh.
+ Cá nhân: - CSTĐ cấp tỉnh (Là những GV đạt 5 năm liên tục CSTĐ cấp cơ sở)
- CSTĐ cấp cơ sở. (Mời các ĐC đăng ký)
- Lao động tiên tiến (Mời các ĐC đăng ký)
11. Tiếp theo chơng trình xin mời đ/c Nguyễn Thị Chuyên, th ký lên thông qua
nghị quyết hội nghị . Xin mời đ/c
(Cờng) 12. bế mạc :
Hội nghị chúng ta vừa nghe đ/c th ký hội nghị thông qua nghị quyết các đ/c có ý
kiến nào khác không ? Nếu không có ý kiến nào khác xin các đ/c cho biểu quyết
Nh vậy các đ/c đã nhất trí 100%. Xin hội nghị cho một tràng pháo tay thật lớn để
chúc mừng hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp .
kính tha quý vị đại biểu !
Tha hội nghị !
Qua một buổi làm việc rất nghiêm túc và khẩn trơng, hội nghị đã thu đợc kết quả
tốt đẹp .Thay mặt cho BGH trờng THCS Đại Thắng, xin cảm ơn các vị lãnh đạo phòng
GD và ĐT Huyện Vụ Bản, cảm ơn các vị đại biểu lãnh đạo địa phơng đã quan tâm và cho
4
ý kiến chỉ đạo cho, giúp nhà trờng đề ra và thực hiện thành công kế hoạch năm học 2010
- 2011.
Tôi xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo và xin hứa Nhà trờng và Công đoàn , luôn
luôn đoàn kết và gắn bó , động viên anh chị em khắc phục khó khăn để thực hiện thật tốt
nhiệm vụ năm học, để xứng đáng với tình cảm, với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của
Đảng và nhân dân giao cho. Tôi xin tuyên bố kết thúc Hội nghị ở đây. Tôi xin kính chúc
quý vị đại biểu mạnh khoẻ thành đạt và hạnh phúc . xin trân trọng cảm ơn .
5

Generate time = 0.26388907432556 s. Memory usage = 1.94 MB