Chuyen đề GDCD

Chuyên Đề: LỒNG GHÉP GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
VÀO GIẢNG DẠY GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Sau những thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước khi bước vào thế kỷ
XXI, cần phải đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước theo hướng xây dựng nền kinh tế
tri thức để có thể đuổi kòp và hội nhập vào sự phát triển chung của khu vực và thế
giới. Đảng và Nhà nước ta đã xác đònh nhân tố con người vừa là mục tiêu, vừa là
động lực của sự phát triển kinh tế – xã hội. Chính vì vậy, phải bằng phương pháp
giáo dục, thông qua giáo dục, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, đổi mới khoa
học công nghệ thì mới vượt qua lạc hậu, chống tụt hậu.
Muốn thực hiện được mục tiêu trên không có cách nào khác là phải phát
triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ hàng đầu của phát triển kinh tế – xã hội trong
giai đoạn hiện nay. Phải hướng vào việc xây dựng con người Việt Nam toàn diện,
nghóa là có cả “Đức – trí – thể – mỹ”. Vì vậy giáo dục đóng vai trò rất quan trọng
trong việc thực hiện mục tiêu của Đảng và Nhà nước ta. Để HS có sự hiểu biết,
nắm bắt và thực hiện đúng những thay đổi của đất nước hiện nay, bản thân là giáo
viên dạy môn GDCD tôi luôn nghiên cứu tìm ra phương pháp cho phù hợp với bộ
môn GDCD. Vì đặc trưng của môn GDCD là giáo dục cho các em về vấn đề Đảng
và Pháp luật. Ở phần Đảng các em học tương đối tốt hơn so với phần Pháp luật.
Vì những chuẩn mực Đảng mà các em học nó gần gũi và đôi khi nó gắn liền với
chính sách hàng ngày.
Tuy nhiên ở phần Pháp luật (HK II) cá nhân tôi nhận thấy khả năng tiếp thu
bài của các em còn hạn chế. Vì ở lứa tuổi này các em còn nhỏ cho nên dễ dẫn
đến việc nhàm chán ở các em, nên ít chú trọng trong học tập. Từ đó các em học
mang tính chất đối phó, học vẹt, chưa tích cực, chủ động trong xây dựng bài. Thực
tế trong những năm qua, qua nhiều giờ học tập và nghiên cứu đa số các em khi
học đến Phần pháp luật các em rất ít phát biểu, thụ động khiến cho giáo viên rất
khó làm việc, chưa phù hợp với việc đổi mới phương pháp dạy học. Từ vấn đề
trên dẫn đến kết quả học tập của các em rất thấp.
Để học sinh có sự hứng thú trong học tập tốt hơn và để giúp các em có thêm
kiến thức về Pháp luật đó là lý do tôi thực hiện để tài này.
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.
1. Tình hình chung:
a. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm của BGH nhà trường, chuyên môn và sự giúp đỡ của
đồng nghiệp đã giúp tôi vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt công tác giảng dạy.
- Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, từ đó tạo điều kiện rất thuận lợi cho giáo
viên giảng dạy.
- Đội ngũ dạy GDCD khá đồng đều ở các khối lớp, tham gia đầy đủ các
chuyên đề đổi mới phương pháp do sở, phòng tổ chức.
- Ban giám hiệu, Công đoàn, chuyên môn luôn tạo điều kiện thuận lợi để
giáo viên phát huy hết khả năng của bản thân, có nhiều biện pháp để nâng cao
chất lượng.
b. Khó khăn:
- Phần lớn học sinh là người dân tộc Khơmer nên việc tiếp thu bài học còn
hạn chế, chữ viết sai chính tả còn nhiều.
- Trình độ học sinh chưa đồng đều, phụ huynh chưa quan tâm đến việc học
tập của con em mình.
- Việc tiếp cận kiến thức của môn học còn hạn chế, phần lớn học sinh còn
coi môn GDCD là môn phụ nên chưa nhiệt tình với môn học.
- Phương tiện dạy học còn thiếu, đa số giáo viên tự sưu tấm, tự tìm.
- Thông tin chưa cập nhật thường xuyên.
 Từ những lý do trên dẫn đến kết quả học tập của các em chưa cao, thể
hiện qua bảng thống kê sau:
Chất lượng
Lớp/TSHS
Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém
SL
TL
%
SL
TL
%
SL
TL
%
SL
TL
%
SL
TL
%
9A
1

- 28
9A
2

- 28
9A
3

- 32

2. Cơ sở lý luận:
Trong quá trình giảng dạy, nếu giáo viên chỉ dựa vào những nội dung cơ
bản của SGK, SGV để giảng dạy thì chưa hấp dẫn và thu hút các em, từ đó khó
khắc sâu được kiến thức. Cho nên GV cần phải tìm hiểu thêm những vấn đề thực
tế liên quan đến nội dung bài học để mang vào bài giảng sẽ giúp các em dễ hiểu
hơn và dễ khắc sâu kiến thức hơn. Để đạt được những nội dung trên cần chú ý
những điểm cơ bản sau:
a. Đối với HS:
- Học sinh phải tự tìm hiểu bài trước khi đến lớp, phải trả lời các câu hỏi
của phần đạt vấn đề trong SGK.
- Sưu tầm những thông tin, sự kiện có liên quan đến bài học.
- Tích cực đóng góp xây dựng bài, biết cách nhận xét, đánh giá những vấn
đề thực tế trong đời sống hàng ngày có liên quan đến bài học.
b. Đối với GV:
- Xác đònh mục tiêu của bài.
- Chuẩn bò tốt tất cả đồ dùng cần thiết cho tiết dạy: Giáo án, SGK, tranh
ảnh, thông tin, sự kiện có liên quan đến bài.
- Giáo viên kết hợp nhiều phương pháp dạy học trong bài như:
+ Câu hỏi gợi mở.
+ Thảo luận nhóm.
+ Nêu vấn đề.
+ Liên hệ thực tế.
- Sưu tầm, nghiên cứu những vấn đề trong chính sách hàng ngày để lồng
ghép vào giảng dạy.
- Nếu bài có liên quan đến tranh, ảnh, tình huống giáo viên có thể sưu tầm
hoặc tự vẽ.
- Nội dung bài cần ghi ngắn gọn, nhấn mạnh ý chính, giáo dục tư tưởng, tình
cảm pháp luật cho học sinh.
- Giáo viên nên sưu tầm, nghiên cứu pháp luật của nước Cộng hoà xã hội
chủ nghóa Việt Nam hiện hành để lồng ghép vào nội dung bài.
3. Phần ví dụ cụ thể:
Qua cách giảng dạy trên tôi thấy có kết quả hết sức khả quan. Phần lớn các
em chú tâm vào bài học, hứng thú học tập hơn, tích cực phát biểu nhiều hơn so với
trước. Cụ thể qua những lần kiểm tra đạt kết quả như sau:
Chất lượng
Lớp/TSHS
Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém
SL
TL
%
SL
TL
%
SL
TL
%
SL
TL
%
SL
TL
%
9A
1

- 28
9A
2

- 28
9A
3

- 32
III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
Khi ứng dụng và thực hiện những phương pháp được áp dụng “Một số biện
pháp giúp học sinh học tốt môn GDCD 9” với kết quả trên tôi rút ra một số bài
học kinh nghiệm sau:
- Tạo cho các em có sự yêu thích hứng thú trong giờ học Pháp luật.
- Giúp các em năm vững kiến thức của từng bài để vận dụng vào thực tế.
- Giúp các em có nhận thức rõ hơn về vai trò của môn học.
- Góp phần tuyên truyền Pháp luật của Nhà nước cho bạn bè và gia đình.
- Giúp học sinh hiểu những quy đònh của Pháp luật, biết vận dụng vào đời
sống, từ đó các em sẽ hạn chế vi phạm pháp luật đặc biệt là các tệ nạn xã hội
hiện nay.
IV. KẾT LUẬN:
- Với phương pháp giảng dạy trên tôi thấy rất thiết thực với học sinh. Vì nếu
học sinh nắm được kiến thức cơ bản của bài, sẽ phát huy được tính tích cực, tự
giác, bồi dưỡng lòng say mê học tập của học sinh và đạt kết quả cao hơn.
- Tuy nhiên để đạt kết quả giảng dạy, ngoài việc áp dụng nhiều phương
pháp giảng dạy cần quan tâm đến tâm lý, năng lực của học sinh để có phương
pháp dạy học thích hợp.
- Trong quá trình thực hiện chuyên đề, bản thân tôi nghó còn rất nhiều hạn
chế, mong được sự nhiệt tình đóng góp của thầy cô để tôi rút kinh nghiệm và
giảng dạy được tốt hơn.
V. TÀI LIỆU THAM KHẢO:
Trong quá trình thực hiện chuyên đề tôi đã tham khảo một số tài liệu sau:
1. SGK GDCD 7.
2. SGV GDCD 7.
3. Pháp luật xử lý vi phạm hành chính.
4. Khái niệm một số loại thuế.

Generate time = 0.054451942443848 s. Memory usage = 1.93 MB