giao an sinh hoat lop

Trường tiểu học Cam Phú
Ngày:8/09/2006
SINH HOẠT LỚP
TUẦN 1
I/ MỤC TIÊU:
- Tổng kết thi đua tuần 1.
- Đề ra phương hường hoạt động tuần 2
- Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh.
- Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần
II/ CÁCH TIẾN HÀNH
1/ Ổn định:
2/ Tổng kết thi đua tuần 1.
- Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần
- Lớp trưởng nhận xét chung.
- Giáo viên tổng kết
• Ưu điểm:
HS đi học chuyên cần. Tác phong gọn gàng.
HS có ý thức học tập tốt.
Vệ sinh trường lớp, sạch sẽ.
• Tồn tại:
Một số hS còn nói chuyên trong lớp học.
Một số học sinh còn quên đồ dùng học tập.
• Tuyên dương phê bình:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
3/ Phương hướng tuần 2:
- Tiếp tục củng cố nề nếp lớp.
- Phân công trực tuần chào cờ.
- Hướng dẫn học sinh trực sao đỏ.
- Hướng dẫn học sinh cách học môn tập Đọc
- Nhắc nhở học sinh cách trình bày vở.
- Nhắc nhở học sinh đi học đúng giờ.
4/ Dặn dò:
- Khắc phục tồn tại
- Thực hiện tốt phương hướng tuần sau
Tổ Trưởng kiểm tra

Ban Giám hiệu:
(Duyệt)
Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm
1
Trường tiểu học Cam Phú
Ngày:22/09/2006
SINH HOẠT LỚP
TUẦN 3
I/ MỤC TIÊU:
- Tổng kết thi đua tuần 2 và 3.
- Đề ra phương hường hoạt động tuần 4
- Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh.
- Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần
II/ CÁCH TIẾN HÀNH
1/ Ổn định:
2/ Tổng kết thi đua tuần 2 và 3.
- Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần
- Lớp trưởng nhận xét chung.
- Giáo viên tổng kết
• Ưu điểm:
-HS có nhiều tiến bộ về nề nếp.
- Đi họp đúng giờ
- Duy trì hát đầu giờ và giữa giờ
- HS có ý thức học tập tốt.
• Tồn tại:
- Một số học sinh viết và trình bày bài vở chưa cẩn thận.
- Trong lớp còn nói chuyện riêng.
• Tuyên dương phê bình:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
3/ Phương hướng tuần 4:
-Tiếp tục củng cố nề nếp lớp.
- Cúng cố các phép tính: cộng, trừ, nhân. Chia phân số.
- Khảo sát chất lượng đầu năm.
- Hướng dẫn học sinh làm bài luyện tập chung.
- Kiểm tra toán, lịch sử.
- Hướng dẫn học sinh làm một bài văn tả cảnh.
- Họp phụ huynh học sinh lớp .
4/ Dặn dò:
- Khắc phục tồn tại
- Thực hiện tốt phương hướng tuần sau
Tổ Trưởng kiểm tra

Ban Giám hiệu:
(Duyệt)
Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm
2
Trường tiểu học Cam Phú
Ngày:06/10 /2006
SINH HOẠT LỚP
TUẦN 5
I/ MỤC TIÊU:
- Tổng kết thi đua tuần 4 và 5
- Đề ra phương hường hoạt động tuần 6
- Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh.
- Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần
II/ CÁCH TIẾN HÀNH
1/ Ổn định:
2/ Tổng kết thi đua tuần 4 và 5
- Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần
- Lớp trưởng nhận xét chung.
- Giáo viên tổng kết
• Ưu điểm:
- Duy trì nề nếp tốt.
- Đi học đúng giờ và chuyên cần.
- Tham gia tốt các phong trào của lớp.
- Tham gia thi tuyển học sinh giỏi dạt 3em
• Tồn tại:
- Một số học sinh chữ viết còn xấu.
- Một vài học sinh trong lớp còn nói chuyện.
- Một số học sinh chưa chuẩn bị bài vở tốt ở nhà.
• Tuyên dương phê bình:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
3/ Phương hướng tuần 6:
- Tiếp tục củng cố nề nếp: Truy bài, múa hát tập thể.
- Phát động phong trào thu gom giấy vụn trong học sinh.
- Kiểm tra lịch sử, toán.
- Chọn HS tham gia đội tuyển văn nghệ của lớp.
- Phát động học sinh làm lồng đèn để dự thi.
- Nhắc nhở học sinh ăn uống, ngủ đúng giờ.
4/ Dặn dò:
- Khắc phục tồn tại
- Thực hiện tốt phương hướng tuần sau
Tổ Trưởng kiểm tra

Ban Giám hiệu:
(Duyệt)
Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm
3
Trường tiểu học Cam Phú
Ngày:20/10/2006
SINH HOẠT LỚP
TUẦN 7
I/ MỤC TIÊU:
- Tổng kết thi đua tuần 6 và 7.
- Đề ra phương hường hoạt động tuần 8
- Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh.
- Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần
II/ CÁCH TIẾN HÀNH
1/ Ổn định:
2/ Tổng kết thi đua tuần 6 và 7
- Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần
- Lớp trưởng nhận xét chung.
- Giáo viên tổng kết
• Ưu điểm:
HS có ý thức học tập tốt.
Đi học có học bài và làm bài đầy đủ.
Tham gia hội khỏe Phù Đổng cấp trường
Luyên tập văn nghệ chuẩn bị 20/11
Nề nếp của lớp tương đối tốt.
• Tồn tại:
- Một vài HS còn nói chuyện trong lớp.
- Đi học còn quên vở và chưa học bài ở nhà như: Thạch, Lợi,…
• Tuyên dương phê bình:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
3/ Phương hướng tuần 8:
- Tiếp tục củng cố nề nếp của lớp.
- Nhắc HS tham gia thi đấu bóng đá.
- Chuẩn bị bài tốt để kiểm tra tháng: Toán, chính tả, làm văn.
- Ôn tập tốt chuẩn bị thi giữa kì 1.
- Tiếp tục luyện tập các tiết mục văn nghệ.
- Đi học chuyên cần và đúng giờ.
4/ Dặn dò:
- Khắc phục tồn tại
- Thực hiện tốt phương hướng tuần sau
Tổ Trưởng kiểm tra

Ban Giám hiệu:
(Duyệt)
Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm
4
Trường tiểu học Cam Phú
Ngày:3/11/2006
SINH HOẠT LỚP
TUẦN 9
I/ MỤC TIÊU:
- Tổng kết thi đua tuần 8 và 9.
- Đề ra phương hường hoạt động tuần 10
- Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh.
- Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần
II/ CÁCH TIẾN HÀNH
1/ Ổn định:
2/ Tổng kết thi đua tuần 8 và 9.
- Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần
- Lớp trưởng nhận xét chung.
- Giáo viên tổng kết
• Ưu điểm:
- Nền nếp của lớp tương đối tốt.
- HS có ý thức ôn tập tốt.
- Tiếp tục luyện tập văn nghệ chuẩn bị cho 20/11.
- Có kế hoạch bồi dưỡng cho HS giỏi chuẩn bị thi cấp trường
- Tiếp tục rèn chữ viết đẹp cho học sinh.
• Tồn tại:
- Nhắc nhở học tập tốt hơn.
- Chưa chuẩn bị đò dùng học tập đầy đủ như: Thạch, …
• Tuyên dương phê bình:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
3/ Phương hướng tuần 10:
-Tiếp tục củng cố nề nếp lớp.
- Rèn thên cho học sinh toán và tiếng việt.
- Nhắc học sinh thi giữa kì nghiêm túc.
- Tiếp tục rèn chữ viết đẹp cho học sinh.
- Đi học đúng giờ và chuyên cần.
-Học và làm bài đầy đủ trươc khi đến lớp.
- Tuyệt đối không được nói chuyện trong giờ học.
4/ Dặn dò:
- Khắc phục tồn tại
- Thực hiện tốt phương hướng tuần sau
Tổ Trưởng kiểm tra

Ban Giám hiệu:
(Duyệt)
Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm
5
Trường tiểu học Cam Phú
Ngày:18/11/2006
SINH HOẠT LỚP
TUẦN 11
I/ MỤC TIÊU:
- Tổng kết thi đua tuần10 và 11
- Đề ra phương hường hoạt động tuần 12
- Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh.
- Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần
II/ CÁCH TIẾN HÀNH
1/ Ổn định:
2/ Tổng kết thi đua tuần 10 và 11.
- Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần
- Lớp trưởng nhận xét chung.
- Giáo viên tổng kết
• Ưu điểm:
- Hs có ý thức học tập tốt.
- Đi học chuyên cần.
- Giảm nói chuyên trong lớp.
- Hăng hái phát biểu xây dựng bài.
- HS biết giúp đỡ nhau trong học tập.
• Tồn tại:
- Một số HS chưa cẩn thận trong khi tính toán.
- Chứ viết chưa cẩn thận như: em Duy. Thạch. Huy,…
• Tuyên dương phê bình:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
3/ Phương hướng tuần12:
- Duy trì nề nếp lớp tốt.
- Không npĩ chuyện trong lớp.
- Hăng hái phát biểu xây dựng bài.
- Học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
- Thực hiện tốt nội qui của lớp, trường.
- Tác phong gọn gàng, sạch sẽ khi đến lớp.
4/ Dặn dò:
- Khắc phục tồn tại
- Thực hiện tốt phương hướng tuần sau
Tổ Trưởng kiểm tra

Ban Giám hiệu:
(Duyệt)
Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm
6
Trường tiểu học Cam Phú
Ngày:1/12/2006
SINH HOẠT LỚP
TUẦN 13
I/ MỤC TIÊU:
- Tổng kết thi đua tuần 12 và 13
- Đề ra phương hường hoạt động tuần 14 và 15
- Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh.
- Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần
II/ CÁCH TIẾN HÀNH
1/ Ổn định:
2/ Tổng kết thi đua tuần 12 và 13.
- Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần
- Lớp trưởng nhận xét chung.
- Giáo viên tổng kết
• Ưu điểm:
- HS đi học chuyên cần.
- Ý thức học tập tốt.
- Đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập.
- Phát biểu xây dựng bài.
- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ khi đến lớp.
• Tồn tại:
- Một số học sinh ý thức học tập chưa tốt như Thạch, Cẩm Vy,.
- Một số học sinh hay nói chuyên trong lớp như Lợi, Nhân
• Tuyên dương phê bình:
- Tuyên dương Hoàng, Hoài,
- Phê bình em Lợi, Nhân, Thạch,…
3/ Phương hướng tuần 14 và 15:
- Tiếp tục củng cố nề nếp lớp.
- Rèn văn và toán cho học sinh.
- Nhắc nhở học sinh yếu học tốt hơn.
- Thường xuyên kiểm tra bài vơ của học sinh.
- Giáo dục học sinh vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
- Học bài và làm bài đầy đủ khi đến lớp.
4/ Dặn dò:
- Khắc phục tồn tại
- Thực hiện tốt phương hướng tuần sau
Tổ Trưởng kiểm tra

Ban Giám hiệu:
(Duyệt)
Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm
7

Generate time = 0.077805995941162 s. Memory usage = 1.94 MB