Cách đánh dấu trong mathtype

1. Thiết lập môi trường hiển thị tiếng Việt:
Khởi động chương trình Math Type, từ menu chọn Style - > Define, hộp thoại xuất hiện chọn Simple, trong ô
Primary font chọn font VNI-Times hay .Vn-Times rồi bấm Apply -> OK. Bạn chú ý là phải dùng bộ gõ Unikey
3.55 hay VietSpell, để gõ tiếng Việt. Khi gõ chữ, nếu chữ hiển thị bị nghiêng, bạn chỉnh lại bằng cách vào Style
-> Define -> Advanced bỏ chọn dấu check ngay ô Variable xong bấm Apply ->OK. Lúc gặp chữ bị dính lại (ví dụ
gõ Kết tủa thành Kếttủa), muốn cách chữ, bạn gõ xong chữ thứ nhất, nhấn giữ phím Ctrl và nhấn phím sau đó gõ
tiếp chữ thứ hai.
2. Soạn thảo công thức:
Các bạn chú ý khi soạn các công thức, đối với biểu tượng 1, 2, 3 (hình bên) là hình chữ nhật “đặc” được
dùng để thêm số mũ cho đối tượng đã có. Ví dụ như với các biểu thức toán học, hóa học, vật lý có số mũ nằm trên
như a2, các bạn gõ chữ a rồi chọn biểu tượng số 1; còn có số mũ dưới như H2 bạn gõ chữ H rồi chọn biểu tượng
số 2; có số mũ trên dưới như SO42- bạn gõ chữ SO rồi chọn biểu tượng số 3, đối với các biểu tượng số 4, 5 là
hình chữ nhật “rỗng” dùng để tạo mới một biểu thức. Ví dụ đối với biểu thức là dạng phương trình: , ,
các bạn cũng tuần tự chọn các biểu tượng ở các mục tương ứng, muốn gõ căn thức bậc 3, bậc 4... của a, bạn chọn
biểu tượng số 5; còn với các dấu cộng, trừ, nhân, chia và dấu bằng (=), các bạn dùng các ký tự có sẵn trên bàn
phím.
3. Soạn công thức hóa hữu cơ:
Đối với việc soạn các biểu thức đồng phân, công thức cấu tạo phân tử của hóa hữu cơ, ví dụ công thức: , bạn
gõ , chọn (bôi đen) chữ C rồi chọn biểu tượng số 4 sau đó đưa con trỏ vào ô chữ nhật bên trên chữ C vào
Edit -> Insert Symbol chọn biểu tượng có dấu (#), ô chữ nhật bên dưới cũng làm như vậy, ta được , chọn
(bôi đen) chữ chọn biểu tượng số 4 một lần nữa, sau đó đưa con trỏ vào ô chữ nhật bên trên gõ NH2, ô chữ
nhật bên dưới gõ CH3, sau khi hoàn thành biểu thức có dạng:
Nếu biểu thức tạo ra chưa được đẹp, các bạn “tút” nó bằng cách chọn (bôi đen) toàn bộ biểu thức rồi vào Size ->
Subscript, xong lại vào Size -> Full. Khi soạn xong biểu thức, bạn vào File -> Close and Return to....để trở về
chương trình MS Word. Nếu muốn biểu thức xuất hiện ở đâu trên trang văn bản, bạn chỉ việc để con trỏ ở vị trí
đó.
MathType tạo ảnh ở dạng vector không phải là ký tự rời rạc. Dạng ảnh này cho phép bạn có thể phóng to hay thu
nhỏ mà không sợ hiện tượng răng cưa như dạng ảnh bitmap. MathType còn cho phép bạn xuất ra dạng ảnh gif của
biểu thức, các đoạn mã của trang Web, giúp bạn tạo được trang Web của các biểu thức.

Generate time = 0.020269155502319 s. Memory usage = 1.93 MB