trò chơi giải ô chữ

PHẦN II : VỀ ĐÍCH (GIẢI Ô CHỮ)
Câu 1 : - Ô chữ gồm 14 chữ cái.
- Tên khai sinh của Chủ tòch Hồ Chí Minh?
* Đáp án : NGUYỄN SINH CUNG.
* Mở rộng : Chủ tòch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/05/1890 với tên gọi Nguyễn Sinh
Cung tại Hoàng Trù, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh
Nghệ
An.
Câu 2 : - Ô chữ gồm 14 chữ cái.
- Họ, tên chò gái của Chủ tòch Hồ Chí Minh?
* Đáp án : NGUYỄN THỊ THANH.
* Mở rộng : Chò gái của Chủ tòch Hồ Chí Minh tên Nguyễn Thò Thanh, ngoài ra còn
có tên là Nguyễn Thò Bạch Liên.
Câu 3 : - Ô chữ gồm 15 chữ cái.
- Họ, tên anh trai của Chủ tòch Hồ Chí Minh?
* Đáp án : NGUYỄN SINH KHIÊM.
* Mở rộng : Anh trai của Chủ tòch Hồ Chí Minh tên Nguyễn Sinh Khiêm, ngoài ra
còn có tên là Nguyễn Tất Đạt.
Câu 4 : - Ô chữ gồm 13 chữ cái.
- Họ, tên em trai của Chủ tòch Hồ Chí Minh?
* Đáp án : NGUYỄN SINH XIN.
* Mở rộng : Em trai của Chủ tòch Hồ Chí Minh tên Nguyễn Sinh Xin, sinh cuối năm
1900 tại Huế. Sau khi mẹ mất được đưa về Hoàng Trù gởi bà ngoại
trông nom, nhưng vì sức yếu, mấy tháng sau thì mất.
Câu 5 : - Ô chữ gồm 10 chữ cái.
- Tên ngôi trường mà Chủ tòch Hồ Chí Minh theo học từ tháng 9/1907?
* Đáp án : QUỐC HỌC HUẾ.
* Mở rộng : Tháng 9/1907, Chủ tòch Hồ Chí Minh vào học lớp trung đẳng tại Quốc
học Huế.
Câu 6 : - Ô chữ gồm 8 chữ cái.
- Tên ngôi trường mà Chủ tòch Hồ Chí Minh dạy học từ tháng 9/1910?
* Đáp án : DỤC THANH.
* Mở rộng : Năm 1910, trên đường từ Quy Nhơn đi Sài Gòn, do hết tiền, Chủ tòch
Hồ
Chí Minh đã đến dạy học tại trường Dục Thanh (từ tháng 9/1910 đến
tháng 2/1911).
Câu 7 : - Ô chữ gồm 5 chữ cái.
- Tên gọi của Chủ tòch Hồ Chí Minh khi đi tìm đường cứu nước từ cảng Nhà Rồng
vào tháng 6/1911?
* Đáp án : VĂN BA.
* Mở rộng : Với cái tên Văn Ba ghi trên thẻ nhân viên của tàu A-mi-ran La-tut-sơ
Tơ-rê-vin, một tàu lớn vừa chở hàng, vừa chở khách của hãng Năm
Sao,
ngày 05/06/1911, Chủ tòch Hồ Chí Minh từ cảng Nhà Rồng, thành phố
Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) rời Tổ quốc sang Pháp.
Câu 8 : - Ô chữ gồm 12 chữ cái.
- Tên gọi của Chủ tòch Hồ Chí Minh bắt đầu từ năm 1919?
* Đáp án : NGUYỄN ÁI QUỐC.
* Mở rộng : Đầu năm 1919, Chủ tòch Hồ Chí Minh vào Đảng Xã hội Pháp với cái
tên
mới là Nguyễn i Quốc.
Câu 9 : - Ô chữ gồm 12 chữ cái.
- Bí danh của Chủ tòch Hồ Chí Minh vào năm 1926?
* Đáp án : VƯƠNG ĐẠT NHÂN.
* Mở rộng : Ngày 14/01/1926, Chủ tòch Hồ Chí Minh với bí danh Vương Đạt Nhân
được Đoàn Chủ tòch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Quốc dân
đảng Trung Quốc mời đến dự và phát biểu ý kiến tại phiên họp thứ 9
của Đại hội. Trong bài phát biểu, Chủ tòch Hồ Chí Minh đã đưa ra rất
nhiều sự thật để tố cáo tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân Việt
Nam và Hoa Kiều. Người kêu gọi : “Tất cả các dân tộc bò áp bức đều
cùng chòu sự áp bức của chủ nghóa đế quốc, chúng ta cần phải cùng
nhau
liên hiệp lại, đánh đổ đế quốc Pháp, đánh đổ chủ nghóa đế quốc trên thế
giới … Không phân biệt nước nào, dân tộc nào, tất cả hãy đứng lên
chống kẻ thù chung của chúng ta”.
Câu 10 : - Ô chữ gồm 10 chữ cái.
- Tên một bài thơ của Chủ tòch Hồ Chí Minh kết thúc bằng hai câu :
“Yên ba thâm xứ đàm quân sự
Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền”
* Đáp án : NGUYÊN TIÊU.
* Mở rộng : Bài thơ “Nguyên tiêu” được sáng tác năm 1948, cảm hứng từ một đêm
trăng đẹp nhân chuyến công tác trong kháng chiến chống Pháp. Khi
cùng một số đồng chí lãnh đạo đi khảo sát đòa hình và bàn việc kháng
chiến, Chủ tòch Hồ Chí Minh đã ứng khẩu đọc bài thơ này :
“Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên
Xuân giang, xuân thuỷ tiếp xuân thiên
Yên ba thâm xứ đàm quân sự
Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền”
Đọc xong, Người đã thân mật mời đồng chí Xuân Thuỷ đang có mặt
trên
thuyền dòch giùm và Xuân thuỷ đã đọc bài dòch ứng khẩu của mình :
“Rằm xuân lồng lộng trăng soi
Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân
Giữa dòng bàn bạc việc quân
Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền”.
Câu 11 : - Ô chữ gồm 6 chữ cái.
- Nơi Chủ tòch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” ngày 02/09/1945?
* Đáp án : BA ĐÌNH.
* Mở rộng : Ngày 02/09/2945, Chủ tòch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn Độc
lập” tại vườn hoa Ba Đình trước hàng chục vạn đồng bào Thủ đô.
Có thể coi đây là một tác phẩm “Thiên cổ hùng văn” tiếp sau bài
“Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt và bài “Cáo Bình Ngô” của
Nguyễn Trãi.
Câu 12 : - Ô chữ gồm 9 chữ cái.
- Ngày Chủ tòch Hồ Chí Minh từ trần?
* Đáp án : QUỐC KHÁNH.
* Mở rộng : Ngày 02/09/1969, bệnh tình của Hồ Chủ Tòch mỗi lúc một trầm trọng.
Mặc dù đã được các thầy thuốc tập trung mọi khả năng, phương tiện cứu
chữa, nhưng vì tuổi cao, bệnh nặng, Người đã không qua khỏi.
Vào lúc 9
h
47’ ngày 02/09/1969, Chủ tòch Hồ Chí Minh từ trần sau một
cơn đau tim đột ngột rất nặng.
* Cụm từ chìa khoá :
Cụm từ nói lên tình cảm của dân tộc Việt Nam đối với Chủ tòch Hồ Chí Minh.
 BÁC HỒ KÍNH YÊU.HÌNH THỨC VÀ LUẬT CHƠI
A. Các đội tự giới thiệu về đội của mình :
- Hình thức : 5 điểm. (Giọng nói, cách giới thiệu …)
- Nội dung : 5 điểm. (Có ý nghóa và phù hợp với tên của đội)
B. Tiến hành thi :
Phần I : Khởi động (Thời gian 15 phút).
* Luật chơi :
- Mỗi đội trả lời nhanh 10 câu hỏi trong thời gian 3 phút.
- Câu hỏi nào chưa trả lời được thì nói “Bỏ qua”.
- Nếu còn thời gian, người điều khiển chương trình sẽ đọc lại các câu hỏi đó.
- Hết thời gian 3 phút, đội chơi trả lời đến câu hỏi nào thì dừng lại ở câu đó.
- Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm.
* Lưu ý : Sau mỗi câu trả lời của đội thi, người dẫn chương trình sẽ nói đáp án Đúng/ Sai.
BGK và Thư kí theo dõi để chốt số điểm cho mỗi đội chơi.
Phần II : Vượt chướng ngại vật (Giải ô chữ) -30 phút -
* Luật chơi :
- Mỗi đội chơi sẽ có 4 lượt trả lời câu hỏi và theo thứ tự từ phải sang trái.
- Đội chơi có quyền chọn hàng ngang để trả lời, thời gian thảo luận cho mỗi hàng ngang
là 1 phút.
- Sau 1 phút mà không có đáp án thì quyền trả lời dành cho các đội còn lại. Đội chơi
nào nhấn chuông trước thì được quyền trả lời. Nếu trả lời sai, ô chữ đó dành cho khán
giả.
- Mỗi ô chữ trả lời đúng được 10 điểm.
- Sau khi giải đáp được từ 3 ô chữ trở lên, các đội chơi có quyền trả lời cụm từ chìa
khoá. Để dành quyền trả lời cụm từ chìa khoá, các đội chơi sẽ nhấn chuông bất cứ lúc
nào. Trả lời đúng cụm từ chìa khoá được 40 điểm. Trả lời sai, mất quyền thi đấu trong
phần thi này.
- Để giải được cụm từ chìa khoá, các đội chơi phải sắp xếp các chữ cái chìa khoá nằm
rải rác trong các ô chữ.
* Lưu ý :
- Khi các đội chơi trả lời, BGK và Thư kí theo dõi để chốt số điểm cho mỗi chơi.
- Nếu tìm được cụm từ chìa khoá lúc nào thì cuộc thi dừng tại đó. Những ô chữ còn lại
sẽ
dành cho khán giả.
Phần III : Về đích (30 phút).
* Luật chơi : Gồm hai phần thi năng khiếu.
+ Thi hát, ngâm thơ ca ngợi Bác Hồ : (20 phút)
- Các đội chơi được bốc thăm và thực hiện theo yêu cầu của thăm (thơ).
- Thứ tự lên bốc thăm từ phải sang trái.
- Văn nghệ : các đội tự chọn bài hát theo chủ đề.
- BGK chấm theo thang điểm 10.
 Năng khiếu : 5 điểm.
 Nội dung : 5 điểm.
+ Thi kể chuyện về Bác Hồ : (10 phút)
- Thời gian cho mỗi đội là 3 phút.
- Các đội chơi lên kể chuyện theo thứ tự từ phải sang trái.
- BGK chấm theo thang điểm 10.
 Năng khiếu : 5 điểm.
 Chủ đề : 5 điểm.
* Lưu ý :
- Sau phần thi này, BGK và Thư kí tổng kết điểm, chuẩn bò phần thưởng để tổng kết
cuộc thi.
- Trong khi chờ đợi kết quả, người điều khiển chương trình tiến hành phần thi “Dành
cho khán giả”.
- Có 5 câu hỏi dành cho khán giả. Khán giả nào trả lời đúng thì sẽ nhận được một
phần
thưởng của Ban tổ chức.

Generate time = 0.13521599769592 s. Memory usage = 1.93 MB