Đề thi HSG lớp 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HOÀ
KỲ THI CHỌN HSG NHẤT KHỐI NĂM HỌC 2008 - 2009
LỚP 1
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . . . . . .
1/- Bạn sống ở đâu ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hãy kể ra những cảnh vật nơi bạn đang sống:
1-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2/- Hãy kể ra:
3 loài vật có ích: 3 loài vật có hại :
1-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 loại cây rau 3 loại cây hoa
1-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 loại cây gỗ 3 loại cây ăn quả
1-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3/- Nêu những biện pháp phòng chống bệnh sốt rét:
1/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TỰ NHIÊN- XÃ HỘI
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HOÀ
KỲ THI CHỌN HSG NHẤT KHỐI NĂM HỌC 2008 - 2009
LỚP 1
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . . . . . .
4/-Đánh dấu ( X )vào dưới hình vẽ những vật có thể gây nguy hiểm.
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HOÀ
KỲ THI CHỌN HSG NHẤT KHỐI NĂM HỌC 2008 - 2009
LỚP 1
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . . . . . .
1/-Viết các số: 67, 75, 49, 47, 63 ,
a) theo thứ tự từ lớn đến bé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) theo thứ tự từ bé đến lớn : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2/-Tính:
30 cm + 50 cm = . . . . . . . . 32 cm + 57 cm = . . . . . . . .
35 cm - 5 cm = . . . . . . . . 14 cm - 9 cm = . . . . . . . .
3/-Số liền sau của 40 là : . . . . Số liền sau của 48 là : . . . .
Số liền trước của 40 là : . . . . Số liền trước của 100 là : . . . .
4/-Hình bên có : . . . . . . hình vuông
: . . . . . . hình tam giác
5/-Hãy vẽ một đoạn thẳng AC dài 13 cm, Trên đó vẽ 1 điểm B để cho đoạn
AB dài 7 cm. Hỏi đoạn thẳng BC dài mấy cm?
Hình vẽ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOÁN
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HOÀ
KỲ THI CHỌN HSG NHẤT KHỐI NĂM HỌC 2008 - 2009
LỚP 1
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . . . . . .
Bài thơ sau đây in thiếu dấu thanh, em hãy điền vào cho đúng:
HOA QUANH LĂNG BÁC
Hoa ban xoe canh trăng
Lan ti mau năng vang
Canh hông khoe nu thăm
Bay lan hương diu dang
Mua đông đep hoa mai
Cuc mua thu thơm ngat
Xuan ti sac hoa đao
He ve sen toa ngat
Nhu bao ngươi đưng gac
Thay phiên nhau đêm ngay
Hoa no quanh lang Bac
Suôt bon mua hương bay
Nguyễn Bao
/-Nối ý ở 2 cột lại thành câu có nghóa:
Những con ve xòe tròn như một cái quạt lớn
Đuôi công ca hát suốt mùa hè
Hoa sen là tay bơi giỏi nhất của biển
Câu Thê Húc đua nhau vươn cao
Từng chùm quả chảy róc rách trong khe suối
Cá heo màu son, cong như con tôm
Nước chín vàng trong kẽ l;á
TIẾNG VIỆT
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HOÀ
KỲ THI CHỌN HSG NHẤT KHỐI NĂM HỌC 2008 - 2009
LỚP 1
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . . . . . .
Điền từ thích hợp vào đoạn văn sau:
Lúc mới chào . . . . . . . . . , chú công nhỏ chỉ có bộ lông tơ màu
nâu . . . . . . . Sau vài giờ, công đã có động tác . . . . . . . cái đuôi nhỏ xíu
thành hình rẻ quạt.
Sau hai, ba năm, đuôi công trống lớn thành một thứ xiêm áo . . . . . .
. . . . . .sắc màu. Mỗi chiếc lông đuôi óng ánh màu xanh . . . . . . được tô
điểm thành những đốm tròn đủ màu . . . . . Khi giương rộng, đuôi xòe . . . .
như một cái quạt lớn có đính hàng trăm viên ngọc . . . . . . . . . . . . ..
Câu hỏi : Đuôi công đẹp như thế nào ?
Trả lời:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................

Generate time = 0.038443803787231 s. Memory usage = 1.93 MB