Tham luan phuong phap hoc tap ( DH Lien doi)

đội tntp hồ chí minh
Liên đội thcs Định Tăng
Bản tham luận về học tập

Kính tha Đoàn chủ tịch
Kính tha các vị đại biểu
Tha Đại hội.
Tôi vừa đợc nghe bạn chi đội trởng lên thông qua báo cáo và đề án phơng hớng công
tác Đội năm học 2010 - 2011. Trớc hết tôi hoàn toàn nhất trí . Sau đây tôi xin tham luận trớc
đại hội về vấn đề làm thế nào để học tốt . Theo tôi nghĩ muốn học tốt phải thực hiện đợc
những điều sau:
1. Chăm học :
Chăm học thể hiện tất cả các mặt hoạt động:
- Đi học đều, ở lớp phải chăm chú nghe giảng .
- Tích cực tham gia các hoạt động học tập rèn luyện ở lớp .
- Đảm bảo giờ tự học, sử dụng thời gian với chất lợng cao.
- Cố gắng cải tiến thực hiện những phơng pháp học tập.
2. Học tập có phơng pháp .
Học tập có phơng pháp nhiều khi còn quan trọng hơn cả chăm học. Có nhiều bạn học
tập chăm chỉ, rất vất vả mà kết quả không cao.Có bạn học tập có vẻ nhàn nhã thoải mái nhng
kết quả lại cao. Sự khác nhau ấy có thể nói phần lớn là do phơng pháp. Và tôi luôn tuân thủ
theo nguyên tắc, phơng pháp chung:
- Tập trung t tởng cao độ vào học và làm bài.
- Phải có góp học tập riêng, đủ tiện nghi, đủ ánh sáng, có thời gian cố định và hợp
lí.
- Học tập ở trạng thái khỏe khắn:
+ Ăn uống đảm bảo đủ no, đủ chất nhất là những ngày học nhiều.
+ Đảm bào ngủ tốt, không thức khuya, ngủ đúng giờ rèn luyện thân thể, vệ sinh cá
nhân tốt.
+ Không nên học khi quá mệt, buồn ngủ.
+ Nên tận dụng thời gian học buổi sáng.
+Nên học nhóm và tranh luận nhiều, nên có bạn cùng học, không nên học vẹt. Nên
tranh luận để hiểu sâu hơn, tự kiểm tra mình.
+ Nên có thói quen ghi lại những điều thắc mắc để hỏi thầy hỏi bạn để hiểu biết .
+ Học bài nhiều hiểu bài tốt nhng cũng cần có phơng pháp làm bài thì kết quả mói
cao: Khi làm bài viết cần đọc kĩ đề nhiều lần để hiểu vấn đề .
- Ngoài tất cả những điều trên còn phải xây dựng cho mình một tình yêu và lòng say
mê học tập với cuộc đi tìm các tri thức mới cho mình .
Luôn nghĩ đến công lao thầy cụ, công lao cha mẹ bởi Cơm cha, áo mẹ, chữ
thầy . Và luôn nghĩ tới ớc mơ trở thành ngời công dân có ích để xây dựng tình yêu trong học
tập.
Trên đây là một vài suy nghĩ của tôi làm thế nào để học tốt. Các bạn cứ áp dụng nh tôi,
kết quả chắc chắn sẽ không phụ lòng các bạn.
Cui cựng, xin chỳc i hi thnh cụng tt p.
Xin chõn thnh cm n

Generate time = 0.046844959259033 s. Memory usage = 1.93 MB