Chiến dịch Biên giới thu đông 1947Thứ hai ngày 29 tháng 10 năm 2007
Lịch sử
Thu - đông 1947,
Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp1.Âm mưu của địch và chủ trương của ta
- Địch: Âm mưu đánh nhanh thắng nhanh kết thúc chiến tranh

Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe đồng chí Võ Nguyên Giáp và cán bộ
Bộ Tổng tham mưu báo cáo kế hoạch quân ta phản công quân
Pháp trong chiến dịch Việt Bắc, thu đông 1947
1.Âm mưu của địch và chủ trương của ta
- Địch: Âm mưu đánh nhanh thắng nhanh kết thúc chiến tranh
- Ta: Quyết tâm phá tan cuộc tấn công của địch

Generate time = 0.068903923034668 s. Memory usage = 1.92 MB