Phân phối chương trình môn ngư văn lơp 11

Cả năm: 37 tuần = 123 tiết
Học kì I: 19 tuần
(15 tuần x 4 tiết + 4 tuần x 3 tiết = 72 tiết)
Học kì II: 18 tuần
(15 tuần x 3 tiết + 3 tuần x 2 tiết = 51 tiết)
HỌC KÌ I
Tuần Tiết Tên bài
1 1- 2
3
4
- Vào phủ chúa Trịnh (Lê Hữu Trác)
- Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
- Viết bài Làm văn số 1 (Nghị luận xã hội)
2 5
6
7
8
- Tự tình II (Hồ Xuân Hương)
- Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến)
- Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
- Thao tác lập luận phân tích
3 9-10
11
12
- Thương vợ (Trần Tế Xương) + Đọc thêm: Vịnh khoa thi hương
(Trần Tế Xương)
- Đọc thêm: Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến),
- Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp)
4 13-14
15
16
- Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ)
- Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát)
- Luyện tập thao tác lập luận phân tích
5 17-18
19
20
- Lẽ ghét thương (trích Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu)
- Đọc thêm: Chạy giặc ( Nguyễn Đình Chiểu), Bài ca phong cảnh
Hương Sơn (Chu Mạnh Trinh)
- Trả bài Làm văn số 1, Ra đề bài số 2 - Nghị luận văn học (HS viết
ở nhà)
6 21-22- 23
24
- Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu)
- Thực hành về thành ngữ, điển cố
7 25-26
27
28
- Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm)
- Đọc thêm: Xin lập khoa luật (Trích Tế cấp bát điều của Nguyễn
Trường Tộ)
- Thực hành nghĩa của từ trong sử dụng
8 29-30
31
32
- Ôn tập văn học trung đại Việt Nam
- Trả bài Làm văn số 2
- Thao tác lập luận so sánh
9 33-34
35-36
- Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng
Tám năm 1945
- Viết bài Làm văn số 3 (Nghị luận văn học)
10 37-38-39
40
- Hai đứa trẻ (Thạch Lam)
- Ngữ cảnh
11 41-42
43
- Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)
- Luyện tập thao tác lập luận so sánh
SỞ GD & ĐT SƠN LA
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11
(CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)
(Áp dụng từ năm học 2009-2010)
1
44 - Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so
sánh
12 45-46
47
48
- Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ của Vũ Trọng Phụng)
- Phong cách ngôn ngữ báo chí
- Trả bài Làm văn số 3
13 49
50- 51-52
- Một số thể loại văn học: Thơ, truyện
- Chí Phèo (Nam Cao)
14 53
54-55
56
- Phong cách ngôn ngữ báo chí
- Thực hành lựa chọn các bộ phận trong câu
- Bản tin
15 57
58
59
60
- Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (trích - Hồ Biểu Chánh);
- Đọc thêm: Vi hành (Nguyễn Ái Quốc); Tinh thần thể dục (Nguyễn
Công Hoan)
- Luyện tập viết bản tin
- Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
16 61-62
63
- Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Trích Vũ Như Tô của Nguyễn Huy
Tưởng)
- Thực hành một số kiểu câu trong văn bản
17 64- 65
66
- Tình yêu và thù hận (Trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét của Sếch- xpia)
- Ôn tập Văn học
18 67
68 - 69
- Ôn tập Văn học
- Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
19 70-71
72
- Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
- Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
HỌC KÌ II
Tuần Tiết Tên bài
20 73
74
75
- Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu)
- Nghĩa của câu
- Viết bài Làm văn số 5 (Nghị luận xã hội)
21 76
77
78
- Hầu trời (Tản Đà)
- Nghĩa của câu (tiếp)
- Vội vàng (Xuân Diệu)
22 79
80
81
- Thao tác lập luận bác bỏ
- Tràng giang (Huy Cận)
- Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ
23 82
83 - 84
- Trả bài số 5, Ra đề bài số 6 ((Nghị luận xã hội- HS làm bài ở nhà)
- Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)+Đọc thêm: Lai tân (Hồ Chí Minh)
24 85
86
87
- Chiều tối (Hồ Chí Minh)
- Từ ấy (Tố Hữu)
- Đọc thêm: Nhớ đồng (Tố Hữu) + Đọc thêm: Chiều xuân (Anh
Thơ)
25 88
89
90
- Đọc thêm: Tương tư (Nguyễn Bính)
- Tiểu sử tóm tắt
- Đặc điểm loại hình của tiếng Việt
26 91 - Trả bài Làm văn số 6
2
92- 93 - Tôi yêu em (Pu-skin) + Đọc thêm: Bài thơ số 28 (Ta-go)
27 94
95 - 96
- Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt
- Người trong bao (Sê- Khốp)
28 97
98 - 99
- Thao tác lập luận bình luận
- Người cầm quyền khôi phục uy quyền (Trích Những người khốn
khổ của V. Huy-gô)
29 100
101 - 102
- Luyện tập thao tác lập luận bình luận
- Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh) + Đọc thêm: Tiếng
mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh)
30 103-104
105
- Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ăng-ghen)
- Phong cách ngôn ngữ chính luận
31 106-107
108
- Một thời đại trong thi ca ( Trích Thi nhân Việt Nam của Hoài
Thanh, Hoài Chân)
- Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp)
32 109-110
111
- Một số thể loại văn học: Kịch, văn nghị luận
- Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
33 112-113
114
- Ôn tập phần Văn học
- Tóm tắt văn bản nghị luận
34 115-116
117
- Ôn tập phần Tiếng Việt
- Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận
35 118-119 - Ôn tập phần Làm văn
36 120-121 - Kiểm tra tổng hợp cuối năm học (học kì II)
37 122
123
- Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm (học kì II)
- Hướng dẫn học tập trong hè
3

Generate time = 0.15726184844971 s. Memory usage = 1.93 MB