LQVH : Mùa ha tuỵet vời


Trường Mầm Non 10 - 1 0 - Hoàng
Mai
Giáo án văn học
Giáo viên hướng dẫn :
Phạm Thị Thu Hương
Năm học 08 - 09

Môc ®Ých – yªu cÇu
1. Kiến thức : Trẻ nhớ tên bài thơ, thuộc lời bài thơ.
- Hiểu nội dung bài thơ nói lên vẻ đẹp tuyệt vời của
mùa hè .
2. Kỹ năng : Trẻ thuộc và đọc diễn cảm bài thơ .
- Biết đọc nối tiếp, đọc theo tranh .
- Biết trả lời đúng câu hỏi của cô, diễn đạt ý hiểu của
mình .
3. Thái độ : Trẻ có ý thức tham gia hoạt động cùng cô và
bạn.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của mùa hè .

Mùa hạ tuyệt vời
Bằng lăng đang hé nở

Phượng lung linh mắt
cười

Ve đâu đấy lấp ló
Ca muôn khuc nhạc vui .

Generate time = 0.2527129650116 s. Memory usage = 1.92 MB