Cách vẽ đề 2 (gá mặt nghiêng)

Hai hình chiếu
Vẽ hình chiếu cạnh
®Ò 2 trang 36
Gá mặt nghiêng TL 1:1
30
20
16
72
10
10
30
20
16
72
10
10
26
30
10
Vẽ hình cắt đứng
Xoá nét thừa, tô đậm, ghi kích thước
2
26
30
20
16
72
10
10
30
0
16
72
10
10
30
20
26
30
10
Vẽ hình chiếu trục đo TL1:1
- Chon loại HCTĐ vuông góc đều
- Vẽ trước mặt cơ sở (chon mặt trước làm mặt cơ sở)
Từ các đỉnh của mặt cơ sở vẽ các đường thẳng song song với trục 0
/
y
/
Xác định chiều rộng lớn nhất của vật thể (đo ở hình chiếu bằng), nối lại
3
0
x
y
z
26
72
23
19
9
0
x
y
z
30
30
30
30
30
0
x
y
z
Vẽ rãnh
Xoá nét thừa, tô đậm

4
x
26
30
20
16
72
10
10
30
10
10
16
0
x
y
z

5
Trường THPT Chuyên
Biờn Ho

Vật liệu Tỉ lệ
Bài số
Thép 1:1 02
Người vẽ
Kim tra
Gá mặt nghiêng
L Chớnh

Generate time = 0.10317993164062 s. Memory usage = 1.93 MB