Báo cáo Công đoàn (Học kì I năm học 08-09)

Công Đoàn GD- ĐT Trực Ninh
Công Đoàn Trờng THCS Liêm Hải
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
việt nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Báo cáo sơ kết học kì I
Công Đoàn trờng THCS Liêm Hải
Năm học: 2008-2009
A. Đặc điểm chung :
- Tổng số công đoàn viên: 48 Nữ: 32
- Đảng viên: 20
- Tổ công đoàn: 2
- Trình độ đại học: 9/48
- Hội giảng cấp trờng: 100% giáo viên tham gia. Trong đó 40% giờ đạt loại
giỏi; 60% giờ đoạt loại khá.
- Hội giảng cấp huyện: Môn Tiếng anh 9 đạt giờ giỏi xuất sắc
-> xếp thứ 2/26 trờng và đợc bồi dỡng tham gia hội giảng cấp tỉnh.
- Học kì 1 công đoàn đã tổ chức cho các công đoàn viên học tập và làm theo
tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện cuộc vận động Hai không và kí
cam kết thi đua.
- Xây dựng trờng học thân thiện.
- Tổ chức tốt ngày nhà giáo Việt Nam:20-11; ( quà kỷ niệm 120.000đ/1 đ/c
- Chất lợng học sinh giỏi :6/26 trờng
B. Hoạt động công đoàn học kì I:
1. Ch ơng trình 1:
- Nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ.
- Ngay từ đầu năm học Công đoàn phát động phong trào thi đua hai tốt: CĐ
viên tích cực dự giờ thăm lớp, tự học, tự bồi dỡng để nâng cao trình độ
chuyên môn :Hiện nay trờng có 3 đ/c đang theo học đại học. CĐoàn đã đề
nghị nhà trờng sắp xếp thời gian hợp lí để các đ/c có thời gian theo học và
nghiên cứu tài liệu
- Phát động mỗi lớp là một lớp học thân thiện.
- Kết quả xếp loại Văn hoá Học kì I :
Giỏi:11,7% Khá: 38,9% TB: 36,8% :1yếu :2,6%
-Kết quả xếp loại đạo đức:
Tốt: 61,1% Khá:28,5% TB:9,5% Yếu:0,9%
2. Ch ơng trình 2: Chăm lo đời sống
- Công đoàn thờng xuyên tổ chức động viên thăm hỏi, chia sẻ niềm vui, nỗi
buồn đối với các công đoàn viên với tổng số tiền là : 200.000đ/1 đ/c.
- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20-11.
+Tổ chức cho học sinh tìm hiểu về truyền thống nhà trờng.
+ Tổ chức thi văn nghệ- TDTT
+ Công đoàn đã mời các đ/c giáo viên đã nghỉ hu về dự ( quà kỉ niệm trị giá
100.000đ/1đ/c.)
+ Tổ chức phát thởng cho GV và học sinh đạt thành tích cao trong học kì 1
(Tổng số phần thởng trị giá :2.000.000đ).
- Công đoàn đã mua sắm dụng cụ bếp ăn với tổng số tiền: 2.000.000đ
3. Ch ơng trình 3: Công tác xã hội hoá giáo dục.
- Kết hợp chặt chẽ với hội cha mẹ học sinh, các đoàn thể để có biện pháp tốt
nhất giáo dục đạo đức học sinh.
- Kết hợp với BGH nhà trờng, GV chủ nhiệm, gia đình học sinh giáo dục,
giúp đỡ học sinh cá biệt
Kết quả : học kì 1 có 10 lớp đạt lớp nề nếp tốt.
- Công đoàn đã kết hợp với hội cựu chiến binh xã tổ chức các buổi nói
chuyện truyền thống nhân ngày 22/12.
4. Ch ơng trình 4 : Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
- Ngay từ đầu năm học CĐ đã họp để tổng kết công tác công đoàn và đề ra
phơng hớng hoạt động công đoàn năm học 2008-2009.
- Trong học kì 1 vừa qua ban kiểm tra công đoàn đã hoạt động tích cực,
giám sát các hoạt động và các khoản chi tiêu của công đoàn; động viên nhắc
nhở kịp thời.
- CĐ đề ra kế hoạch sinh hoạt 2 tháng 1 kì, nhằm quán triệt các nghị quyết
của CĐ và động viên các CĐ viên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
C. Ph ơng h ớng học kì II
- Công đoàn bán sát vào các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, thờng xuyên kiểm
tra, đôn đốc việc thực hiện của CĐ viên.
-Xây dựng trờng học thân thiện nhằm nâng cao chất lợng giáo dục đạo đức
và chất lợng văn hoá.
- CĐ chăm lo đời sống công đoàn viên: quà tết 200.000đ/đ/c
- Tổ chức lễ kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, bình chọn nữ GV giỏi việc tr-
ờng, đảm việc nhà.
- Xây dựng quĩ tham quan hè 2009, tổ chức cho GV tham quan, học hỏi tại
Trung Quốc.
Liêm hải, ngày 05 tháng 01 năm 2009
Chủ tịch

Nguyễn Nghiên Nhan

Generate time = 0.51966285705566 s. Memory usage = 1.93 MB