giao an dien tu bai nuoc


ỨNG DỤNG CNTT DẠY HỌC
TRONG MÔN HÓA HỌC
Giáo viên: Đỗ Thanh Hùng

Câu hỏi yêu cầu học sinh phải trả lời.

Nội dung cần ghi vào vở.

Để biết được những vấn đề này chúng ta nghiên cứu bài: NƯỚC.

Tiết: 53 Bài: 36

Tiết: 53 Bài: 36
Những nguyên tố hoá học nào có trong thành phần của nước?
Chúng hoá hợp với nhau theo tỉ lệ về thể tích và khối lượng
như thế nào?

Tiết: 53 Bài: 36
I.THÀNH PHẦN HOÁ
HỌC CỦA NƯỚC:
1.Sự phân huỷ nước:
Học sinh quan sát thí nghiệm và trả lời các
câu hỏi sau:
-Quan sát hiện tượng xảy ra trên điện cực dương và
điện cực âm.
-Xác định chất khí thoát ra ở các điện cực.
-Cho biết tỉ lệ thể tích giữa khí H
2
và khí O
2
thu được
trong thí nghiệm.
-Viết phương trình phân huỷ nước bằng dòng điện.
a.Quan sát thí nghiệm và
trả lời câu hỏi:

Tiết: 53 Bài: 36
I.THÀNH PHẦN HOÁ
HỌC CỦA NƯỚC:
1.Sự phân huỷ nước:
Nêu hiện tượng xảy ra trên các điện cực dương và
điện cực âm ?
a.Quan sát thí nghiệm và
trả lời câu hỏi:
b.Nhận xét:
Khi cho dòng điện 1 chiều đi qua nước, trên bề mặt 2
điện cực sẽ xuất hiện bọt khí.
Xác định chất khí thoát ra ở các điện cực.
Ở điện cực dương (ống nghiệm B) thu được khí O
2

và ở điện cực âm (ống nghiệm A) thu được khí H
2.
Em hãy so sánh thể tích của H
2
và O
2
sinh ra ở hai
điện cực.
Viết phương trình phân huỷ nước bằng dòng điện.
2H
2
O điện phân 2H
2
+ O
2

Thể tích khí H
2
sinh ra ở điện cực âm gấp 2 lần thể
tích khí O
2
sinh ra ở điện cực dương.

Generate time = 0.080894947052002 s. Memory usage = 1.93 MB