Sử 10 kì I Tiết 6 -10

Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tit 6 : Bài 5 : trung quốc thời phong kiến.
I.Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Sự hình thành xã hội phong kiến Trung Quốc và quan hệ giai cấp trong xã hội.
- Bộ máy chính quyền phong kiến đợc hình thành, củng cố từ thời Tần, Hán đến thời
Minh, Thanh. Chính sách xâm lợc chiếm đất đai của các vị hoàng đế Trung Hoa.
- Những đặc điểm về kinh tế phong kiến trung Quốc thời phong kiến: nông nghiệp là
chủ yếu, hng thịnh theo chu kỳ, mầm mống quan hệ sản xuất t bản chủ nghĩa đã xuất
hiện nhng còn yếu ớt.
- Văn hoá phát triển rực rỡ.
2. T tởng:
- Tính chất phi nghĩa của các cuộc chiến tranh xâm lợc của các triều đại phong kiến
Trung Quốc.
- Quý trọng các di sản văn hoá,những ảnh hởng của văn hoá trung Quốc đối với Việt
Nam.
3. Kỹ năng:
- Sử dụng sơ đồ để hiểu bài giảng
- Phân tích, đánh giá các sự kiện, hiện tợng lịch sử.
II. Chuẩn bị:
*Thầy:- Bản đồ Trung Quốc, sơ đồ kiến thức vẽ giấy khổ lớn.
* Trò: - Su tầm tranh ảnh minh hoạ cho bài học.
III. Tiến trình bài giảng:
1.ổn định:
2. Kiểm tra:
? Vì sao dới thời Đờng chế độ phong kiến Trung Quốc đạt tới đỉnh cao?
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy-
trò
Nội dung bài học
Gv sơ qua về sự hình thành triều
Nguyên để nắm đợc tiến trình lịch
sử phong kiến Trung Quốc.
Gv h/d h/s đọc chữ nhỏ sgkT31
? Nhận xét gì về kinh tế Trung Quốc
dới thời Minh?
? Biểu hiện của mầm mống kinh tế
TBCN dới triều Minh?
1.Trung Quốc thời Minh- Thanh:
- 1368 Chu Nguyên Chơng khởi nghĩa lập ra
nhà Minh.
+ Kinh tế: mầm mống kinh tế TBCN xuất
hiện nhiều trung tâm kinh tế lớn ra đời.
+ Chính trị: tổ chức bộ máy nhà nớc

lập ra
6 bộ, các tỉnh chịu sự chỉ đạo của các bộ

Hoàng đế năm toàn bộ mọi quyền hành trực
tiếp chỉ huy quân đội

ban cấp ruộng đất
cho con cháu.
+ Các cuộc dấu tranh của nông dân bùng nổ

Lý Tự Thành khởi nghĩa.
11
? Điểm chung nhất của các vơng
triều phong kiến?
Gv h/d h/s đọc sgk
? Nhà Thanh thực hiện những chính
sách thống trị ntn?
Gv giải thích bế quan toả cảng
? Những chính sách thống trị của
nhà Thanh dẫn tới hậu quả ntn?
- Nhà Thanh:1644 thành lập.
+ áp bức dân tộc, buộc ngời Trung Quốc theo
phong tục ngời Mãn Thanh
+ Thực hiện chính sách bế quan toả cảng
+ Mua chuộc giai cấp địa chủ ngời Hán.

Nhân dân TQ mâu thuẫn găy gắt với
phong kiến Mãn Thanh

k/n nông dân bùng
nổ

Nhà Thanh suy yếu.

Các nớc đế quốc phơng Tây đua nhau xâm
lợc TQ.

? Ông tổ của Nho giáo Trung Quốc?
Gv giải thích cụ thể từng quan điểm
? Phật giáo TQ có sự phát triển ntn?
? Thơ văn TQ có sự phát triển ntn?
? Thơ văn TQ phản ánh điều gì?
4. Văn hoá TQ thời phong kiến:
a. Nho giáo:
- Giữ vai trò quan trọng là công cụ sắc bén
phục vụ cho nhà nớc phong kiến tập quyền.
- Quan điểm của nho giáo: Tam cơng, ngũ
thờng
b. Phật giáo:
- Phát triển mạnh dới thời Đờng.
- Các nhà s: Huyền Trang, Đờng Tăng.
c. Sử học:
- Sử ký của T Mã Thiên.
- Sử quán ( thời Đờng).
d. Văn học:
- Thơ Đờng: Lý bạch, Đỗ Phủ.
Tiểu thuyết Minh- Thanh.

Phản ánh cuộc sống của con ngời.
e. Các lĩnh vực khác:
- Toán học, thiên văn học.
- Kỹ thuật.
4. Củng cố:
? Hãy nêu những thành tựu văn hoá chủ yếu của TQ trong thời phong kiến?
5. Dặn dò:
Trả lời câu hỏi và đọc trớc bài sau.
12
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Chơng IV: ấn độ thời phong kiến.
Tit 7: Bài 6:Các quốc gia ấn và văn hoá truyền thống
ấn độ
I.Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- HS hiểu đợc ÂĐ là một nớc có nền văn minh lâu đời, phát triển cao cùng với TQ có
ảnh hởng sâu rộng ở châu á và trên thế giới.
- Thời vơng triều Gup-ta và hậu Gup-ta là thời kỳ định hình văn hoá truyền thống
ÂĐ.
- Nội dung văn hoá truyền thống ÂĐ.
2. T tởng:
- Văn hoá ÂĐ có ảnh hởng trực tiếp đến Việt Nam, tạo nên mối quan hệ kinh tế và
văn hoá mật thiết giữa hai nớc.
3. Kỹ năng:
- Phân tích, đánh giá các sự kiện, hiện tợng lịch sử.
- Khai thác tranh, ảnh để hiểu bản chất của các vấn đề lịch sử.
II. Chuẩn bị:
*Thầy:- Tranh ảnh về các công trình nghệ thuật của ÂĐ.
- Lợc đồ ÂĐ.
* Trò: - Su tầm tài liệu tranh ảnh liên quan tới bài học.
III. Tiến trình bài giảng:
1. ổn định:
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy-
trò
Nội dung bài học
Gv giới thiệu trên lợc đồ vị trí của
ÂĐ.
Gv h/d h/s thảo luận nhóm.
?Sự phát triển mạnh của Ma-ga-đa
đợc thể hiện ntn?
? A-sô-ca kiệt xuất ở điểm nào?
Gv giải thích cột đá A-sô-ca.
1. Thời kỳ các quốc gia đầu tiên:
- Quá trình hình thành:1.500 năm TCN vùng
sông Hằng có điều kiện thuận lợi

hình
thành nhiều nhà nớc nhng mạnh nhất là Ma-
ga-đa.
- Quá trình phát triển: Vua mở đầu là Bim-bi-
sa-ra

Vua kiệt xuất là A-sô-ca(vua thứ 11).
+ Chinh chiến thống nhất lãnh thổ.
+ Phật giáo phát triển, dựng cột đá A-sô-ca.
Gv sơ qua về thời kỳ trớc khi thành
lập vơng triều Gúp-ta từ đầu công
nguyên đến năm 319.
2. Thời kỳ vơng triều Gúp-ta và sự phát
triển văn hoá truyền thống ÂĐ:
a. Thời kỳ Gup-ta:
- 319 Gúp-ta 1 thống nhất Bắc ÂĐ lên ngôi
13
Gv nhấn mạnh giai đoạn trớc và sau
Gúp-ta để thấy những thành tựu nổi
bật của vơng triều này.
Gv h/d h/s nghiên cứu sgk
? Đạo Phật phát triển mạnh nhất ở
thời nào?
? Quê hơng của đạo Phật ở đâu?
Gv giới thiệu H.17sgkT40
? ÂĐ xuất hiện một loại hình tôn
giáo nào?
? Chữ viết ra đời có tác dụng ntn?
lập ra vơng triều Gúp- ta qua nhiều đời vua
các vơng triều tồn tại liên tục và phát triển
mạnh

định hình nền văn hoá truyền thống
ÂĐ.
b. Sự phát triển văn hoá truyền thống ÂĐ:
- Đạo Phật phát triển mạnh dới thời A-sô-ca
kéo dài tới thế kỷ VII.
+ Quê hơng của đạo Phật ở thành phố Ka-pi-
la-va-xtu.
+ Nhiều công trình kiến trúc Phật giáo: chùa,
tợng phật

Nghệ thuật lớn.
- ÂĐ giáo(Hin đu giáo) bắt nguồn từ tín ng-
ỡng cổ xa của ngời ấn, thờ các vị thần.
- Chữ viết: ra đời sớm ban đầu là chữ Brahmi
sau là chữ Phạn đợc hoàn thiện thời A-sô-ca.

Tác dụng: Ghi chép, sáng tác thơ văn, tạo
nên một nền văn học cổ điển ÂĐ, văn học
Hin-đu mang tinh thần và triết lí Hin-đu giáo.
3. Củng cố:
? Văn hoá ÂĐ ảnh hởng ntn tới văn hoá Việt Nam?
4 Dặn dò:
Trả lời câu hỏi và đọc trớc bài sau.

14
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tit: 8 Bài 7: Sự phát triển của lịch sử và nền văn hoá
đa dạng của ấn Độ.
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
Học sinh cần hiểu mốc, nội dung của 3 thời kỳ lịch sử.
- Ân Độ trong các thế kỷ VII XII.
- Vơng triều Hồi giáo Đê li.
- Vơng triều Môgôn.
Những biến đổi ttrong lịch sử văn hoá Ân Độ.
2. T tởng:
Trên cơ sở hiểu biết và khâm phục những thành quả của văn hoá truyền thống Ân
Độ, giáo dục cho học sinhý thức tôn trọng và giữ gìn những di sản văn hoá của dân
tộc mình.
3. Kỹ năng:
Trình bày kết hợp với miêu tả.
II. Chuẩn bị:
- Thầy:
- Trò:
III. Tiến trình bài giảng:
1. ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
Tại sao nói thời kỳ Gúp - ta là thời kỳ định hình và phát triển của văn hoá truyền
thống Ân Độ?
3. Bài mới:
Hoạt động của Thầy - Trò Nội dung cơ bản
Gv yêu cầu học sinh đọc mục 1 sgk.T41
và trả lời câu hỏi.
? Em có nhận xét gì về tình hình ÂĐ đến
thế kỷ VII?Nguyên nhân?
- ÂĐ bị chia rẽ, phân tán.
- Nguyên nhân:
+ chính quyền TW suy yếu.
+ đất nớc bị chia cắt thành 2 miền.
? Sự phân chia của các tiểu quốc nói lên
điều gì?
?Sự phát triển đó đợc thể hiện ntn?
- Dựa trên nền tảng của văn hoá thời
Gup- ta các nớc phát triển đa dạng nền
văn hoá của nớc mình nh: chữ viết, văn
1. Sự phát triển của lịch sử và văn hoá
truyền thống trên toàn lãnh thổ Ân Độ:
- Thế kỷ VII ÂĐ lâm vào tình trạng chia
rẽ, phân tán thành nhiều tiểu quốc, nổi
trội hơn cả là nớc Pa-la( Bắc) và Pa-la-va
(Nam).
- Mỗi nớc phát triển sâu rộng hơn nền
văn hoá của mình: chữ viết, văn học,
nghệ thuật.
15

Generate time = 0.080024003982544 s. Memory usage = 1.93 MB