Bài 20.MỘT SỐ NƯỚC CHÂU ÂU


GV LÊ THỊ LIÊN
QUẬN 10-TP HCM
BÀI 21
MỘT SỐ NƯỚC
Ở CHÂU ÂU

GV LÊ THỊ LIÊN
QUẬN 10-TP HCM

GV LÊ THỊ LIÊN
QUẬN 10-TP HCM
CÂU HỎI
Em hãy kẻ bảng theo mẫu sau vào vở rồi tìm các
thông tin trong bài để điền vào các ô trống.
Nước Vị trí
Thủ
đô
Điều kiện tự
nhiên, tài
nguyên
Sản phẩm chính
của nông nghiệp
và công nghiệp
Nga
Pháp

GV LÊ THỊ LIÊN
QUẬN 10-TP HCM

Liên bang Nga nằm ở cả châu Âu và châu Á,
có diện tích lớn nhất thế giới (17 triệu km2) và
dân số khá đông (144,1 triệu người, năm 2004).
CHÂU ÂU
CHÂU Á

GV LÊ THỊ LIÊN
QUẬN 10-TP HCM
Hãy cho biết lãnh thổ Liên bang Nga thuộc những
lục địa nào, đọc tên thủ đô của liên bang Nga
CHÂU ÂU
CHÂU Á

GV LÊ THỊ LIÊN
QUẬN 10-TP HCM
Phần lãnh thổ rộng lớn của Liên bang Nga
ở châu Á được rừng tai-ga bao phủ...

GV LÊ THỊ LIÊN
QUẬN 10-TP HCM
Rừng cây lá rộng có nhiều ở Tây Âu,
mùa thu lá cây nhuộm màu vàng các
cánh rừng

GV LÊ THỊ LIÊN
QUẬN 10-TP HCM
Phần lãnh thổ rộng lớn của Liên bang
Nga ở châu Á có khí hậu khắc nghiệt

GV LÊ THỊ LIÊN
QUẬN 10-TP HCM
Phần lãnh thổ thuộc châu Âu chủ yếu là đồng
bằng, đồi núi thấp ; dây là vùng trồng lúa mì,
khoai tây và chăn nuôi gai súc,gia cầm.

GV LÊ THỊ LIÊN
QUẬN 10-TP HCM
Lúa mì

GV LÊ THỊ LIÊN
QUẬN 10-TP HCM
Thu hoạch lúa mì

GV LÊ THỊ LIÊN
QUẬN 10-TP HCM
Chăn nuôi

GV LÊ THỊ LIÊN
QUẬN 10-TP HCM
Liên bang Nga sản xuất nhiều máy móc, thiết bị,
phương tiện giao thông

GV LÊ THỊ LIÊN
QUẬN 10-TP HCM
Liên bang Nga có nhiều tài nguyên khoáng sản,
nhất là dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, quặng sắt

GV LÊ THỊ LIÊN
QUẬN 10-TP HCM
Liên bang Nga có nhiều tài nguyên khoáng sản,
nhất là dầu mỏ

GV LÊ THỊ LIÊN
QUẬN 10-TP HCM
CÂU HỎI
Em hãy kẻ bảng theo mẫu sau vào vở rồi tìm các
thông tin trong bài để điền vào các ô trống.
Nước Vị trí
Thủ
đô
Điều kiện tự
nhiên, tài
nguyên
Sản phẩm chính
của nông nghiệp
và công nghiệp
Nga

GV LÊ THỊ LIÊN
QUẬN 10-TP HCM
Vị trí Thủ
đô
Điều kiện tự
nhiên, tài
nguyên
Sản phẩm chính của nông
nghiệp và công nghiệp
Đông
Âu-
Bắc
Á
Mát-
xcơ-
va
Rừng tai-ga
bao phủ. Phần
lãnh thổ thuộc
châu Âu chủ
yếu là đồng
bằng, đồi núi
thấp ; dây là
vùng trồng lúa
mì, khoai tây và
chăn nuôi gai
súc,gia cầm.
Dầu mỏ, khí tự nhiên, than
đá, quặng sắt. Liên bang
Nga sản xuất nhiều máy
móc, thiết bị, phương tiện
giao thông. Liên bang Nga
có nhiều tài nguyên
khoáng sản, nhất là dầu
mỏ, khí tự nhiên, than đá,
quặng sắt. Liên bang Nga
sản xuất nhiều máy móc,
thiết bị, phương tiện giao
thông.

GV LÊ THỊ LIÊN
QUẬN 10-TP HCM

Generate time = 0.052515029907227 s. Memory usage = 1.93 MB