GDQP 11 ( Bai 6 - Bai 7)

Trờng THPT DTNT Quỳ Châu Giáo
án 11
Ngày soạn : 06/03/2009
Ngày dạy : 09/03/2009

Bài 6
kĩ thuật sử dụng lựu đạn
(Tổng 03 tiết)
I- MụC TIÊU.
1. Về kiến thức
- Nắm chắc tính năng, cấu tao, chuyển động gây nổ của lựu đạn ; quy tắc dùng lựu
đạn và t thế động tác ném trúng đích.
2. Về kĩ năng
- Thực hành đợc động tác ném lựu đạn trúng đích, đảm bảo an toàn.
3. Về thái độ
- Xây dựng thái độ chấp hành nghiêm quy tắc an toàn trong luyện tập và quyết tâm
sử dụng có hiệu quả lựu đạn trong chiến đấu.
II- CHUẩN Bị.
1. Giáo viên
a) Chuẩn bị nội dung
- Phổ biến cho học sinh những nội dung cần chuẩn bị trớc buổi học.
- Kiểm tra số lợng các laọi lựu đạn, mô hình, tranh vẽ phóng to các hình từ 6.1 đến
6.4 SGK cần thiết cho bài học
b) chuẩn bị phơng tiện dạy học
- Giáo án, tài liệu.
- Lựu đạn à1 và lựu đạn chày
- Tranh mô hình câu tạo và tranh chuyển động gây nổ của lựu đạn.
- Cờ đuôi nheo.
- Cờ chỉ huy, dây căng
2. Học sinh
- Đọc trớc bài 6 sách giáo khoa.
- Chuẩn bị SGK, vở ghi, bút...
Hoàng Văn T
Trờng THPT DTNT Quỳ Châu Giáo
án 11
iii. tổ chức dạy học
Hoàng Văn T
Hoạt động 1 : Giới thiệu một số laọi lựu đạn Việt Nam
Nội dung, hoạt động của giáo viên Hoạt dộng của học sinh
Gv sử dụng phơng pháp thuyết trình kết hợp
với tranh vẽ, mô hình để làm rõ nội dung.
1.Lựu đạn

1
a) Tác dụng, tính năng
- Lựu đạn

1 dùng đẻ sát thơng sinh lực địch chủ
yếu bằng mảnh gang vụn. Bk sát thơng 5m. thời
gian cháy chậm từ khi phát lử đến khi nổ khoang
3,2 4,2s. khối lợng toàn bộ 450g.
b) Cờu tạo
- Gồm 2 bộ phận chính :
+ Thân lựu đạn : Vỏ lựu đạn bằng gang, cổ có
chúa ren để lắp bộ phận gay nổ
+ Bộ phận gây nổ lắp vào thân lựu đạn : ống kim
hỏa, lò xo, kim hỏa , thuốc cháy chậm, kip
c) chuyển động gây nổ
- Khi rút chôt an toàn,đuôi cần bẩy bật lên, đầu cần
bẩy rời khỏi đuôi kim hỏa
2. lựu đạn chày
a) Tính năng chiến đấu
- Dùng để sát thơng sinh lực địch bằng mảnh gang
vụn, bán kính sát thơng 5m. thời gian cháy chậm
khoảng 4 5s. khối long toàn bộ 530g.
b) Cấu tạo
- Lựu đạn gồm 2 bộ phận :
+ Thân lựu đạn :
+ Bộ phận gây nổ :
- Sau khi giới thiệu xong, nhận xét tổng kết nội
dung trả lời câu hỏi của học sinh nếu có và kêt
luận để chuyển nội dung
- HS nghe ghi chép bài đầy đủ
- Học sinh chú ý quan sát, ghi chép
ý chính. Có thể đặt câu hỏi cho
GV trả lời, trả lời bổ sung caau
hỏi của các bạn trong lớp.
- Học sinh chú ý quan sát, ghi chép
ý chính và kết luận của giáo viên.
Trờng THPT DTNT Quỳ Châu Giáo
án 11
Hoàng Văn T
Hoạt động 2 : Giới thiệu quy tắc sử dụng, giữ gìn, bảo quản lựu đạn
Nội dung, hoạt động của giáo viên Hoạt dộng của học sinh
GV giới thiệu nội dung trong SGK gồm các nội
dung sau :
1. Sử dụng, giữ gìn lựu đạn
a) Sử dụng lựu đạn
- Chỉ những ngời nắm vững cấu tạo, tính năng,
thành thạo động tác mới đợc sử dụng
- Chỉ sử dụng khi có lệnh của chỉ huy hoặc hiệp
đồng chiến đấu
- Tùy theo địa hình, địa vật và tình hình địch để
vận dụng tu thế động tác cho phù hợp
- Khi ném xong phải quan sát kết quả ném và tình
hình địch dể có biện pháp xử lý kịp thời.
b) Giữ gìn lựu đạn
- Phải để nơi quy định, khô ráo, thoáng gió tránh
để lẫn với các laọi đạn, thuốc nổ, vật dễ cháy.
- Không để rơi, không va chạm mạnh
- không mở phòng ẩm, rút chốt an toàn
- Khi mang, đeo không đợc móc mỏ vịt vào thắt l-
ng.
2. Quy định sử dụng lựu đạn
- Cấm sử dụng lựu đạn thật trong luyện tập.
- Không dùng lựu đạn tập để đùa nghịch hoặc
luyện tập không có tổ chức.
- Khi luyện tập cấm ném trực tiếp vào ngời. Ngời
nhặt phải đem về vị trí không ném trả trở lại
Gv tổng kết nội dung trả lời câu hỏi của học
sinh sau đó nhận xét kết luận
- Học sinh chú ý nghe, ghi chép ý
chính.
- Hs tham khảo sách phát biểu trả lời
câu hỏi GV đặt ra
- Học sinh chú ý, ghi chép ý chính.
Có thể đặt câu hỏi cho GV trả lời,
trả lời bổ sung câu hỏi của các bạn
trong lớp.
- Học sinh chú ý quan sát , ghi chép
Nhận xét kết luận của giáo viên
Trờng THPT DTNT Quỳ Châu Giáo
án 11
Hoạt động 3 : Giới thiệu t thế đọng tác đứng ném lựu đạn
Nội dung, hoạt động của giáo viên Hoạt dộng của học sinh
- GV giới thiệu nội dung đứng ném lựu đạn :
1. Trờng hợp vận dụng :
2. Động tác :
- Làm mẫu động tác theo 3 bớc :
Bớc 1 : Làm nhanh động tác (hô khẩu lệnh).
Bớc 2 : Làm chậm, vừa làm vừa phân tích động
tác ( Chia động tác thành các cử động
để thuận tiện cho luyện tập)
Bớc 3 : Làm tổng hợp toàn bộ động tác.
- Khi làm mẫu GV hớng sang một bên lớp học để
toàn bộ động tác quay về phía học sinh
- GV nêu và thực hiện một số điểm chú ý khi ném
lựu đạn. Sau đó cho một số hs thực hiện lại động
tác. Nhận xét kết luận và chuyển nội dung.
- Học sinh chú ý nghe, quan sát ,
ghi chép ý chính.
- Học sinh theo dõi GV hớng dẫn
thực hiện động tác
- Học sinh luyện tập theo 3 bớc
Bớc 1 : Từng cá nhân trong nhóm tự
nghiên cứu cách bắn.
Bớc 2 : Tập chậm theo từng cử động
từ chậm đén nhanh dần
Bớc 3 : Luyện tập tổng hợp.
Hoạt động 4 : Ném lựu đạn trúng đích
Nội dung, hoạt động của giáo viên Hoạt dộng của học sinh
- GV giới thiệu lần lợt cá nội dung :
a) Đặc điểm
b) Yêu cầu
c) Điều kiện kiểm tra
d) Đành giá thành tích
- Hớng dẫn động tác ném lựu đạn theo 3 bớc :
Bớc 1 : Làm nhanh động tác (hô khẩu lệnh).
Bớc 2 : Làm chậm, vừa làm vừa phân tích động
tác ( Động tác ngời ném, và ngời phục
vụ).
Bớc 3 : Làm tổng hợp toàn bộ động tác.
- Khi làm mẫu GV hớng sang một bên lớp học để
toàn bộ động tác quay về phía học sinh
- GV nêu và thực hiện một số điểm chú ý khi ném
lựu đạn. Sau đó cho một số hs thực hiện lại động
tác. Nhận xét kết luận và chuyển nội dung.
- Học sinh chú ý nghe, quan sát ,
ghi chép ý chính.
- Học sinh theo dõi GV hớng dẫn
thực hiện động tác
- Học sinh luyện tập theo 3 bớc
Bớc 1 : Từng cá nhân trong nhóm
tự nghiên cứu cách bắn.
Bớc 2 : Tập chậm theo từng cử
động từ chậm đén nhanh
dần
Bớc 3 : Luyện tập tổng hợp.
Hoàng Văn T
Trờng THPT DTNT Quỳ Châu Giáo
án 11
Hoạt động 5 : Tổ chức tập luyện và tổng kết đánh giá
Nội dung, hoạt động của giáo viên Hoạt dộng của học sinh
1. Tổ chức tập luyện
- tổ chức luyện tập thành một bộ phận. Giáo
viên trực tiếp duy trì luyện tập
- Trớc khi luyện tập cho học sinh khởi động
a) Luyện tập động tác đứng ném lựu đạn :
+ Gv hô từng cử động cho HS luyện tập, quan
sát sửa sai cho học sinh
b) Luyện tập động tác ném lựu đạn trúng đích :
+ Chia nhóm tập luyện, mỗi lợt 2 học sinh( 1
tập ném, 1 phục vụ)
+ Tập luyện xoay vòng
c) kết thúc luyện tập :
- Hết thời gian luyện tập , giáo viên tập hợp lớp
nhận xét về ý thức và kết quả tập luyện. Con
thời gian thì kiểm tra một số học sinh thực
hiện đông tác
2. Tổng kết đánh giá
- GV giải đáp thắc mắc, củng cố nội dung bài
học, kết luận toàn bài
- Kiểm tra vật chất mọi mặt của lớp.
- Hớng dẫn HS trả lời câu hỏi SGK.
- Nhận xét tiết học, kiểm tra trang phục
- Yêu cầu HS ôn luyện các nội dung ở nhà
thông qua các câu hỏi SGK.
- Dặn dò học sinh đọc trớc bài 7 (SGK).
- Học sinh chú ý nghe, ghi chép ý
chính hiểu đợc ý định của giáo
viên.
- HS thực hiên đông tác theo khẩu
lệnh của giáo viên
- Thực hành động tác ném lựu đạn
trúng đích theo yêu cầu của giáo
viên
- Học sinh nghiêm túc nghe giáo
viên nhận xét kết quả và thực hiện
động tác nếu giáo viên yêu cầu
- HS nghe và ghi chép kết luận giải
đáp và hớng dẫn ôn tập của giáo
viên
- Đọc trớc bài 7 sách giáo khoa
Hoàng Văn T

Generate time = 0.16610717773438 s. Memory usage = 1.93 MB