Hau Troi


HẦU TRỜI
TẢN ĐÀ
GIÁO ÁN VĂN 11
TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG

KẾT QUẢ CẦN ĐẠT

Học sinh cảm nhận được tâm hồn lãng mạn, độc đáo của
thi só Tản Đà (tư tưởng thoát li, ý thức về “cái tôi”, cá tính
“ngông”) và những dấu hiệu đổi mới theo hướng hiện đại
của thơ ca Việt Nam vào đầu những năm 20 của thế kỷ
XX.

Học sinh thấy được giá trò nội dung, nghệ thuật đặc sắc
của thơ Tản Đà.

Học sinh biết nhận thức bản thân với tư cách chủ thể
giữa cõi nhân gian này.

Nhaứ thụ Taỷn ẹaứ (1889 - 1939)
Taỷn ẹaứ qua kớ hoùa (1889 - 1939)
Hỡnh aỷnh

NỘI DUNG CẦN TÌM HIỂU
I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả
2. Các tác phẩm
3. Văn bản Hầu Trời
II. TÌM HIỂU VĂN BẢN
1.Giới thiệu câu chuyện
2. Thi nhân đọc thơ cho Trời và chư tiên nghe
a. Thái độ của thi nhân khi đọc thơ và việc thi nhân nói về tác phẩm của mình
b. Thái độ của người nghe thơ (Trời và chư tiên)
3. Thi nhân trò chuyện với Trời
a. Thi nhân kể về hoàn cảnh của mình
b. Trách nhiệm và khát vọng của thi nhân
III. TỔNG KẾT

Chia lớp làm ba nhóm

Nhóm 1 :Đọc sách giáo khoa:phần tiểu
dẫn.Hãy tóm tắt tiểu sử Tản Đà

Nhóm 2:Em hãy kể tên một số tác phẩm
của Tản Đà mà em biết

Nhóm 3: Sau khi đọc bài Hầu trời các em
có nhận xét gì?
1. Tác giả
1. Tác giả


* Dựa vào phần tiểu dẫn – SGK/12, em hãy giới
* Dựa vào phần tiểu dẫn – SGK/12, em hãy giới
thiệu một vài nét chính về tác giả Tản Đà?
thiệu một vài nét chính về tác giả Tản Đà?


- Tản Đà (1889 – 1939), tên thật Nguyễn Khắc
- Tản Đà (1889 – 1939), tên thật Nguyễn Khắc
Hiếu
Hiếu


- Quê hương: tỉnh Sơn Tây (nay thuộc tỉnh Hà
- Quê hương: tỉnh Sơn Tây (nay thuộc tỉnh Hà
Tây)
Tây)


- Con người:
- Con người:


+ Sinh ra và lớn lên trong buổi giao thời
+ Sinh ra và lớn lên trong buổi giao thời


+ “Người của hai thế kỷ”(Hoài Thanh)
+ “Người của hai thế kỷ”(Hoài Thanh)


+ Học chữ Hán từ nhỏ nhưng về sau chuyển sang
+ Học chữ Hán từ nhỏ nhưng về sau chuyển sang
sáng tác văn chương quốc ngữ…
sáng tác văn chương quốc ngữ…


- Phong cách thơ văn:
- Phong cách thơ văn:


+ Lãng mạn, bay bổng, vừa phóng khóang,
+ Lãng mạn, bay bổng, vừa phóng khóang,
ngông nghênh, vừa cảm thương, ưu ái.
ngông nghênh, vừa cảm thương, ưu ái.


+ Có thể xem thơ văn ông như một gạch nối giữa
+ Có thể xem thơ văn ông như một gạch nối giữa
hai thời đại văn học của dân tộc: trung đại và
hai thời đại văn học của dân tộc: trung đại và
hiện đại.
hiện đại.


I. TÌM HIỂU CHUNG
I. TÌM HIỂU CHUNG


2. Các tác phẩm
2. Các tác phẩm*Hãy kể tên các tác phẩm tiêu biểu
của tác giả Tản Đà?

- Thơ: Khối tình con I,II (1916,
1918)

- Truyện: Giấc mộng con I,II (1916,
1932)

- Tự truyện: Giấc mộng lớn (1928)

- Thơ và văn xuôi: Còn chơi (1921)

Generate time = 0.12644100189209 s. Memory usage = 1.93 MB