BÀI 17 TIN 10


Bài 17
Bài 17
:
:
MỘT SỐ CHỨC NĂNG
MỘT SỐ CHỨC NĂNG
KHÁC
KHÁC
I/
I/
ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH SÁCH
ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH SÁCH
II/
II/
NGẮT TRANG VÀ ĐÁNH SỐ TRANG
NGẮT TRANG VÀ ĐÁNH SỐ TRANG
III/ IN VĂN BẢN
III/ IN VĂN BẢN

I/ ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH
SÁCH

+ dạng liệt kê
Các đặc trưng đònh dạng kí tự cơ bản :

Phông chữ

Kiểu chữ

Cỡ chữ

Màu sắc

I/ ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH
SÁCH
+ dạng số thứ tự
Công việc ngày thứ hai 15/9
1. Học trên lớp
2. Lao động giúp gia đình
3. Đá bóng
4. Làm bài tập

I/ ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH
SÁCH
Hai cách để đònh dang văn bản :
Cách 1 : dùng lệnh Fomat -> Bullest and Numbering để mở hộp thoại
Bullest and Numbering
->

I/ ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH
SÁCH
Cách 2 : sử dụng nút lệnh Bullets hoặc Numbering trên
thanh công cụ đònh dạng

Generate time = 0.062163114547729 s. Memory usage = 1.92 MB