MT lơp 5

Phòng GD&ĐT Vĩnh Tờng Giáo án Mĩ thuật - lớp 5
Thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2009
B i 1 : Th ờng thức mĩ thuật
Xem tranh thiếu nữ bên hoa huệ
I. Mục tiêu
- HS tiếp xúc làm quen với tác phẩm thiếu nữ bên hoa huệ và hiểu vài nét về
hoạ sĩ Tô Ngọc Vân
- HS nhận xét đợc sơ lợc về hình ảnh và mầu sắc trong tranh
- Cảm nhận đợc vẻ đẹp của tranh
II. Chuẩn bị.
- GV : SGK,SGV
tranh thiếu nữ bên hoa huệ
- HS :SGK, vở ghi
III. các hoạt động dạy học chủ yếu
2
3
25
1. Tổ chức :
2. Bài cũ :
3. Bài mới :
Giới thiệu bài
- GV giới thiệu 1 vài bức tranh đã
chuẩn bị
- Sĩ số các lớp
- Sự chuẩn bị bài của HS
Hs quan sát
Hoạt động 1 Hs đọc mục 1 trang 3
GV : em hãy nêu vài nét về họa sĩ Tô
Ngọc Vân?
Tô Ngọc Vân là một hoạ sĩ tài
năng ,có nhiều đóng góp cho nền mĩ
thuật hiện đại
ông tốt nghiệp trờng mĩ thuật đông d-
ơng sau đó thành giảng viên của tr-
ờng
sau CM tháng 8 ông đảm nhiệm chức
hiệu trởng trờng mĩ thuật việt nam..
GV: em hãy kể tên những tác phẩm nổi
tiếng của ông?
Tác phẩm nổi tiếng của ông là: thiếu
nữ bên hoa huệ, thiếu nữ bên hoa
sen, hai thiếu nữ và em bé..
Hoạt động 2: xem tranh thiếu nữ bên
hoa huệ
GV cho hs quan sát tranh Hs thảo luận theo nhóm
+ hình ảnh chính của bức tranh là gì? Là thiếu nữ mặc áo dài
+ hình ảnh chính đợc vẽ nh thế nào? Hình mảng đơn giản, chiếm diện tích
lớn trong tranh
+ bức tranh còn nhứng hình ảnh nào
nữa?
Hình ảnh bình hoa đặt trên bàn
+ mầu sắc của bức tranh nh nào? Chủ đạo là mầu xanh ,trắng, hồng
hoà nhẹ nhàng , trong sáng
+ tranh đợc vẽ bằng chất liệu gì? Sơn dầu
GV : yêu cầu hs nhắc lại kiến thức 1-2 hs nhắc lại
5
4. Củng cố và dặn dò :
Gv : Phan Trung Dũng Trờng TH Kim Xá 2
1
Phòng GD&ĐT Vĩnh Tờng Giáo án Mĩ thuật - lớp 5
GV nhận xét chung tiết học
Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích
cực phát biểu ý kiến XD bài
Su tầm tranh của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân
Nhắc hs quan sát mầu sắc trong thiên
nhiên và chuẩn bị bài học sau
Hs lắng nghe
Thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2009
Bài 2 : Vẽ trang trí
Mầu sắc trong trang trí
I. Mục tiêu
- HS hiểu sơ lợc vai trò và ý nghã của mầu sắc trong trang trí
- HS biết cách sử dụng mầu sắc trong trang trí
- cảm nhận đợc vẻ đẹp của mầu sắc trang trí
II. Chuẩn bị.
- GV : SGK,SGV
- 1 số đồ vật đợc trang trí
- 1 số bài trang trí hình vuông , tròn dờng diềm
- HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành
III. các hoạt động dạy học chủ yếu
2
3
25
1. Tổ chức :
2. Bài cũ :
3. Bài mới :
Giới thiệu bài
- GV giới thiệu 1 vài bức tranh trang trí
đã chuẩn bị
- HS hát đầu giờ
- Sự chuẩn bị HS
Hs quan sát
Hoạt động 1: quan sát nhận xét Hs thực hiện
GV : cho hs quan sát mầu sắc các bài
trang trí
GV: em hãy kể tên những mầu sắc
trong bàI trang trí
- mỗi mầu đợc vẽ ở những hình nào?
- mầu nền và hoạ tiết có giống nhau
không?
- độ đậm nhạt có giống nhau không?
- trong bài vẽ thờng có nhiều hay ít
mầu?
His kể tên các mầu
Hoạ tiết giống nhau đợc vẽ cùng
mầu
Khác nhau
Khác nhau
4-5 mầu
Hoạt động 2: cách vẽ mầu
GV hớng dẫn hs cách vẽ nh sau:
+ dùng bột mầu hoặc mầu nớc pha trôn
để tạo thành 1 số mầu có độ đậm nhạt
khác nhau
+ lấy các mầu đã pha sẵn vẽ vào một
Gv : Phan Trung Dũng Trờng TH Kim Xá 2
2
Phòng GD&ĐT Vĩnh Tờng Giáo án Mĩ thuật - lớp 5
vài hoạ tiết đã chuẩn bị cho lớp quan sát
+ không nên dùng quá nhiều mầu trong
một bài trang trí
+ chọn mầu sắc cho hài hoà
+ vẽ đều mầu theo quy luật sen kẽ hay
nhắc lại
+ độ đậm nhạt của mầu nền và hoạ tiết
cần khác nhau
Hoạt động 3: thực hành
GV yêu cầu hs làm bài trên giấy vẽ
hoặc bài thực hành
Hs thực hiện
GV : nhắc hs nhớ lại cách sắp xếp hoạ
tiết
5
4. Củng cố và dặn dò :
GV nhận xét chung tiết học
Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích
cực phát biểu ý kiến XD bài
Nhắc hs quan sát mầu sắc trong thiên
nhiên và chuẩn bị bài học sau
Hs lắng nghe
Thứ hai ngày 7 tháng 9 năm 2009
Bài 3 : Vẽ tranh
đề tàI trờng em
I. Mục tiêu
- Hs biết tìm , chon các hình ẩnh đẹp về nhà trờng để vẽ tranh.
- HS biết cách vẽ và vẽ đợc tranh về đề tài trờng em.
- Hs yêu mến và có ý thức giữ gìn , bảo vệ ngôi trờng của mình.
II. Chuẩn bị.
- GV : SGK,SGV
-1 số tranh ảnh về nhà trờng.
- HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành
III. các hoạt động dạy học chủ yếu
2
3
25
1. Tổ chức :
2. Bài cũ :
3. Bài mới :
Giới thiệu bài
- GV giới thiệu 1 vài bức tranh , ảnh đã
chuẩn bị
- Sĩ số các lớp
- Sự chuẩn bị HS
Hs quan sát
Hoạt động 1: Tìm chọn nội dung đề tài
GV : giới thiệu tranh , ảnh và gợi ý để Hs
nhớ lại các hình ảnh về nhà trờng.
+ khung cảnh chung của nhà trờng.
+ hình dáng của cổng trờng , sân trờng ,
dãy nhà hàng cây
Hs quan sát
Gv : Phan Trung Dũng Trờng TH Kim Xá 2
3
Phòng GD&ĐT Vĩnh Tờng Giáo án Mĩ thuật - lớp 5
+ một số hoạt động ở trờng.
+ chọn hoạt động cụ thể để vẽ
GV: em có thể vẽ những nội dung sau
- phong cảnh trờng
- giờ học trên lớp
- cảnh vui chơi trên sân trờng
- lao động
- lễ hội..
Hs chú ý
Hoạt động 2: cách vẽ tranh
GV hớng dẫn hs cách vẽ nh sau:
+ cho hs quan sát hình tham khảo ở SGK
+ yêu cầu hs chọn hình ảnh để vẽ về tranh
về trờng của em
+sắp sếp hình ảnh chính hay phu cho cân
đối
+ vẽ rõ nội dung của hoạt động
Hoạt động 3: thực hành
GV yêu cầu hs làm bài trên giấy vẽ hoặc
bài thực hành
Hs thực hiện
GV : đến từng bàn quan sát hs vẽ
5
4. Củng cố và dặn dò :
- GV nhận xét chung tiết học
- Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực
phát biểu ý kiến XD bài
- Nhắc hs quan sát khối hộp ,khối cầu cho
bài sau
Hs lắng nghe
Ghi nhớ
Thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2009
Bài 4 : Vẽ theo mẫu
Khối hộp và khối cầu
I. Mục tiêu
- Hs hiểu cấu trúc của khối hộp và khối cầu; biết quan sát so sánh nhận sét hình dáng
chung của mẫu và hình dáng từng vật mẫu.
- HS biết cách vẽ và vẽ đợc mẫu khối hộp và khối cầu.
- Hs quan tâm tìm hiểu các đồ vật có hình dạng khối hộp và khối cầu.
II. Chuẩn bị.
- GV : SGK,SGV
- mẫu khối hộp và khối cầu
- HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành
III. các hoạt động dạy học chủ yếu
2
3
25
1. Tổ chức :
2. Bài cũ :
3. Bài mới :
- HS hát bài đầu giờ
- Sự chuẩn bị của học sinh
Gv : Phan Trung Dũng Trờng TH Kim Xá 2
4
Phòng GD&ĐT Vĩnh Tờng Giáo án Mĩ thuật - lớp 5
Giới thiệu bài
- GV giới thiệu khối hộp và khối cầu đã
chuẩn bị
- Hs quan sát
Hoạt động 1: quan sát, nhận xét
GV : đặt mẫu ở vị trí thích hợp.
- yêu cầu hs quan sát
+các mặt khối hộp giống hay khác nhau?
+ khối hộp có mấy mặt?
+ khối cầu có đặc điểm gì?.
+ bề mặt khối hộp có giống khối cầu
không?
+so sánh độ đậm nhạt của khối hộp và
khối cầu.
Hs quan sát
6 mặt
khác nhau
GV: yêu cầu hs đến gần mẫu để quan sát
hình dáng đặc điểm của mẫu
Hs chú ý quan sát
Hoạt động 2: cách vẽ
GV hớng dẫn hs cách vẽ nh sau:
+ cho hs quan sát hình tham khảo ở SGK
+so sánh tỉ lệ giữa chiều cao và chiều
ngang của mẫu để vẽ khung hình chung,
sau đó phát khung hình của từng vật mẫu
Hs quan sát
+có thể vẽ lên bảng để hs quan sát
+ vẽ rõ nội dung của hoạt động
Hoạt động 3: thực hành
GV yêu cầu hs làm bài trên giấy vẽ hoặc
bài thực hành
Hs thực hiện
GV : đến từng bàn quan sát hs vẽ
5
- nhắc hs chú ý bố cục cho cân đối ; vẽ
đậm nhạt đơn giản
4. Củng cố dặn dò :
GV nhận xét chung tiết học
Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực
phát biểu ý kiến XD bài
Nhắc hs quan sát su tầm tranh ảnh các
con vật
Chuẩn bị đất nặn cho bài sau
Hs lắng nghe
Ghi nhớ
Thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2009
Bài 5 :Tập nặn tạo dáng
Nặn con vật quen thuộc
I. Mục tiêu
- Hs nhận biết đợc hình dáng , đặc điểm cảu con vật trong các hoạt động .
- HS biết cách nặn và nặn đợc con vật theo cảm nhận riêng.
- Hs yêu mến và có ý thức chăm sóc , bảo vệ con vật.
II. Chuẩn bị.
- GV : SGK,SGV
Gv : Phan Trung Dũng Trờng TH Kim Xá 2
5
Phòng GD&ĐT Vĩnh Tờng Giáo án Mĩ thuật - lớp 5
-1 số tranh ảnh về các con vật quen thuộc.
- HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành
III. các hoạt động dạy học chủ yếu
2
3
25
1. Tổ chức :
2. Bài cũ :
3. Bài mới :
Giới thiệu bài
- GV giới thiệu 1 vài bức tranh , ảnh đã
chuẩn bị
- Sĩ số các lớp
- Sự chuẩn bị của HS.
Hs quan sát
Hoạt động 1: Quan sát , nhận xét
GV : giới thiệu tranh , ảnh về các con vật,
đặt câu hỏi để Hs suy nghĩ trả lời:
+ Con vật trong tranh , ảnh là con gì?
+ Con vật có những bộ phận gì?
Hs quan sát
+ Hình dáng của chúng khi đi , chạy
nhảy thay đổi nh thế nào?
+ Em còn biết con vật nào nữa?
- GV gợi ý cho Hs chon con vật sẽ nặn
- Em thích con vật nào nhất? Vì sao?
- Em hãy miêu tả đặc điểm , hình dáng ,
màu sắc con vật em định nặn.
Hs chú ý và trả lời câu hỏi
Hoạt động 2: cách nặn
GV hớng dẫn hs cách nặn nh sau:
+ cho hs quan sát hình tham khảo ở SGK
+ yêu cầu hs chọn màu đất nặn cho con
vật ( các bộ phận)
Hs thực hiện
+nặn tong bộ phận và các chi tiết của con
vật rồi ghép, dính lại.
+ Có thể tạo dáng đi , đứng , chạy , nhảy
cho sinh động.
Hoạt động 3: thực hành
GV yêu cầu hs làm bài theo nhóm:
+ HS có thể thực hànhcá nhân: nặn theo ý
thích
GV quan sát hớng dẫn thêm
Nhắc Hs không đợc bôi bẩn ra bàn ghế ,
quần , áo khi nặn xong cần rửa tay sạch sẽ
Hs thực hiện
Các em thích cùng một loài vật
ngồi cùng nhau
GV : đến từng bàn quan sát hs nặn
5
4. Củng cố, dặn dò :
GV nhận xét chung tiết học
Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực
phát biểu ý kiến XD bài
Nhắc hs quan sát hoạ tiết trong trang trí
đối xứng qua trục.
Chuẩn bị bài sau
Hs lắng nghe
Gv : Phan Trung Dũng Trờng TH Kim Xá 2
6
Phòng GD&ĐT Vĩnh Tờng Giáo án Mĩ thuật - lớp 5
Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2009
Bài 6 :Vẽ trang trí
Vẽ hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục
I. Mục tiêu
- Hs nhận biết đợc các hoạ tiết trong trang trí đối xứng qua trục.
- HS biết cách vẽ và vẽ đợc các hoạ tiết trong trang trí đối xứng qua trục.
- Hs cảm nhận đợc vẻ đẹp của hoạ tiết trang trí.
II. Chuẩn bị.
- GV : SGK,SGV
-1 số hoạ tiết trang trí.
- Một số bàI của Hs lớp trớc.
- HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành
III. các hoạt động dạy học chủ yếu
2
3
25
1. Tổ chức :
2. Bài cũ :
3. Bài mới :
Giới thiệu bài
- GV giới thiệu 1 vài bài trang trí( hình
vuông , hình tròn , đờng diềm)
- HS hát đầu giờ.
- Sự chuẩn bị của HS.
Hs quan sát
Hoạt động 1: Quan sát , nhận xét
GV : cho Hs quan sát một số hoạ tiết trang
trí đối xứng qua trục và đặt một số câu hỏi
gợi ý
+ Hoạ tiết này giống hình gì?
+ Hoạ tiết nằm trong khung hình nào?
+ So sánh các phần của hoạ tiết đợc chia
qua các đờng trục
+ Gv kết luận: các hoạ tiết này có cấu tạo
đối xứng, hình đối xứng mang vẻ đẹp cân
đối và thờng đợc sử dụng để làm hoạ tiết
trang trí.
Hs quan sát và trả lời câu hỏi
Hoa , lá
- Vuông , tròn , chữ nhật
- giống nhau và bằng nhau
Hoạt động 2: cách vẽ
GV hớng dẫn hs cách vẽ nh sau:
+ Cho HS quan sát hình tham khảo ở SGK
+ Đặt một số cau hỏi gợi ý cho HS trả lời
HS quan sát và trả lời câu hỏi
+Vẽ hình tròn, hình tam giác , hình
vuông , hình chữ nhật
+ Kẻ trục đối xứng và lấy các đIểm đối
xứng cảu hoạ tiết.
+ Vẽ phác hình hoạ tiết dựa vào các đờng
trục.
+ Vẽ nét chi tiết.
+ vẽ màu vào hoạ tiết theo ý thích
Hoạt động 3: thực hành
Gv : Phan Trung Dũng Trờng TH Kim Xá 2
7
Phòng GD&ĐT Vĩnh Tờng Giáo án Mĩ thuật - lớp 5
GV yêu cầu hs làm bài trên giấy vẽ hoặc
bài thực hành
Hs thực hiện
GV : đến từng bàn quan sát hs vẽ
5
4. Củng cố, dặn dò :
GV nhận xét chung tiết học
Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực
phát biểu ý kiến XD bài
Nhắc HS cha hoàn thành về nhà thực hiện
tiếp.
Nhận xét chung tiết học và xếp loại
Su tầm tranh ảnh về an toàn giao thông.
Hs lắng nghe
Thứ hai ngày 5 tháng 10năm 2009
Bài 7 : Vẽ tranh
đề tàI an toàn giao thông
I. Mục tiêu
- Hs hiểu biết về an toàn giao thông và tìm chọn đợc hình ảnh phù hựp với nội
dung đề tài.
-HS biết cách vẽ và vẽ đợc tranh về đề tài an toàn giao thông theo cảm nhận
riêng.
- Hs có ý thức chấp hành luật giao thông.
II. Chuẩn bị.
- GV : SGK,SGV
-1 số tranh ảnh về an toàn giao thông ( đờng bộ , đờng thuỷ..)
- HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành
III. các hoạt động dạy học chủ yếu
2
3
25
1. Tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ :
3. Bài mới :
Giới thiệu bài
- GV giới thiệu 1 vài bức tranh , ảnh đã
chuẩn bị
- Sĩ số các lớp :
- Sự chuẩn bị của HS.
Hs quan sát
Hoạt động 1: Tìm , chọn nội dung đề tài
GV : giới thiệu tranh , ảnh về an toàn
giao thông.
+ Cách chon nội dung đề tài An toàn
giao thông.
+ Những hình ảnh đặc trng về đề tài này:
ngời đi bộ , xe đạp , xe máy, ô tô.
+ Khung cảnh chung: nhà cửa, cây cối
+ chọn hoạt động cụ thể để vẽ
Hs quan sát
GV: gợi ý cho HS nhận xét đợc những
hình ảnh đúng hoặc sai về An toàn giao
thông ở tranh ảnh, từ đó tìm đợc nội
Hs chú ý
Gv : Phan Trung Dũng Trờng TH Kim Xá 2
8
Phòng GD&ĐT Vĩnh Tờng Giáo án Mĩ thuật - lớp 5
dung cụ thể và các hình ảnh để vẽ tranh
- Vẽ đờng phố, vẽ cảnh HS đi bộ trên vỉa
hè.
- HS sang đờng; cảnh ngời qua lại ở ngã
ba, ngã t.
Hoạt động 2: cách vẽ tranh
GV hớng dẫn hs cách vẽ nh sau:
+ Cho hs quan sát hình tham khảo ở SGK
và gợi ý cho HS cách vẽ theo các bớc:
+ Sắp xép và vẽ các hình ảnh: ngời , ph-
ơng tiện giao thông , cảnh vật,cần có
hình ảnh chính, phụ .
HS lắng nghe và thực hiện
+Vẽ hình ảnh chính trớc hình ảnh phụ
sau .
+ ĐIều chỉnh hình vẽ và vẽ thêm các chi
tiết cho tranh sinh động.
+ Vẽ màu theo ý thích.
+ Các phơng tiện tham gia giao thông
cần có hình dáng thay đổi để tạo không
khí tấp nập.
+ Màu sắc cần có độ đậm nhạt thích hợp
với tranh và đẹp mắt.
Hoạt động 3: thực hành
GV yêu cầu hs làm bài trên giấy vẽ hoặc
bài thực hành
Hs thực hiện
GV : đến từng bàn quan sát hs vẽ
5
4. Củng cố,d ặn dò :
GV nhận xét chung tiết học
Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực
phát biểu ý kiến XD bài
Nhắc hs quan sát một số đồ vật có dạng
hình trụ và hình cầu.
Hs lắng nghe
Thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2009
Bài 8 : Vẽ theo mẫu :
Vẽ mầu có dạng hình trụ và hình cầu
I. Mục tiêu
- Hs hiểu biết đợc các mẫu có dạng hình trụ và hình cầu
- HS biết cách vẽ và vẽ đợc hình gần giống mẫu.
- Hs thích quan tâm tìm hiểu các đồ vật xung quanh.
II. Chuẩn bị.
- GV : SGK,SGV
- chuẩn bị một vài mẫu có dạng hình trụ hình cầu khác nhau
- HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành
Gv : Phan Trung Dũng Trờng TH Kim Xá 2
9
Phòng GD&ĐT Vĩnh Tờng Giáo án Mĩ thuật - lớp 5
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
2
3
25
1. Tổ chức lớp :
2. Bài cũ :
3. Bài mới :
Giới thiệu bài
- GV giới thiệu bài cho hấp dẫn và phù hợp
với nội dung
- HS hát
- Sự chuẩn bị bài của HS
Hs quan sát
Hoạt động 1: quan sát , nhận xét
GV : giới thiệu mẫu có dạng hình trụ ,hình
cầu đã chuẩn bị sẵn
+ GV yêu cầu h\s chọn bày mẫu theo
nhómvà nhận xét về vị trí,hình dáng tỉ lệ
đậm nhạt của mẫu
+ gợi ý h\s cách bày mẫu sao cho đẹp
Hs quan sát
Hoạt động 2: cách vẽ tranh
GV giới thiệu hình hớng dẫn hs cách vẽ nh
sau:
+ Cho hs quan sát hình tham khảo ở SGK
và gợi ý cho HS cách vẽ theo các bớc:
+ vẽ khung hình chung và khung hình riêng
của từng vật mẫu
HS lắng nghe và thực hiện
H\s thực hiện vẽ theo hớng dẫn
+tìm tỉ lệ từng bộ phận và phác hình bằng
nét thẳng
+ nhìn mẫu , vẽ nét chi tiết cho đúng
+ Vẽ đậm nhạt bằng bút chì đen.
+ phác mảng đậm ,đậm vừa , nhạt
+dùng các nét gạch tha, dày bằng bút chì để
miêu tả độ đậm nhạt.
Hoạt động 3: thực hành
GV bày một mẫu chung cho cả lớp vẽ Hs thực hiện
Vẽ theo nhóm Hs thực hiện theo nhóm
GV yêu cầu hs quan sát mẫu trợc khi vẽ và
vẽ đúng vị trí , hớng nhìn của các em
4. Củng cố, dặn dò :
5 GV nhận xét chung tiết học
Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực
phát biểu ý kiến XD bài
Nhắc hs su tầm ảnh về điêu khắc cổ
Hs lắng nghe
Thứ hai ngày 19 tháng 10năm 2009
Bài 9 : Thờng thức mĩ thuật
Giới thiệu sơ lợc về đIêu khắc cổ việt nam
I. Mục tiêu
- HS hiểu biết làm quen với điêu khắc cổ Việt Nam
Gv : Phan Trung Dũng Trờng TH Kim Xá 2
10
Phòng GD&ĐT Vĩnh Tờng Giáo án Mĩ thuật - lớp 5
- HS cảm nhận đựoc vẻ đẹp của một vài tác phẩm điêu khắc cổ Việt Nam .
- HS yêu quý và có ý thức giữ gìn di sản văn hoá dận tộc.
II. Chuẩn bị.
- GV : SGK,SGV
- Su tầm ảnh , t liệu về điêu khắc cổ .
- HS :SGK, vở ghi
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
1. Tổ chức :
2. Bài cũ :
3. Bài mới :
Giới thiệu bài
- GV cho hs quan sát hình minh hoạ ở SGK và chỉ
cho các em nhận ra sự khác biệt giữa tợng phù điêu
và tranh vẽ
- Tợng phù điêu là những tác phẩm tạo hình có hình
khối đợc thể hiện bằng các chất liệu nh sơn dầu ,sơn
mài , mầu bột , mầu nớc.
- Hát đầu giờ
- Sự chuẩn bị của HS.
Hs quan sát
Hoạt động 1: tìm hiểu vài nét về điêu khắc cổ
GV : giới thiệu hình ảnh một số tợng và điêu khắc cổ
do các nghệ nhân dân gian tạo ra
+ Xuất xứ : các tác phẩm điêu khắc thờng thấy ở các
đình chùa
+ Nội dung đề tài: thờng thể hiện các chủ đề về tín
ngỡngvà cuộc sống xã hội
chất liệu: thờng đợc làm bằng gỗ đá, đồng đất nung,
vôi vữa
Hs quan sát
Hoạt động 2: tìm hiểu một số pho tợng và phù điêu
nổi tiếng
GV giới thiệu hình vẽ ở SGK và tìm hiểu về tợng
+ tợng phật A Di Đà( chùa phật tích , bắc ninh)
pho tợng đợc tạc bằng đá
HS lắng nghe và thực hiện
H\s thực hiện vẽ theo hớng
dẫn
Phật toạ trên toà sen trong trạng thái thiền định,khuân
mặt và hình hài biểu hiện sự dung hậu của đức phật
+ Tợng phật bà quan âm nghìn mắt( chùa bút tháp ,
bắc ninh) Pho tợng đợc tạc bằng gỗ
Tợng có nhiều con mắt nhiều cánh tay tợng trng cho
khả năng siêu phàm của Đức Phật có thể nhìn thấy
hết nỗi khổ của chúng sinh và cứu giúp mọi ngời trên
thế gian
- Tợng vũ nữ chăm( quảng nam)
tợng đợc tạc bằng đá
tợng diễn tả một vũ nữ đang múa với hình dáng uyển
chuyển,sinh động , bức tợng có hình dáng cân đối,
hình khối chắc khoẻ nhng mền mại tinh tế mang đậm
phong cách chăm
- Phù điêu
Gv : Phan Trung Dũng Trờng TH Kim Xá 2
11
Phòng GD&ĐT Vĩnh Tờng Giáo án Mĩ thuật - lớp 5
+ Chèo thuyền( đình cam hà,hà tây)
phù điêu đợc chạm trên gỗ
diễn tả cảnh chèo thuyền trong ngày hội với các dáng
ngời khoẻ khoắn và sinh động
+ Đá cầu ( Đình thổ tang Vĩnh Phúc)
Phù điêu đợc chạm trên gỗ
Diễn tả cảnh đá cầu trong ngày hội với bố cục cân đối
, nhịp điệu vui tơi
GV đặt câu hỏi để hs trả lời về một số tác phẩm điêu
khắc cổ có ở địa phơng
- Tên của tác phẩm hoặc phù điêu Hs trả lời
- Bức tợng , phù điêu hiện đang đợc đặt ở đâu?
- Các tác phẩm đó đợc làm bằng chất liệu gì?
Hs thực hiện theo nhóm
+ Em hãy tả sơ lợc và nêu cảm nhận về bức tợng hoặc
bức phù điêu đó
4. Củng cố, dặn dò :
GV nhận xét chung tiết học
Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý
kiến XD bài
Nhắc hs su tầm ảnh về điêu khắc cổ
Su tầm một số bài trang trí của học sinh lớp trớc
Hs lắng nghe
Thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2009
Bài 10 : Vẽ trang trí
Vẽ trang trí đối xứng qua trục
I. Mục tiêu
- Hs nhận biết đợc cách trang trí đối xứng qua trục.
- HS biết cách vẽ trang trí đối xứng qua trục.
- Hs cảm nhận đợc vẻ đẹp của nghệ thuật trang trí.
II. Chuẩn bị.
- GV : SGK,SGV
-1 số bài vẽ trang trí đối xứng.
- Một số bài của Hs lớp trớc.
- HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành
III. các hoạt động dạy học chủ yếu
1. Tổ chức :
2. Bài cũ :
3. Bài mới :
Giới thiệu bài
- GV giới thiệu 1 vài bài trang trí( hình vuông , hình
tròn , đờng diềm)
- HS hát
- Sự chuẩn bị của HS.
Hs quan sát
Hoạt động 1: Quan sát , nhận xét
GV : cho Hs quan sát hình vẽ trang trí đối xứng qua
trục để các em thấy đợc:
+ các phần của hoạ tiết ở hai bên trục giống nhau,
Hs quan sát
Gv : Phan Trung Dũng Trờng TH Kim Xá 2
12
Phòng GD&ĐT Vĩnh Tờng Giáo án Mĩ thuật - lớp 5
bằng nhau và đợc vẽ cùng màu.
+ có thể trang trí đối xứng qua một, hai hoặc nhiều
trục
+ Gv kết luận: các hoạ tiết này có cấu tạo đối xứng,
hình đối xứng mang vẻ đẹp cân đối và thờng đợc sử
dụng để làm hoạ tiết trang trí.

Hoạt động 2: cách trang trí đối xứng
GV hớng dẫn hs cách vẽ nh sau:
+ Cho HS quan sát hình tham khảo ở SGK để HS
nhận rõ các bớc trang trí đối xứng
HS quan sát
Gợi ý cho HS nắm vững các bớc trớc khi thực hành
- Cho HS quan sát lại các hình vẽ trong SGK
Hoạt động 3: thực hành
GV yêu cầu hs làm bài trên giấy vẽ hoặc bài thực
hành
Hs thực hiện
GV : đến từng bàn quan sát hs vẽ
+ Kẻ các đờng trục
+ Tìm các hình mảng và hoạ tiết
+ Cách vẽ hoạ tiết đối xứng qua trục
+ Tìm, vẽ màu hoạ tiết nền( có đậm có nhạt)
4. Củng cố,d ặn dò :
GV nhận xét chung tiết học
Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu
ý kiến XD bài
Nhắc HS cha hoàn thành về nhà thực hiện tiếp.
Nhận xét chung tiết học và xếp loại
Su tầm tranh ảnh vềấngỳ nhà giáo Việt Nam.
Hs lắng nghe
Thứ hai ngày 2 tháng 11 năm 2009
Bài 11 : Vẽ tranh
đề tàI ngày nhà giáo việt nam
I. Mục tiêu
- Hs tìm chọn đợc hình ảnh phù hop với nội dung đề tài.
- HS biết cách vẽ và vẽ đợc tranh về đề tài ngày nhà giáo Việt Nam theo cảm
nhận riêng.
- Hs yêu quý và kính trọng các thầy, cô giáo.
II. Chuẩn bị.
- GV : SGK,SGV
-1 số tranh ảnh về ngày nhà giáo Việt Nam.
- HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành
III. các hoạt động dạy học chủ yếu
1. Tổ chức :
2. Bài cũ :
3. Bài mới :
- Sĩ số các lớp :
- Sự chuẩn bị của HS.
Gv : Phan Trung Dũng Trờng TH Kim Xá 2
13
Phòng GD&ĐT Vĩnh Tờng Giáo án Mĩ thuật - lớp 5
Giới thiệu bài
- Cho HS hát tập thể 1 bài có nội dung về
ngày nhà giáo
- GV giới thiệu 1 vài bức tranh , ảnh đã
chuẩn bị
Hs quan sát
Hoạt động 1: Tìm , chọn nội dung đề tài
GV : yêu cầu kể lại những hoạt động kỷ
niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam
+ Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-
11 của trờng.
+ Cha mẹ HS tổ chức choc mừng thầy, cô
giáo.
+ HS tổ chức tặng hoa cho thầy cô giáo
+ chọn hoạt động cụ thể để vẽ
Hs quan sát
GV: gợi ý cho HS nhận xét đợc những hình
ảnh về Ngày Nhà giáo Việt Nam
- Quang cảnh đông vui nhộn nhịp
- Các dáng ngời khác nhau trong hoạt động
Hs chú ý và nhớ lại các hình ảnh về
Ngày Nhà giáo Việt Nam
Hoạt động 2: cách vẽ tranh
GV hớng dẫn hs cách vẽ nh sau:
+ Cho hs quan sát hình tham khảo ở SGK và
gợi ý cho HS cách vẽ theo các bớc:
+ Sắp xếp và vẽ các hình ảnh vẽ rõ nội dung
HS lắng nghe và thực hiện
+Vẽ hình ảnh chính trớc hình ảnh phụ sau
+ Điều chỉnh hình vẽ và vẽ thêm các chi tiết
cho tranh sinh động.
+ Vẽ màu theo ý thích.
+ Màu sắc cần có độ đậm nhạt thích hợp với
tranh và đẹp mắt.
Hoạt động 3: thực hành
GV yêu cầu hs làm bài trên giấy vẽ hoặc bài
thực hành
Hs thực hiện
GV : đến từng bàn quan sát hs vẽ HS vẽ bài
4. Củng cố, dặn dò :
GV nhận xét chung tiết học
Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực
phát biểu ý kiến XD bài
Nhắc hs chuẩn bị mẫu có hai vật mẫu( bình
nớc và quả hoặc cái chai và quả)
Hs lắng nghe
Thứ hai ngày 9 tháng 11 năm 2009
Bài 12 : Vẽ theo mẫu
Mẫu vẽ có hai vật mẫu
I. Mục tiêu
- Hs hiểu biếtấuo sánh tỉ lệ hình và đậm nhạt ở hai vật mẫu
- HS biết cách vẽ và vẽ đợc hình gần giống mẫu.
Gv : Phan Trung Dũng Trờng TH Kim Xá 2
14
Phòng GD&ĐT Vĩnh Tờng Giáo án Mĩ thuật - lớp 5
- Hs thích quan tâm tìm hiểu các đồ vật xung quanh.
II. Chuẩn bị.
- GV : SGK,SGV
- chuẩn bị một vài mẫu có hai mẫu vẽ
- HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
1. Tổ chức :
2. Bài cũ :
3. Bài mới :
Giới thiệu bài
- GV giới thiệu bài cho hấp dẫn và phù
hợp với nội dung
- HS hát bài.
- Sự chuẩn bi HS.
Hs quan sát
Hoạt động 1: quan sát , nhận xét
GV : giới thiệu mẫu có hai mẫu vật đã
chuẩn bị
+ GV yêu cầu h\s chọn bày mẫu theo
nhómvà nhận xét về vị trí,hình dáng tỉ lệ
đậm nhạt của mẫu
+ gợi ý h\s cách bày mẫu sao cho đẹp
Hs quan sát
Hoạt động 2: cách vẽ tranh
GV giới thiệu hình hớng dẫn hs cách vẽ
nh sau:
+ Cho hs quan sát hình tham khảo ở SGK
và gợi ý cho HS cách vẽ theo các bớc:
+ vẽ khung hình chung và khung hình
riêng của từng vật mẫu
HS lắng nghe và thực hiện
H\s thực hiện vẽ theo hớng dẫn
+tìm tỉ lệ từng bộ phận và phác hình bằng
nét thẳng
+ nhìn mẫu , vẽ nét chi tiết cho đúng
+ Vẽ đậm nhạt bằng bút chì đen.
+ phác mảng đậm ,đậm vừa , nhạt
+dùng các nét gạch tha, dày bằng bút chì
để miêu tả độ đậm nhạt.
Hoạt động 3: thực hành
GV bày một mẫu chung cho cả lớp vẽ Hs thực hiện
Vẽ theo nhóm Hs thực hiện theo nhóm
GV yêu cầu hs quan sát mẫu trợc khi vẽ
và vẽ đúng vị trí , hớng nhìn của các em
4. Củng cố, dặn dò :
GV nhận xét chung tiết học
Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực
phát biểu ý kiến XD bài
Nhắc hs su tầm ảnh chụp dáng ngời và t-
ợng ngời.
- Chuẩn bị đất nặn
Hs lắng nghe
Gv : Phan Trung Dũng Trờng TH Kim Xá 2
15
Phòng GD&ĐT Vĩnh Tờng Giáo án Mĩ thuật - lớp 5
Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009
Bài 13 : Tập nặn tạo dáng
Nặn dáng ngời
I. Mục tiêu
- Hs hiểu biết đợc đặc điểm của một số dáng ngời đang hoạt động.
- HS biết cách nặn đợc một số dáng ngời đơn giản.
- Hs cảm nhận đợc vẻ đẹp của các bức tựợng thể hiện về con ngời.
II. Chuẩn bị.
- GV : SGK,SGV
- Chuẩn bị một một số dáng ngời đang hoạt động.
- HS :SGK, vở ghi, đất nặn
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
1. Tổ chức :
2. Bài cũ :
3. Bài mới :
Giới thiệu bài
- GV giới thiệu bài cho hấp dẫn và phù
hợp với nội dung
- Sĩ số :
- Sự chuẩn bị của HS.
Hs quan sát
Hoạt động 1: quan sát , nhận xét
GV : yêu cầu Hs quan sát một số dáng
ngời qua các bức tợng
+ GV yêu cầu nêu các bộ phận cơ thể con
ngời( đầu, thân, chân, tay.)
+ gợi ý h\s cách nêu hình dạng của từng
bộ phận
+nêu một số dáng hoạt động của con ngời
Hs quan sát và nêu nhận xét
Hoạt động 2: cách nặn
GV giới thiệu dáng ngời hớng dẫn hs
cách nặn nh sau:
+ Cho hs quan sát hình tham khảo ở SGK
và gợi ý cho HS cách nặn theo các bớc:
+ Nặn các bộ phận chính trớc, nặn các
chi tiết sau
Hoat động 3: Thực hành
HS lắng nghe và thực hiện
H\s thực hiện nặn theo hớng dẫn
+Hs có thể vẽ một số dáng ngời trên giấy
nháp để chọ dáng:
Dáng ngời cõng hoặc bế em
Dáng ngời ngồi đọc sách
Dáng ngời chạy nhảy đá cầu Hs thực hiện
+Năn theo nhóm Hs thực hiện theo nhóm
GV yêu cầu hs tìm dáng ngời và cách nặn
khác nhau để cho bàI phong phú và đa
dạng
4. Củng cốd, dặn dò :
Gv : Phan Trung Dũng Trờng TH Kim Xá 2
16
Phòng GD&ĐT Vĩnh Tờng Giáo án Mĩ thuật - lớp 5
GV nhận xét chung tiết học
Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực
phát biểu ý kiến XD bàI và có bài đẹp
Nhắc hs su tầm ảnh về trang trí đờng
diềm.
Hs lắng nghe
Thứ hai ngày 23 tháng 11 năm 2009
Bài 14 : Vẽ trang trí
Vẽ trang trí đối xứng qua trục
I. Mục tiêu
- Hs thấy đợc tác dụng của trang trí dddờng diềm ở đồ vật
- HS biết cách trang trí và trang trí đợc đờng diềm ở đồ vật.
- Hs cảm nhận đợc vẻ đẹp của nghệ thuật trang trí.
II. Chuẩn bị.
- GV : SGK,SGV
-1 số bài vẽ trang trí đờng diềm
- Một số bài của Hs lớp trớc.
- HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành
III. các hoạt động dạy học chủ yếu
1. Tổ chức :
2. Bài cũ :
3. Bài mới :
Giới thiệu bài
- GV giới thiệu 1 vài bài trang trí( hình
vuông , hình tròn , đờng diềm)
- HS hát đầu giờ
- Sj chuẩn bị của HS.
Hs quan sát
Hoạt động 1: Quan sát , nhận xét
GV : cho Hs quan sát hình vẽ trang trí đờng
diềm để các em thấy đợc:
+ Đờng diềm thờng dùng để trang trí cho
những túi xách, ở xung quanh miệng bát
+ có thể dùng hoạ tiết hoa lá, chim thúđể
trang trí.
+ Gv kết luận: các hoạ tiết này có hoạ tiết
giống nhau thờng đợc xếp theo hàng ngang,
hàng dọc xung quanh đồ vật.
+ hoạ tiết khác nhau thì sắp xếp xen kẽ.
Hs quan sát

Hoạt động 2: cách trang trí
GV hớng dẫn hs cách vẽ nh sau:
+ Cho HS quan sát hình tham khảo ở SGK
để HS nhận rõ các bớc trang trí
HS quan sát
Gợi ý cho HS nắm vững các bớc trớc khi
thực hành
- Cho HS quan sát lại các hình vẽ trong SGK
Hoạt động 3: thực hành
GV yêu cầu hs làm bài trên giấy vẽ hoặc bài Hs thực hiện
Gv : Phan Trung Dũng Trờng TH Kim Xá 2
17

Generate time = 0.07195520401001 s. Memory usage = 1.97 MB