Giáo án Âm nhạc 1, HK2 CKTKN

Giáo án m nhạc 1.HKII(2009-2010)
Thứ hai ,ngày 11 tháng 01 năm 2010
Tuần 19: Học hát: Bầu trời xanh
Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ

I.MỤC TIÊU:
-Biết hát theo giai điệu với lời ca.
-Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
-Nơi có điều kiện:Biết gõ đệm theo phách,theo tiết tấu lời ca.
II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
1. Hát chuẩn xác bài hát “Bầu Trời xanh”.
2. Đồ dùng dạy học:
_ Băng cát xét
_ Nhạc cụ (song loan, thanh phách, trống nhỏ)
_Một lá cờ hoà bình nhỏ (màu cờ nền xanh da trời, ở giữa có chim bồ câu trắng bay)
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Tgian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
20’
1’
2’
17’
Hoạt động 1: Dạy bài hát “Bầu trời
xanh”
a) Giới thiệu bài hát:
_ Bài hát “Bầu trời xanh” là sáng
tác của nhạc só Nguyễn Văn Quỳ-
b) Nghe hát mẫu:
_ Nghe qua băng.
_ GV hát mẫu.
c) Dạy hát:
_ Cho HS đọc đồng thanh lời ca.
+ Nếu HS phát âm sai, GV cần
sửa kòp thời.
_GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng
cho HS.
_Nối các câu hát trong quá trình
dạy theo lối móc xích.
_Chia thành từng nhóm hát
_Cho HS hát lại cả bài. GV cần chú
_HS nhắc tên bài hát: “Bầu
trời xanh”- Nguyễn Văn Quỳ
_Đọc từng câu theo tiết tấu +
gõ phách
Em yêu bầu trời xanh xanh
Yêu đám mây hồng hồng
Em yêu lá cờ xanh xanh
Yêu cánh chim trăng trắng
-Em yêu màu cờ xanh xanh
Yêu cánh chim hòa bình
Em cất tiếng ca vang vang
Vui bước chân tới trường
_HS hát theo vài ba lượt
_Các nhóm luân phiên hát cho
đến khi thuộc bài
_Cá nhân, lớp
Giáo viên:Trần Khánh Trường Tiểu học Đoàn Trò
1
Giáo án m nhạc 1.HKII(2009-2010)
7’
2’
1’
ý cách phát âm của các em.
Hoạt động 2: Gõ đệm theo phách
và tiết tấu lời ca
_Gõ đệm theo phách
+GV làm mẫu:
Em yêu bầu trời xanh xanh, yêu
x x x x x
đám mây hồng hồng
x x x
_ Gõ theo tiết tấu lời ca.
+GV làm mẫu:
Em yêu bầu trời xanh xanh, yêu
x x x x x x x
đám mây hồng hồng
x x x x
_ Cho HS đứng hát và tập nhún
chân nhòp nhàng.
* Củng cố:
_ GV hát lại 1 lần, vừa hát vừa vỗ
tay hoặc sử dụng nhạc cụ gõ đệm
theo tiết tấu.
*Dặn dò:
_ Tập hát thuộc lời bài hát “Bầu
trời xanh” kết hợp gõ đệm theo tiết
tấu.
+HS thực hiện theo nhóm, cá
nhân
+HS thực hiện theo nhóm, tổ
_Cả lớp.
_ Cho cả lớp thực hành theo
mẫu của GV
-Thanh gõ
Thứ hai ngày 18 tháng 01 năm 2010
Tuần 20: n tập bài hát: Bầu trời xanh
Nhạc và lời:Nguyễn Văn Quỳ
I.MỤC TIÊU:
-Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
-Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản.
-Nơi có điều kiện:Thuộc lời ca.
II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
-Hát đúng và có diễn cảm bài hát
-Nhạc cụ quen dùng, thanh phách, song loan, trống nhỏ
-Chuẩn bò một vài động tác vận động phụ họa
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Giáo viên:Trần Khánh Trường Tiểu học Đoàn Trò
2
Giáo án m nhạc 1.HKII(2009-2010)
T.gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
7’
13’
7’
2’
1’
Hoạt động 1: Ôn lại bài hát “Bầu trời
xanh”
_Cho HS hát kết hợp với vỗ tay theo
phách (hoặc gõ thanh phách, song loan,
trống nhỏ).
Hoạt động 2: Phân biệt âm thanh cao,
thấp
_GV hát âm hoặc đánh đàn 3 âm: Mi (âm
thấp), Son (âm trung), Đố (âm cao) cho
HS lắng nghe vài ba lần
_GV làm mẫu
+Âm thấp: để tay lên đùi
+Âm trung: chắp tay trước ngực
+Âm cao: giơ hai tay lên cao
Hoạt động 3: Hát kết hợp vận động phụ
họa
_Cho HS hát kết hợp với vận động phụ
họa.
+Câu 1:Em yêu bầu trời xanh xanh,
-Yêu đám mây hồng hồng

+Câu 2: Em yêu lá cờ xanh xanh, yêu
cánh chim trắng trắng
+Câu 3: Em yêu màu cờ xanh xanh, yêu
cánh chim hòa bình
+Câu 4: Em cất tiếng ca vang vang, vui
bước chân tới trường
_Tổ chức HS biểu diễn trước lớp.
*Củng cố:
_ GV hát mẫu cả bài kết hợïp gõ phách
theo hình tiết tấu.
*Dặn dò:
_Tập hát và gõ đệm theo tiết tấu “Bầu
trời xanh”
_Chuẩn bò: Học hát: “Tập tầm vông”
_Thực hiện theo nhóm, tổ.
_HS tập nhận biết
+Thân người hơi nghiêng
sang trái, mắt hướng theo
ngón tay chỉ bầu trời và kết
hợp nhún chân vào tiếng
“xanh” thứ nhất
-Thân người hơi nhgiêng sang
phải, mắt hướng theo tay chỉ
“đám mây” và kết hợp nhún
chân vào tiếng “hồng” thứ
hai
+Thực hiện động tác như ở
câu 1,thêm động tác giang 2
tay làm cánh chim bay
+Câu 3 và 4: Thân người
đung đưa kết hợp vỗ tay theo
nhòp, hai chân nhún nhẹ
_Cho từng nhóm, cá nhân.
_HS hát lại bài Bầu trời xanh,
vừa hát vừa gõ đệm thật nhòp
nhàng
-Trống
nhỏ, thanh

Thứ hai ngày 25 tháng 01 năm 2010
Giáo viên:Trần Khánh Trường Tiểu học Đoàn Trò
3
Giáo án m nhạc 1.HKII(2009-2010)
Tuần 21: Học hát: TẬP TẦM VÔNG.

Nhạc:Lê Hữu Lộc
Lời: Theo đồng dao
I.MỤC TIÊU:
_ Biết hát theo giai điệu và lời ca.
_ Tham gia trò chơi “Tập tầm vông”.
II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
1. Hát chuẩn xác bài hát Tập tầm vông
2. Đồ dùng dạy học:
_ Băng cát xét, nhạc cụ (song loan, thanh phách, trống nhỏ)
_Vật dụng để tổ chức trò chơi (một vài hòn bi, chiếc tẩy)
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
T.gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
20’
1’
2’
17’
7’
Hoạt động 1: Dạy bài hát “Tập tầm
vông”
a) Giới thiệu bài hát:
_ Bài hát “Tập tầm vông” là sáng
tác của nhạc só Lê Hữu Lộc
b) Nghe hát mẫu:
_ Nghe qua băng.
_ GV hát mẫu.
c) Dạy hát:
_ Cho HS đọc đồng thanh lời ca.
+ Nếu HS phát âm sai, GV cần sửa
kòp thời.
_GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng
cho HS.
_Nối các câu hát trong quá trình dạy
theo lối móc xích.
_Chia thành từng nhóm hát
_Cho HS hát lại cả bài. GV cần chú
ý cách phát âm của các em.
Hoạt động 2: Vừa hát vừa chơi “Tập
_HS nhắc tên bài hát: “Tập tầm
vông” –Lê Hữu Lộc
_Đọc từng câu theo tiết tấu +
gõ phách
Tập tầm vông tay không tay có
Tập tầm vó tay có tay không
Mời các bạn đoán sao cho trúng
Tập tầm vó tay nào có đố tay
nào không
Có có không không
_HS hát theo vài ba lượt
_Các nhóm luân phiên hát cho
đến khi thuộc bài
_Cá nhân, lớp
-Vài viên bi
Giáo viên:Trần Khánh Trường Tiểu học Đoàn Trò
4
Giáo án m nhạc 1.HKII(2009-2010)
2’
1’
tầm vông” .Có hai cách chơi:
_Cách 1: GV là người “đố”, HS
“giải đáp”
+Đưa hai bàn tay ra sau lưng, trong
hai tay có một tay giấu đồ, một tay
không có gì, sau đó nắm chặt và giơ
ra trước, đố HS đoán xem tay nào có
đồ vật và tay nào không có
_Cách 2: Từng đôi bạn HS chơi trò
đố nhau và cùng hát “Tập tầm vông”
* Củng cố:
_ GV hát lại 1 lần, vừa hát vừa vỗ
tay hoặc sử dụng nhạc cụ gõ đệm
theo tiết tấu.
*Dặn dò:
_ Tập hát thuộc lời bài hát “Tập
tầm vông”
+Hát bài “Tập tầm vông”
+HS đoán. Em nào đoán đúng
sẽ được lên trước lớp tổ chức
tiếp cuộc chơi
+Cả lớp hát tiếp bài hát, đến
chỗ “có có không không?” thì
“người giải đáp” chỉ tay vào
“người đố” nói “Tay này có”
_ Cho cả lớp thực hành theo
mẫu của GV

Thứ hai ngày 01 tháng 02 năm 2010
Tuần 22: - Ôn tập bài hát: TẬP TẦM VÔNG
-Phân biệt các chuỗi âm thanh đi lên, đi xuống, đi ngang

I.MỤC TIÊU:
_Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
_Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
_Nơi có ĐK: -Biết gõ đệm theo phách, theo nhòp.
- Biết phân biệt các chuỗi âm thanh đi lên, đi xuống, đi ngang.
II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
_Hát lại 2 bài: Tìm bạn thân, Sắp đến Tết rồi
_Nhạc cụ quen dùng, thanh phách, song loan, trống nhỏ
_Một số ví dụ để giải thích về chuỗi âm thanh đi lên, đi xuống, đi ngang
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
T.gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
Giáo viên:Trần Khánh Trường Tiểu học Đoàn Trò
5
Giáo án m nhạc 1.HKII(2009-2010)
14’
13’
2’
1’
Hoạt động 1: Ôn lại bài hát “Tập
tầm vông”
_Ôn lại bài hát
_Hát kết hợp trò chơi
_Cho HS hát kết hợp với vỗ tay
theo phách (hoặc gõ thanh phách,
song loan, trống nhỏ), sau đó đệm
theo nhòp 2
Hoạt động 2: Nghe hát, nghe
nhạc để nhận ra chuỗi âm thanh đi
lên, đi xuống, đi ngang
_GV hát hoặc đánh đàn cho HS
nghe
+Mẹ mua cho áo mới nhé
Mùa xuân nay em đã lớn
(Sắp đến Tết rồi)
+Biết đi thăm ông bà
(Sắp đến Tết rồi)
+Nào ai ngoan ai xinh ai tươi
Rồi tung tăng ta đi bên nhau
(Tìm bạn thân)
*Củng cố:
_ GV hát mẫu cả bài kết hợïp gõ
phách theo hình tiết tấu.
*Dặn dò:
_Tập hát và gõ đệm theo tiết tấu
“Tập tầm vông”
_Chuẩn bò: Ôn hai bài hát:
-Bầu trời xanh
-Tập tầm vông
_Thực hiện theo nhóm, tổ.
_Đệm theo phách
Tập tầm vông tay không tay có
x x xx x x xx
_Đệm theo nhòp hai:
Tập tầm vông tay không tay có
x x x x
_Nghe và nhận ra:
+Âm thanh đi lên
+Âm thanh đi xuống
+Âm thanh đi ngang
_Cho từng nhóm, cá nhân.
_HS hát lại bài tập tầm vông, vừa
hát vừa gõ đệm thật nhòp nhàng
-Trống
nhỏ, thanhThứ hai ngày 22 tháng 02 năm 2010
Giáo viên:Trần Khánh Trường Tiểu học Đoàn Trò
6
Giáo án m nhạc 1.HKII(2009-2010)
Tuần 23: _ Ôn tập 2 bài hát: - BẦU TRỜI XANH - TẬP TẦM VÔNG.
- Nghe hát (hoặc nghe nhạc)
I.MỤC TIÊU:
_Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của hai bài hát.
_Biết hát kết hợp với vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
_Nơi có ĐK: Nghe một ca khúc thiếu nhi hoặc một bài dân ca.
II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
_ Nhạc cụ, tập đệm theo bài hát
_ Một số nhạc cụ gõ
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Thờ
i
gian
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
14’
14’
2’
2’
1’
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát “Bầu
trời xanh”
_Cho HS thể hiện theo phách
_ Cho HS tập hát kết hợp vận động
phụ họa
_ Biểu diễn
Hoạt động 2: Ôn tập bài hát “Tập
tầm vông”
_ Cả lớp ôn lại bài hát, hát thuộc lời
ca
_Tổ chức trò chơi “Có- không” kết
hợp bài hát
_Hát kết hợp gõ đệm theo phách
hoặc theo nhòp 2
Hoạt động 3: Nghe hát (nghe nhạc)
Cho HS nghe 1 bài hát thiếu nhi chọn
lọc hoặc trích đoạn một bản nhạc
không lời
*Củng cố:
*Dặn dò:
_ Ôn lại 2 bài hát: “Bầu trời xanh”
và “Tập tầm vông” có kết hợp vỗ
theo tiết tấu.
_Chuẩn bò: Học hát “Quả”
_Cả lớp vỗ tay (dùng nhạc cụ
gõ) đệm theo phách hoặc theo
tiết tấu lời ca
_Từng nhóm lên biểu diễn
_Cá nhân, từng nhóm.
_Thực hiện theo nhóm, tổ
_Hát + vỗ tay
_2 HS hát lại 2 bài hát kết hợp
vỗ tay theo tiết tấu
Giáo viên:Trần Khánh Trường Tiểu học Đoàn Trò
7
Giáo án m nhạc 1.HKII(2009-2010)
Thứ hai ngày 1 tháng 3 năm 2010
Tuần 24: Học hát bài: QUẢ
Nhạc và lời: Xanh Xanh
I.MỤC TIÊU:
_ Biết hát theo giai điệu và lời ca
_ Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
_ Nơi có ĐK: Biết gõ đệm theo nhòp, theo phách.
II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
1. Hát chuẩn xác bài hát Quả
2. Đồ dùng dạy học:
_ Băng cát xét, nhạc cụ (song loan, thanh phách, trống nhỏ)
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
T.gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
20’
1’
2’
17’
Hoạt động 1: Dạy bài hát “Quả”
a) Giới thiệu bài hát:
_ Bài hát “Quả” nhạc và lời: Xanh
Xanh
b) Nghe hát mẫu:
_ Nghe qua băng.
_ GV hát mẫu.
c) Dạy hát:
_ Cho HS đọc đồng thanh lời ca.
+ Nếu HS phát âm sai, GV cần
sửa kòp thời.
Lời 1:
Lời 2:

_GV hát mẫu từng câu rồi bắt
giọng cho HS.
_Nối các câu hát trong quá trình
dạy theo lối móc xích.
_Chia thành từng nhóm hát
_Cho HS hát lại cả bài. GV cần
chú ý cách phát âm của các em.
_HS nhắc tên bài hát: “Quả” –
Xanh Xanh
_Đọc từng câu theo tiết tấu + gõ
phách
_Quả gì mà ngon ngon thế? Xin
thưa rằng quả khế
Ăn vào thì chắc là chua? Vâng
vâng! Chua thì để nấu canh cua
_Quả gì mà da cưng cứng? Xin
thưa rằng quả trứng
Ăn vào thì nó làm sao? Không
sao! Ăn vào thì người sẽ thêm
cao
_HS hát theo vài ba lượt
_Các nhóm luân phiên hát cho
đến khi thuộc bài
_Cá nhân, lớp
_Hát + vỗ tay (hoặc gõ) đệm theo
-Vở bài hát
Giáo viên:Trần Khánh Trường Tiểu học Đoàn Trò
8

Generate time = 0.070390939712524 s. Memory usage = 1.94 MB