bai soan chu de TG thuc vat

Bé học trong tuần
Lớp: Mẫu giáo nhỡ B3
Thứ
Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng
Tìm hiểu
MTXQ
Thể dục
+Văn học
Âm nhạc Làm quen với
Toán
Tạo hình
Chiều
HDTC mới Ôn luyện Vệ sinh Trò chơi
với toán
Văn nghệ
Nêu gơng
bé ngoan.
- 1 -
Thời gian biểu thực hiện các chủ đề năm học 2009- 2010.
STT Tên chủ đề Số tuần Thời gian
1 Trờng Mầm non
2 14/09/2009 -> 25/09/2009
2 Bản thân
4 28/09/2009 -> 23/10/2009
3 Gia đình
5 26/10/2009 -> 27/11/2009
4 Nghề nghiệp
5 30/11/2009 -> 01/1/2010
5 Giao thông
3 04/01/2010 -> 22/01/2010
6 Thế giới thực vật
5 25/01/2010 ->05/03/2010
7 Thế giới động vật
5 08/03/2010 -> 09/04/2010
8 Nớc Mùa hè- Bác Hồ
6 12/04/2010 -> 21/05/2010
Tổng 35
- 2 -
Kế hoạch thực hiện chủ đề
chủ đề: Cây xanh xung quanh bé
Thời gian thực hiện 5 tuần : Từ 25/1/2010 - 05/03/2010
STT
Lĩnh vực
phát triển
Mục tiêu Mạng nội dung Mạng hoạt động
1
Phát triển
thể chất
* Vận động
- Thực hiện các vận động cơ
bản vững vàng và đúng t thế
- Phát triển các vận động cơ
bản
- Phát triển sự phối hợp vận
động và các giác quan trong
vận động
- Phát triển các tố chất khéo
léo, nhanh nhẹn, bền bỉ trong
một số hoạt động của đôi bàn
tay
- Trẻ có cảm giác sảng khoái,
dễ chịu khi tiếp xúc với thiên
nhiên
* Vận động
- Luyện tập các vận động và các nhóm
cơ, hệ hô hấp, củng cố các vận động
qua bài tập thể dục sáng, bài tập phát
triển chung và các vận động cơ bản
-Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp
nhàng các động tác trong bài thể dục
theo hiệu lệnh
- Các cử động của bàn tay, các ngón
tay...thông qua các thao tác vo, vẽ, vặn,
tô, gắn nối .
- Tham quan trò chuyện về cây cối..
trong vờn trờng
* Hoạt động học
- Lăn bóng và di chuyển theo
bóng
Nhảy lò cò
- Đi trên ghế băng đầu đội túi
cát
Chuyền bóng qua đầu
- Bật chụm chân liên tục vào 5 ô .
TC: Thi xem tổ nào nhanh
- Ném đích ngang
Chạy 12 m
- Nhảy lò cò
Ném đích ngang
Chạy 12 m
Hoạt động khác
- Su tầm, tômàu, cắt hình
các laọi rau, củ, quả, các
laọi cây xanh
- Chơi các trò chơi vận động, trò
chơi dân gian
TCVĐ:
- chim sẻ và ô tô
- Mèo đuổi chuột, mèo và
chim sẻ
TCDG:
- Trâu lá đa, bịt mắt bắt dê. kéo
- 3 -
*Dinh dỡng
-Trẻ nhận biết thực phẩm
thực vật rất có lợi cho sức
khoẻ
- Có một số kỹ năng vệ sinh
cá nhân và thói quen vệ sinh
tốt
* Dinh dỡng sức khoẻ:
- Trẻ nhận biết những món ăn từ thực
vật có lợi cho sức khoẻ
- Biết tự phục vụ bản thân mình nh rửa
tay, lau mặt, lau mồm, kê ghế, xúc
cơm, mặc quần áo, đi tất, và biết mặc
quần áo thay quần áo khi thời tiết lạnh
buổi sáng và khi thời tiết thay đổi.
- Tiếp tục rèn thao tác rửa tay bằng xà
phòng
co
- Tập các vận động gấp một số
loại hoa,vẽ ,tô màu một số loại
rau,hoa.
* Giáo dục dinh dỡng sức khoẻ
- Bảng chơi: Chọn món ăn từ
thực vật
- TC: Bé nào nhanh tay: Gắn
tranh món ăn từ thực vật có lợi
cho sức khoẻ. Nối tranh các loaị
rau với các món ăn tơng ứng
- Thực hành một số kĩ năng vệ
sinh cá nhân nh rửa tay bằng xà
phòng, lau mồm, .
-Trò chuyện, thảo luận,về một số
loại rau, củ, quả, một số loại hoa,
loại cây gần gũi, xung quanh bé

2
Phát triển
nhận thức
-Trẻ biết đợc tên gọi của cây
và các bộ phận chính: rễ,
thân, lá
- Trẻ nhận biết quan sát, so
sánh, nhận xét những đặc
điểm giống và khác nhửngõ
nét của hai loại cây
- Biết lợi ích của cây và vì
sao cây cần đợc sự chăm sóc,
bảo vệ.
- Quan sát, so sánh, nhận xét
những đặc điểm giống và
khác rõ nét của hai loại rau
* Dạy trẻ
-Tìm hiểu tên gọi, đặc điểm, cách sử
dụng, cách bảo quản các loại hoa, quả
-Tìm hiểu tên gọi, đặc điểm, các bộ
phận của cây, sự giống nhau và khác
nhau của một số loại cây., nơi sống, sự
phát triển của cây, cách chăm sóc, bảo
vệ cây
-Tìm hiểu tên gọi, đặc điểm, ích lợi,
cách sử dụng, cách bảo quản các loại
rau
- So sánh sự giống nhau và khác nhau
2-3 loại rau, loại quả, hoặc 2- 3 loại cây
*Hoạt động học
HĐKPKH:
Làm quen với một số loại rau
Một só loại quả
Một số loại hoa
Trò chuyện về ngày tết
Hạt và sự nảy mầm
- 4 -
- Trẻ biết có nhiều loại rau ,
cách ăn rau khác nhau (Nấu
chín, ăn sống )
- Biết tên gọi, đặc điểm rõ
nét lợi ích của của một số
loại rau, quả
- Trẻ biết có nhiều loại hoa-
quả, cách chăm sóc, bảo vệ.
Biết cách ăn quả, rửa sạch,
gọt vỏ, bỏ hạt
* Dạy trẻ
-Trẻ biết định hớng phía trớc,
phía sau, phía trên, phía dới
của đối tợng khi có sự định
hớng
- Biết phân biệt hình vuông
và hình chữ nhật, hình vuông
và hình tam giác
- Biết đếm đúng các nhóm có
số lợng 5, so sánh thêm bớt
tạo sự bằng nhau trong phạm
vi 5
- Biết sắp xếp theo mẫu
-Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn
giản của các loại cây cối với môi trờng
- Phân loại một số loại rau, củ theo đặc
điểm, dấu hiệu nổi bật.
* Dạy trẻ
- Định hớng các phía trớc sau, trên dới
của đối tợng khi có sự định hớng
- Nhận biết hình vuông, hình chữ nhật
- Đếm đến 5 và đếm theo khả năng
- Nhận biết chữ số, số lợng trong phạm
vi 5
- Thêm bớt trong phạm vi 5
- Xếp tơng ứng 1-1
*LQVT
- Dạy trẻ phía trớc, phía sau, phía
trên, phía dới của đối tợng khi có
sự định hớng
- Phân biệt hình vuông & hình
chữ nhật
- Dạy trẻ phân biệt hình vuông &
hình tam giác.
- Dạy trẻ nhận biết đếm đúng các
nhóm có số lợng 5 ( T1)
- Day trẻ so sánh thêm bớt tạo sự
bằng nhau trong phạm vi 5(T2)
* Hoạt động khác
Dạy trẻ sắp xếp tơng ứng các
nhóm đồ vật trong phạm vi 5
- Tô và trang trí số 5, nối đúng số
lợng
- Trò chuyện về đặc điểm cấu
tạo,ích lợi..của các loại rau, củ,
quả.
Phân nhóm các loại rau, củ, quả
theo các dấu hiệu đặc trng
Thực nghiệm: Hạt và sự nảy
mầm
- 5 -
3 Phát triển
ngôn ngữ
- Phát triển vốn từ cho trẻ
- Biết sử dụng các từ chỉ tên
gọi, màu sắc, hình dáng
- Cung cấp và củng cố thêm
vốn từ cho trẻ
- Biết đặt câu hỏi, trả lời câu
hỏi mạch lạc
- Biết diễn đạt yêu cầu mong
muốn của mình bằng lời
* Dạy trẻ
- Trả lời câu câu hỏi: Cây gì? quả gì?
rau gì? một cách rõ ràng mạch lạc
- Kể đợc truyện đã nghe theo tranh,
bằng lời về các câu truyện trong chủ
điểm thực vật (Sự tích cây khoai lang,
củ cải trắng, Cây táo thần)
- Đọc thơ, ca dao, hò, vè về các loại
hoa, loại rau, loại quả .
- Xem tranh ảnh về các loại rau, củ,
quả..
* Hoạt động học
Thơ: Từ hạt đến hoa
Truyện: Sự tích cây khoai lang
Truyện: Củ cải trắng
Truyện: cây táo thần
Thơ: Hoa kết trái
*Hoạt động khác
Trò chuyện, xem tranh ảnh về
một số loại rau, củ, quả..
-Tập kể và diễn rối các nhân vật
trong các câu chuyện trong chủ
đề
- Đọc thơ, đồng dao, tục ngữ
trong các hoạt động học và hoạt
động chiều
- Xem sách tranh trong chủ
điểm..
4
Phát triển
thẩm mỹ
-Trẻ biết sử dụng một số
nguyên vật liệu có sẵn, để
tạo ra những sản phẩm tạo
hình trang trí quanh lớp theo
chủ điểm
-Trẻ biết yêu cái đẹp và yêu
thiên nhiên, cảnh đẹp quanh
mình hớng tới cái đẹp
- Trẻ bộc lộ cảm xúc phù
hợp với các tác phẩm nghệ
thuật.
* Dạy trẻ
- Làm sách tranh về một số loại rau, củ,
quả... các tranh ảnh về chủ điểm để
trang trí lớp

- Dạy trẻ biết yêu quý và giữ gìn sản
phẩm của mình
- Dạy trẻ biết chăm sóc cây xanh trong
trờng và giữ vệ sinh môi trờng sạch sẽ.
* Tạo hình
- Vẽ hoa quả ngày tết
- Xé dán hoa tua, Vẽ bông hoa
- Vẽ vờn cây ăn quả, Xé dán
những chiếc lá nhỏ
*Âm nhạc:
Nghe và hát, vận động theo nhạc,
theo bài hát có nội dung gắn với
chủ đề thực vật
*Bầu & Bí, Lá xanh, DH: Quả,
Mùa xuân, Trồng cây cùng một
- 6 -
-Thích nghe nhạc, nghe hát,
chú ý lắng nghe, nhận ra giai
điệu quen thuộc, hát đúng
giai điệu, hát diễn cảm bài
hát trong chủ đề, bài hát mà
trẻ yêu thích
- Hát đúng giai điệu lời ca và thể hiện
sắc thái, tình cảm bài hát: Bầu & Bí
Lá xanh, DH: Quả, Mùa xuân, Trồng
cây cùng một số bài hát theo chủ
điểm : Em yêu cây xanh, lí cây xanh.
số bài hát theo chủ điểm : Em
yêu cây xanh, lí cây xanh.
*Lý cây bông, Lí cây xanh, hoa
rhơm bớm lợn, Mùa xuân ơi
Bác Hồ ngời cho em tất cả
TC: tai ai tinh. Ai nhanh
nhất, nghe tiếng hát tìm đồ
vật, Đố bé quả gì
5
Phát triển
TC-QH-
XH

- Biết chơi thân thiện với bạn,
chia sẻ và tôn trọng bạn
- Biết yêu quý cái đẹp, thích
làm đẹp cho mình
- Biết thể hiện tình cảm của
mình khi biểu diễn các bài
hát các bài vẽ, xé,
dán .trong chủ điểm .
* Dạy trẻ
-Dạy trẻ biết cất dọn đồ dùng đồ chơi
gọn gàng đúng chỗ sau khi chơi xong
- Biết bày tỏ mong muốn đợc làm một
việc gì đó,nói đợc những điều bé thích,
không thích, những việc bé có thể
làm .
- Biết chào hỏi lế phếp với ngời lớn và
nghe ý kiến của ngời khác.
- Bảo vệ chăm sóc cây xanh
-Trò chuyện qua tranh, quan sát
thực tế tìm hiểu những trạng thái
cảm xúc, thực hành biểu lộ cảm
xúc qua trò chơi đóng vai ( Gia
đình, bác sỹ, bán hàng các loài
hoa, siêu thị rau, quả, thực
phẩm...)
-Trò chơi: Nông trại rau, vờn
hoa- công viên..
-Trò chơi vận động: ô tô và chim
sẻ, Hoa nào quả ấy, Giữ gìn, cất
dọn đồ dùng, đồ chơi gọn gàng
ngăn nắp.
-Thực hiện qui định của trờng
lớp, các công việc tự phục vụ bản
thân và giữ gìn vệ sinh môi tr-
ờng ( trờng ,lớp).
Kế hoạch hoạt động tuần I
Thực hiện từ 25/01 29/01/2010
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
- 7 -
Đón trẻ
Thể dục sáng
Cô đón trẻ vào lớp, hớng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân
Cùng nhau trò chuyện về các loại rau( Rau ăn củ, ăn lá..)
Tập thể dục ngoài sân trờng, tập trên nền nhạc của trờng các động tác hô hấp, tay, chân, thân, bật, tập bài tập
airôbic.
Hoạt động
học
Tìm hiểu MTXQ
Làm quen với một số
loại rau
TDGH
- Lăn bóng và di
chuyển theo bóng
- Nhảy lò cò
Văn học
Truyện:
Củ cải trắng
Âm nhạc
DH: Bầu & Bí
Nghe hát : Lý cây
bông
TC:Tai ai tinh
Toán
Dạy trẻ phía trớc,
phía sau, phía
trên, phía dới của
đối tợng khi có sự
định hớng
Tạo hình
Xé dán những
chiếc lá nhỏ
Hoạt động
ngoài trời
*Hoạt động có mục đích:
- Dạo thăm quan một số loại rau trong vờn
- Quan sát sự phát triển của cây rau
- Quan sát mọt số loại rau cô chuẩn bị: Rau ăn củ, ăn lá
- Quan sát thời tiết trong ngày
- Trò chuyện về một số loại rau và ích lợi của rau
*TCVĐ
- gieo hạt nảy mầm
- Hái quả
- Lá và gió..
* Chơi tự do:
Chơi đồ chơi có sẵn và đồ chơi mang theo.
1. Góc phân vai ( Có sự hớng dẫn của giáo viên)
Bác sĩ khám bệnh, khám sức khoẻ, bán hàng: Siêu thị rau- qủa, thực phẩm.
- 8 -
Hoạt động
góc
2. Góc xây đựng
Xây dựng Nông trại rau
3. Góc tạo hình:
Vẽ vờn rau, nông trại rau, xé dán các loại rau- củ
4. Góc nghệ thuật
-Trẻ hát và vận động các bài về chủ đề
5. Góc thiên nhiên
Xem quá trình phát triển của cây
- Cô cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy: Nh chơi trò chơi dân gian chi chi chành chành, nu na nu
nống, trời nắng trời ma, lộn cầu vồng...
Vệ sinh ăn quà chiều
Hớng dẫn trò chơi:
Cửa hàng rau quả
Vệ sinh ăn quà chiều
Ôn luyện: Truyện
Củ cải trắng
Vệ sinh ăn quà
chiều
Rèn nề nếp , rèn
cho trẻ cách bê
ghế
Vệ sinh ăn quà chiều
Trò chơi học tập

Vệ sinh ăn quà
chiều
Văn nghệ
Nêu gơng
*Kế hoạch hoạt động ngày
Thứ 2 ngày 25/1/2010
- 9 -
Tên hoạt động Mục đích - yêu cầu Chuẩn bị Cách tiến hành Lu ý
Làm quen
với một số
loại rau
* Kiến thức:
- Trẻ quan sát, gọi
tên, nhận biết đặc
điểm nổi bật của một
số loại rau ăn lá, rau
ăn củ, rau ăn quả,và
biết đợc ích lợi của
một số loại rau
* Kĩ năng:
Rèn kĩ năng qua sát,
biết so sánh và nhận
xét đặc điểm giống
nhau và khác nhau
giữa hai đối tợng.
*Thái độ
Trẻ biết chăm sóc,
bảo vệ rau, biết giữ
gìn vệ sinh, bảo vệ
môi trờng.
1,Chuẩn bị
của cô
Một số loại
rau thật: bắp
cải, củ cà rốt,
quả cà chua
Các ô cửa có
dạng hình
vuông , hình
tròn, hình chữ
nhật, hình tam
giác đợc có
dán các số thứ
tự từ 1- 4
Một số hộp
quà đựng củ
cà rốt và củ
cải
2, Của trẻ
Một số loại
rau bằng
nhựa, xốp
3, đội hình
Trẻ ngồi ghế
hình chữ u
* ổn định tổ chức
- Cô và trẻ trò chuyện về chủ đề
- Cô nói xin chào các bạn đến với chơng trình ô
cửa bí mật đợc tổ chức tại trờng mầm non Dơng

-> Cô nói : đến với chơng trình có ban tổ chức và
3 đội chơi... các đội có đoán chủ đề hôm nay là gì
không?
-> Cô giới thiệu với trẻ và trò chuyện cùng trẻ về
một số loại rau và ích lợi
-> Giáo dục trẻ: ăn rau giúp lớn nhanh, khoẻ
mạnh nhng còn rất thong minh nhanh nhẹn..
* Bài mới
1/Tìm hiểu một số loại rau
- Mở đầu chơng trình hôm nay là trò chơi Ô cửa
bí mật
- Các bé nhìn xem các ô cửa có hình gì? ( các số
thứ tự từ 1-> 4 trong ô cửa là một điều bí mật ,các
đọi sẽ chọn cho đội mình một ô cửa và trả lời câu
hỏi của ban tổ chức thì ô cửa đó sẽ mở ra và
khám phá điều bí mật.
* Rau bắp cải
- Cô cho đội xanh chọn một ô cửa
- ô cửa đội xanh chọn là ô số mấy?
- Ô cửa số 1 có một bài thơ nói về rau của nhà thơ
Phạm Hổ đó là rau gì? ( rau bắp cải)
- Cô và trẻ cùng đọc bài thơ Bắp cải xanh đồng
thời cô đa rau bắp cải ra cho trẻ quan sát và cho
trẻ nhận xét rau bắp cải( lá tròn to có màu xanh,
có nhiều lá cuộn tròn lại tạo thành bắp, phần gốc
- 10 -
Thứ 3 ngày 26/01/2010
Tên hoạt động Mục đích - yêu cầu Chuẩn bị Cách tiến hành Lu ý
* ổn định tổ chức
- 11 -
Lăn và di
chuyển
theo bóng
- TC :
Nhảy lò cò
1- Kiến thúc
- Trẻ biết lăn bóng
bằng 2 tay và di
chuyển theo bóng,
biết VĐ nhảy trên 1
chân .
2- Kỹ năng
- Rèn tính khéo léo,
tính mạnh dạn
3- Thái độ
Trẻ mạnh dạn tham
gia tập luyện
* Của cô
- 10 bóng đ-
ờng kính 25 -
30 cm
* Của trẻ
Quần áo gọn
gàng phù hợp
với thời tiết.
Cô giáo: Lắng nghe!lắng nghe
Có thiệp mời của các bác hội nông dân xã Dơng
xá mời cả lớp ta đi thăm quan quầy trng bày sản
phẩm nhà nông
*Bài mới:
1/Khởi động : Cô cho trẻ đi thành vòng tròn kết
hợp đi các kiểu chân, sau đó về 4 hàng ngang
2/Trọng động
a/BTPTC:
- Tay: Đa trớc lên cao.
- Chân: Khuỵu gối.
- Bụng: Quay 2 bên.
- Bật: Tại chỗ.
b/VĐCB: Lăn bóng và di chuyển theo bóng
* Cô giới thiệu tên bài vận động, cô làm mẫu cho
trẻ xem 2L .
- Lần 2 làm mẫu kèm giải thích gắn gọn: Khi có
hiệu lệnh , cô cúi ngời lăn bóng bằng 2 tay lòng
bàn tay hớng ra ngoài sao cho tay không rời bóng
và di chuyển theo bóng
- Gọi 1 trẻ lên thực hiện - Cả lớp quan sát và
nhận xét .
+ Cô cho trẻ lần lợt lên tập theo tốp 4 - 6/2L
+ Cô chú ý sửa kỹ năng và viên những trẻ yếu,
nhút nhát . Lu ý cho trẻ béo phì tập thêm
c/ TC : Nhảy lò cò
- Cô GT trò chơi và cách chơi :
- Cô chu ý nhắc trẻ kỹ năng nhảy : co 1 chân ,
nhảy từ đầu đến cuối lớp.
Cô cho trẻ chơi tập theo tốp 2 3 L
3/ Hồi tĩnh
cho trẻ đi nhẹ nhàng 2 quanh sân tập 2 phút
* Kết thúc:
Cô NX giờ học.
- 12 -
- 13 -
Thứ 3 ngày 26/01/2010
Tên hoạt động Mục đích - yêu cầu Chuẩn bị Cách tiến hành Lu ý
Truyện: Củ
cải trắng
*Kiến thức:
+ Trẻ nhớ tên
Truyện Củ cải
trắng Trong truyện
có các nhân vật: dê
con, thỏ con, hơu.
+Giúp trẻ nắm vững
nội dung câu truyện
Củ cải trắng :
Những ngời bạn tốt
thì luôn biết nghĩ tới
bạn
* Kỹ năng:
+Trẻ biết trả lời câu
hỏi mạch lạc.
+ Trẻ nhớ trình tự
của câu chyuện
* Thái độ:
+Trẻ biết quan tâm
đến bạn nhờng nhịn
bạn .
*Của cô và trẻ
- Tranh truyện
Củ cải trăng
+ Tranh 1: thỏ
tìm đợc củ cải
trắng
+ tranh 2: thỏ
mang củ cải đến
nhà dê
+ Tranh 3: Dê
mang củ cải đến
nhà hơu
+Tranh 4 : Hơu
mang củ cải đến
nhà thỏ.
- Khung rối, rối
tay Hơu , dê,
thỏ, củ cải
* Đội hình
Ngồi hình chữ u
* ổn định và giới thiệu bài
Cô trò chuyện với trẻ về một số loại rau , đa
cho trẻ xem củ cải trắng, hỏi trẻ :
- Đây là rau gì?
- Dùng để làm gì ?
- Cô mời chúng mình cùng nghê một câu truyện
rất hay nói về củ cải trắng nhé
*Bài mới
- Cô kể lần 1 : cô kể lần 1 không tranh
+ Cô vừa kể truyện gì ?
+ Trong chuyện có những nhân vật nào ?
- Cô kể lần 2 : cô kể cùng tranh
* Đàm thoại và trích dẫn .
+ Bạn nào nhắc lại tên chuyện ?
+ Ai đã tìm đợc củ cải trắng.
+ Thỏ tìm đợc mấy củ cải trắng và thỏ đã làm
gì ?
+ Khi thỏ đến dê con không có nhà, thỏ đã làm
gì?
+ Dê con đã làm gì khi thấy củ cải trắng ở trên
bàn?
+ Dê con mang củ cải trắng đến cho ai?
+ Hơu con đã làm gì?
+ Thông qua câu chuyện này nhắc nhở chúng
ta điều gì ?
-> Các bạn trong câu truyện củ cải trắng đẫ biết
- 14 -
Thứ 4 ngày 27/01/2010
Tên hoạt động Mục đích- yêu cầu Chuẩn bị Cách tiến hành Lu ý
- Dạy
hát :Bầu và

- Nghe hát :
Lý cây bông
- TC:Ai
nhanh nhất
* Kiến thức:
-Trẻ thuộc lời bài
hát , hát tự nhiên,
và có thể hát cùng
nhạc cụ
- Hứng thú nghe cô
hát và biết thể hiện
tình cảm của mình
qua 1 vài động tác
ngẫu hứng
* Kĩ năng:
- Trẻ hát đúng nhạc,
đúng giai điệu
* Thái độ : cô giáo
dục cho trẻ biết th-
ơng yêu, giúp đỡ lẫn
nhau
* Của cô
Đàn oóc gan và
đĩa ghi các bài
hát về các loại
rau
Đài, băng có
nhạc bài hát lý
cây bông
* Của trẻ
một số loại hạt
( hạt lạc, hạt
đỗ,...) cho trẻ
chơi trò chơi ai
nhanh nhất
* Đội hình
Trẻ ngồi ghế
theo hình chữ u
* ổn định và giới thiệu bài
Cô và trẻ cùng trò chuyện về một số loại rau
mà trẻ biết
Cô giới thiệu tên bài hát tên tác giả
* Bài mới
1/Dạy hát : Bầu và bí
+ Cô hát cho trẻ nghe 2 lần
+ Hỏi lại trẻ tên bài hát ? bài hát nói về điều gì?
-> Cô giảng nội dung bàI hát
- Cả lớp hát cùng cô : 2- 3L
- tổ, tốp trẻ hát
-> Cô lu ý sửa sai nếu trẻ hát sai lời bài hát
- Cô cho nhóm bạn trai - bạn gái lên hát
- Cô cho cả lớp hát nối tiếp 2L
2/Nghe hát: Lý cây bông
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên làn điệu dân ca.
- Cô hát cho trẻ nghe : 2 lần . Sau mỗi lần hát
cô hỏi trẻ tên bài hát , tên làn điệu dân ca., tính
chất giai điệu của bài hát .
- Giới thiệu qua về nội dung: đây là một bài hát
mang làn điệu dân ca nam bộ, bài hát nói về vẻ
đẹp màu sắc của các loài hoa có những loài hoa
mang sắc trắng những cũng có loài hoa mang
sắc đỏ, vàng tất cả những mùa sắc đó chính là
vẻ đẹp của các loài hoa mang tặng cho cuộc
- 15 -
Thứ 5 ngày 28/1/2010
Tên hoạt động Mục đích - yêu
cầu
Chuẩn bị Cách tiến hành Lu ý
- 16 -
Dạy trẻ
*Kiến thức * ổn định tổ chức
Thứ 6 ngày 29/01/2010
Tên hoạt động Mục đích - yêu
cầu
Chuẩn bị Cách tiến hành Lu ý
- 17 -
* æn ®Þnh vµ giíi thiÖu bµi
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng tuÇn II ( Thùc hiÖn tõ ngµy 1/2-5/2/2010)
- 18 -
Đón trẻ
Thể dục sáng
Cô đón trẻ vào lớp, hớng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân
Cùng nhau trò chuyện về các loại hoa
Tập thể dục ngoài sân trờng, tập trên nền nhạc của trờng các động tác hô hấp, tay, chân, thân, bật, tập
bài tập airôbic
Hoạt động học
Tìm hiểu MTXQ
Một số loại hoa
TDGH
-Đi trên ghế băng
đầu đội túi cát
-Chuyền bóng qua
đầu
Văn học
Thơ: Từ hạt đến
hoa
Âm nhạc
DH: Lá xanh
NH: Lí cây xanh
TC: Bớm tìm hoa
Toán
ôn hình tròn, hình
vuông & hình chữ
nhật
TCHT: Bài 17
Tạo hình
Xé dán hoa tua
TCHT: Bài 17
Hoạt động ngoài
trời

*Hoạt động có mục đích
- Quan sát hoa trong vờn
- Quan sát ngời lớn chăm sóc hoa, cây xanh
- Quan sát một số loại quả
- Trò chuyện về ích lợi của hoa và cách chăm sóc bảo vệ hoa.
- Vẽ phấn trên sân một số loại hoa
*Trò chơi vận động
- Cây nào quả ấy
- Lá nào hoa ấy
- Thi xem ai đếm quả nhanh
- Chuyền bóng
- Kéo co
* Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi có sẵn trong sân trờng, chơi với lá cây...
- Góc xây dựng: Vờn hoa công viên
- 19 -
Hoạt động góc
- Góc phân vai: Gia đình, bác sỹ,bán hàng, bán các loại hoa ( Có sự hớng dẫn của giáo viên)
- Góc tạo hình: Vẽ các loại hoa, vờn hoa, lọ hoa...in hoa trang trí các đồ vật.
- Góc học tập- khám phá khoa học: Chăm sóc cây hoa, chơi trò chơi phân loại theo màu sắc, hình dáng
- Góc tự nhiên: Chăm sóc cho cây, cho hoa
Hoạt động chiều

Vận động sau khi ngủ dậy
Chơi trò chơi : - Lộn cầu vồng
-Trồng nụ trồng hoa
- Gieo hạt
- Kể cho trẻ nghe câu chuỵện: Sự tích quả da hấu
- Hớng dẫn trẻ chơi: Nhảy lò cò hái quả
- Hớng dẫn trẻ giúp cô dọn lại giá đồ chơi...
- Trò chơi học tập
- Văn nghệ, nêu gơng
Rèn nền nếp
- Hớng dẫn trẻ cách gấp quần, áo của mình......
Kế hoạch hoạt động ngày
Thứ 2 ngày 1/2/2010
Tên hoạt động Mục đích - yêu cầu Chuẩn bị Cách tiến hành Lu ý
Một số
loại hoa
* Kiến thức:
- Trẻ gọi đúng tên và
* Của cô:
- 1 lọ hoa:
* ổn định tổ chức và giới thiệu bài
- Cô và trẻ hát bài màu hoa
- 20 -
Hoa hồng và hoa
đồng tiền
Trẻ biết phân loại
theo dấu hiệu đặc tr-
ng: tên gọi, màu sắc,
cánh dài- cánh tròn,
mùi thơm- không
thơm
Biết diễn đạt ý cửa
mình cho ngời khác
hiểu
Có khả năng chia sẻ,
hợp tác làm việc
trong nhóm bạn bè
* Thái độ
- Bày tỏ tình cảm khi
tặng hoa và nhận hoa
- Biết nói lời chúc
mừng, cám ơn
hoa
trẻ thuộc bài
hát Màu
hoa
Nhóm con có hoa gì?
Con có nhận xét gì về đặc điểm của hoa của
nhóm mình?
* So sánh: Hoa cúc và hoa hoa hồng
- Thế hoa này có tên gì? ( Hoa hồng và hoa cúc)
- > So sánh 2 loại hoa có điểm gì giống và khác
nhau
> Cô chốt : Khác nhau hoa hồng có nhiều cánh hoa
to, mịn, lá có răng ca,cành hoa hồng có gai, có mùi
thơm, hoa cúc cánh nhỏ, dài, mềm, cành lá không
có gai..)
- Giống nhau: Cùng cánh hoa, có cuống hoa, lá
hoa)
2/ Phân loại theo nhóm
Chơi trò chơi thi xem ai giỏi
Chia lớp thành 3 nhóm sao mỗi nhóm có đủ các
loại hoa cô yêu cầu chọn và xếp hoa theo nhóm
thời gian tính sau 1 bản nhạc
+ Lần 1: Xếp hoa có cùng tên gọi vào thành nhóm
+ Lần 2: Hoa có cùng màu sắc vào thành nhóm
+ Lần 3: Hoa có dạng cánh giống nhau vào thành
nhóm
+ Lần 4 : Hoa có cùng mùi hơng thơm vào thành
nhóm
Sau mỗi lần chơi cô nhận xét và kiểm tra các nhóm
* Kết thúc:
- Các nhóm thực hành bó hoa sau đó nhóm sẽ
tặng nhau
-> Cô hớng dẫn cách bó-> giáo dục trẻ biết bày
tổ tình cảm khi nhận và tặng hoa, biết nói lời
chúc mừng, cám ơn

- 21 -
- 22 -
Thứ 3 ngày 2/2/2010
Tên hoạt động Mục đích - yêu cầu Chuẩn bị Cách tiến hành Lu ý
-Đi trên
ghế băng
đầu đội
túi cát
-Chuyền
bóng qua
đầu
1- Kiến thức:
-Trẻ mạnh dạn khi đi
trên ghế và chuyền bóng
không làm rơi bóng
2- Kỹ năng:
-Rèn luyện phản xạ
nhanh, sự khéo léo của
cơ thể
3-Thái độ:
Trẻ có ý thức tham gia
luyện tập
* Của cô
- Ghế băng
- Bóng, túi
cát
* Của trẻ
Quần áo
gọn gàng ...
* ổn định tổ chức
Cô trò chuyện với trẻ về 1 số loại rau
*Bài mới:
1/Khởi động : Cô cho trẻ đi thành vòng tròn kết
hợp đi các kiểu chân, sau đó về 4 hàng ngang
2/Trọng động
A. BTPTC:tập lần lợt các động tác nh thể dục
sáng, nhấn mạnh: tay, chân
- Tay: Xoay bả vai
- Chân: Khuỵu gối
- Bụng: Cúi gập ngời
- Bật: Chụm tách chân
B. VĐCB:
* VĐ1 : Đi trên ghế băng đầu đội túi cát
- Cô giới thiệu tên vận động
- Cô làm mẫu 2 lần + phân tích: chuẩn bị, đứng
sát ghế, khi có hiệu lậnh cầm túi cát bớc lên ghế,
dể túi cát lên đầu đi dọc hết ghế, đến đầu ghế
cầm túi cát ra tay bật chụm 2 chân xuống, sau đó
đặt túi cát lên đầu đi tiếp đến hết vạch vẽ, để túi
cát về đúng nơi qui định
- Gọi 2 trẻ lên tập mẫu ->cả lớp nhận xét
- Triển khai cho cả lớp tập (2 trẻ / lần)
- Mỗi trẻ tập 3-4 lần
Cô lu ý sửa sai cho trẻ, gọi một số trẻ tập cha
đúng lên tập lại
-VĐ2 : chuyền bóng qua đầu
- 23 -
Thứ 3 ngày 2/2/2010
Tên hoạt động Mục đích - yêu cầu Chuẩn bị Cách tiến hành Lu ý
Thơ: Từ
hạt đến
hoa
1- Kiến thúc:
- Trẻ nhớ tên bài thơ tên
tác giảvà thuộc thơ , đọc
diễn cảm bài thơ
2- Kỹ năng:
- Trẻ biết trả lời câu hỏi
mạch lạc.
- Trẻ cảm nhận đợc nhịp
* Của cô
- Tranh
minh hoạ
nội dung
bài thơ
Đàn
* ổn định và giới thiệu bài
Cô và trẻ cùng chơi trò chơi Gieo hạt
Trò chuyện về quá trình sinh trởng của cây
-> Cô giới thiệu bài thơ
* Bài mới
- Cô đọc thơ lần 1: Đọc diễn cảm, thể hiện nhịp
điệu của bài thơ .
- Cô vừa đọc bài thơ gì ? của nhà thơ nào ?
- 24 -
Cô NX giờ học.
Thứ 4 ngày 3/02/2010
Tên hoạt động Mục đích - yêu cầu Chuẩn bị Cách tiến hành Lu ý
DH: Bầu &

Nghe hát :
Lý cây
bông
TC:Tai ai
* Kiến thức:
-Trẻ thuộc lời bài hát ,
hát tự nhiên, và có thể
hát cùng nhạc cụ
- Hứng thú nghe cô hát và
biết thể hiện tình cảm của
mình qua 1 vài động tác
- Đàn organ .
- Dụng cụ âm
nhạc ( xắc xô,
phách gõ )
- Băng đĩa
* ổn định và giới thiệu bài
Cô và trẻ cùng trò chuyện về một số loại rau mà trẻ biết
Cô giới thiệu tên bài hát tên tác giả
* Bài mới
1/ Dạy hát : Bầu và bí
+ Cô hát cho trẻ nghe 2 lần
+ Hỏi lại trẻ tên bài hát ? bài hát nói về điều gì?
-> Cô giảng nội dung bàI hát
- Cả lớp hát cùng cô : 2- 3L
- 25 -

Generate time = 0.095054149627686 s. Memory usage = 1.97 MB