VĂN BẢN TỔNG KẾT


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK
TRƯỜNG THPT BC LÊ QUÝ ĐÔN
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
BÀI: VĂN BẢN TỔNG KẾT
Người thực hiện: Dư Thị Thu
Hương

I. Tìm hiểu chung về văn bản tổng kết:
- Sau một công việc, người ta thường nhận xét,
đánh giá về công việc ấy. Ghi lại quá trình thực
hiện, kết quả và những bài học kinh nghiệm của
công việc ấy gọi là văn bản tổng kết.
- Có 2 loại văn bản tổng kết:
+ Tổng kết về hoạt động thực tiễn.
+ Tổng kết về tri thức (Dành riêng cho học
tập, nghiên cứu, giảng dạy sau mỗi phần, mỗi
chương).
II. Cách viết văn bản tổng kết:
1/ Văn bản trong SGK thuộc loại văn bản tổng
kết về hoạt động thực tiễn. Văn bản đưa ra:
- Đề mục rõ ràng.
- Có mục đích yêu cầu cụ thể.
- Nội dung hoạt động đã được tổng kết.
- Bài học kinh nghiệm.
Có mấy loại văn
bản tổng kết?
Chia nhóm thảo
luận
Thế nào là văn
bản tổng kết?

- Đưa ra kiến nghị cụ thể.
* Văn bản tổng kết trên thuộc phong cách
ngôn ngữ hành chính.
2/ Văn bản tổng kết phần tiếng Việt:
- Bài này thuộc loại văn bản tổng kết tri thức
- Dùng phong cách ngôn ngữ khoa học để
diễn đạt
- Qua nhan đề và các mục (Trong đó có những
câu, cụm từ được nhần mạnh) ta nhận thấy bài
tổng kết ấy đã hướng vào mục đích hệ thống
hóa những kiến thức đã học; nội dung là tóm
tắt những kiến thức, kĩ năng cơ bản, văn bản
đạt yêu cầu ngắn gọn, chính xác, mạch lạc,
giúp người đọc nắm vững tri thức về “hoạt
động giao tiêp bằng ngôn ngữ”.

III. Luyện tập
Bài 1: Văn bản đã đạt được những yêu cầu của
văn bản tổng kết:
- Nhìn nhận, đánh giá trung thực kết quả các
mặt như: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng,
kết quả thực hiện phong trào thanh niên tình
nguyện, công tác củng cố Đoàn
- Trong văn bản có một số phần để dấu chấm
lửng (…), đó là nơi để điền số liệu, kết quả
của từng công việc.
- Văn bản thiếu bài học kinh nghiệm rút ra từ
hoạt động thực tiễn, phần mục đích yêu cầu
chưa có.

Generate time = 0.16210794448853 s. Memory usage = 1.93 MB