ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC day Mi thuật

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
DẠY MÔN MỸ THUẬT, NĂM HỌC 2009 – 2010
(Thời gian làm bài: 120 phút)
–––––––––––––––––
Câu 1: Thế nào là màu nóng? Thế nào là màu lạnh? Nêu những chú ý khi
hướng dẫn học sinh tiểu học sử dụng màu sắc để vẽ ?
Câu 2: Trong dạy Mĩ thuật ở Tiểu học vào phần thực hành khi học sinh
làm bài thì nhiệm vụ của giáo viên làm gì ? Nói hoạt động này có tính quyết định
của bài vẽ, là hoạt động quan trọng và cần nhiều thời gian. Vì sao ?
Câu 3: Anh (chị) hãy trình bày những điểm cần lưu ý trong dạy học các
bài trang trí ở lớp 4 ?
Câu 4: Anh (chị) hãy trang trí một đường diềm với kích thước: 5cm x
27,5cm (Sử dụng chất liệu tự chọn).
PHÒNG GD – ĐT LỘC HÀ
================
Ghi chú: - Điểm trình bày toàn bài 1 điểm.
- Không được sử dụng: điện thoại di động, máy nhắn tin, các tài
liệu liên quan và trao đổi trong phòng thi.
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
DẠY MÔN MỸ THUẬT, NĂM HỌC 2009 – 2010
(Thời gian làm bài: 120 phút)
–––––––––––––––––
Câu 1: Thế nào là màu nóng? Thế nào là màu lạnh? Nêu những chú ý khi
hướng dẫn học sinh tiểu học sử dụng màu sắc để vẽ ?
Câu 2: Trong dạy Mĩ thuật ở Tiểu học vào phần thực hành khi học sinh
làm bài thì nhiệm vụ của giáo viên làm gì ? Nói hoạt động này có tính quyết định
của bài vẽ, là hoạt động quan trọng và cần nhiều thời gian. Vì sao ?
Câu 3: Anh (chị) hãy trình bày những điểm cần lưu ý trong dạy học các
bài trang trí ở lớp 4 ?
Câu 4: Anh (chị) hãy trang trí một đường diềm với kích thước: 5cm x
27,5cm (Sử dụng chất liệu tự chọn).
PHÒNG GD – ĐT LỘC HÀ
================
Ghi chú: - Điểm trình bày toàn bài 1 điểm.
- Không được sử dụng: điện thoại di động, máy nhắn tin, các tài
liệu liên quan và trao đổi trong phòng thi.

Generate time = 0.074850082397461 s. Memory usage = 1.93 MB