Bài 9: NHẬT BẢN


Bài 9: NHẬT BẢN
Tiết 1: TỰ NHIÊN, DÂN
CƯ VÀ TÌNH HÌNH
PHÁT TRIỂN KINH TẾ


I. Điều kiện tự nhiên
-
Trình bày vị trí địa lý,
đặc điểm tự nhiên của
Nhật Bản?


I. Đi u ki n t nhiênề ệ ự
a. Vị trí địa lý
-
Nằm phía Đông châu Á,
dài trên 3800km
-
Gồm 4 đảo lớn và hàng
nghìn đảo nhỏ
HỐCAIĐÔ
HÔNSU
XICÔCƯ
KIUXIU


I. Đi u ki n t nhiênề ệ ự
a. Vị trí địa lý
b. Đặc điểm tự nhiên

Dòng biển
-
Có các dòng biển nóng và
lạnh gặp nhau → nhiều ngư
trường lớn
→ đánh bắt hải sản


I. Đi u ki n t nhiênề ệ ự
a. Vị trí địa lý
b. Đặc điểm tự nhiên

Địa hình
-
Địa hình chủ yếu đồi núi; sông
ngắn, dốc; bờ biển nhiều vũng vịnh;
đồng bằng ven biển nhỏ hẹp.


I. Đi u ki n t nhiênề ệ ự
a. Vị trí địa lý
b. Đặc điểm tự nhiên

Khí hậu
-
Khí hậu gió mùa, thay đổi từ
Bắc xuống Nam


I. Đi u ki n t nhiênề ệ ự
a. Vị trí địa lý
b. Đặc điểm tự nhiên

Khoáng sản
-
Nghèo tài nguyên: sắt,
than, đồng

Generate time = 0.10645818710327 s. Memory usage = 1.92 MB