bai 24: gioi thieu mot so tranh dan gian viet namChào mừng các thầy cô về
Chào mừng các thầy cô về
dự giờ thao giảng
dự giờ thao giảng
Giáo viên:
Giáo viên:


Phạm Hoàng Dung
Phạm Hoàng Dung
Lớp :
Lớp :


6/2
6/2
Môn: mó thuật


KIỂM TRA BÀI CŨ
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Em hãy nêu đặc điểm của chữ in hoa nét đều?


Thi ®ua d¹y tèt häc tèt
THI ĐUA DẠY TỐT HỌC TỐT
1
2
Trong hai câu khẩu hiệu trên, câu nào là dòng chữ in hoa nét đều?
2
Thi ®ua d¹y tèt häc tèt


TIẾT 26- BÀI 26
TIẾT 26- BÀI 26
KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH, NÉT ĐẬM
KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH, NÉT ĐẬM
I. Đặc điểm chữ nét thanh, nét đậm.
II. Cách sắp xếp dòng chữ.
III. Thực hành.


TIẾT 26- BÀI 26
TIẾT 26- BÀI 26
KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH, NÉT ĐẬM
KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH, NÉT ĐẬM
I. Đặc điểm chữ nét thanh, nét đậm.
-
Nét chữ
-
Vò trí nét thanh, nét đậm.
-
Hình dạng chữ
-
Kích thước chữ


TIẾT 26- BÀI 26
TIẾT 26- BÀI 26
KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH, NÉT ĐẬM
KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH, NÉT ĐẬM
I.Đặc điểm chữ nét thanh, nét đậm. -
Nét chữ
Em có nhận xét gì về nét chữ trong từng con chữ của bảng chữ cái trên?
-
Nét vẽ không đều.
-
Nét to,nét nhỏ.


TIẾT 26- BÀI 26
TIẾT 26- BÀI 26
KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH, NÉT ĐẬM
KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH, NÉT ĐẬM
I. Đặc điểm chữ nét thanh, nét đậm.
-
Nét chữ: Mỗi chữ đều có nét thanh và nét đậm.


TIẾT 26- BÀI 26
TIẾT 26- BÀI 26
KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH, NÉT ĐẬM
KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH, NÉT ĐẬM
I. Đặc điểm chữ nét thanh, nét đậm.
-
Nét chữ
-
Vò trí nét thanh, nét đậm


TIẾT 26- BÀI 26
TIẾT 26- BÀI 26
KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH, NÉT ĐẬM
KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH, NÉT ĐẬM
I.Đặc điểm chữ nét thanh, nét đậm. –
Vò trí nét thanh, nét đậm.
Vò trí của nét thanh (nét nhỏ) như thế nào?
Nét đi lên, nét đi ngang là nét thanh.
Vò trí của nét đậm (nét to)như thế nào?
Nét đi xuống là nét đậm.


TIẾT 26- BÀI 26
TIẾT 26- BÀI 26
KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH, NÉT ĐẬM
KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH, NÉT ĐẬM
I. Đặc điểm chữ nét thanh, nét đậm.
-
Nét chữ
-
Vò trí nét thanh, nét đậm
+ Nét đi lên và nét đi ngang là nét thanh.
+ Nét đi xuống là nét đậm.


TIẾT 26- BÀI 26
TIẾT 26- BÀI 26
KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH, NÉT ĐẬM
KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH, NÉT ĐẬM
I.Đặc điểm chữ nét thanh, nét đậm.
- Nét chữ
-Vò trí nét thanh, nét đậm
- Hình dạng chữ
Chữ chỉ có nét thẳng?Chữ chỉ có nét thẳng: H,N,A,T …
Chữ chỉ có nét cong?
Chữ chỉ có nét cong: O,C,Q,S …
Chữ vừa có nét thẳng, vừa có nét cong?Chữ vừa có nét thẳng, vừa có nét cong: B,D,R …


TIẾT 26- BÀI 26
TIẾT 26- BÀI 26
KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH, NÉT ĐẬM
KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH, NÉT ĐẬM
I. Đặc điểm chữ nét thanh, nét đậm.
-
Nét chữ
-
Vò trí nét thanh, nét đậm
-
Hình dạng chữ
-
Kích thước
L M
-Chiều cao thường bằng nhau.
-Chiều ngang thay đổi tùy con chữ:
+Chữ rộng ngang:M,G…
+Chữ hẹp ngang:L,T,I…
Chiều cao, chiều ngang của các con chữ có bằng nhau
không?

Generate time = 0.049710988998413 s. Memory usage = 1.93 MB