Bài hát:Em yêu cây xanh

Theo điệu Cò lả
Viết lời mới: Nguyễn Thị Bích
(MG Măng Non)

Generate time = 0.099122047424316 s. Memory usage = 1.92 MB