Giáo án Tập làm văn lớp 5(đầy đủ)


Tuần 1
Bài 1
TẬP LÀM VĂN
CẤU TẠO CỦA BÀI VĂN TẢ CẢNH
I-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/ Nắm được cấu tạo 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài) của một bài văn tả
cảnh.
2/ Biết phân tích cấu tạo của một bài văn tả cảnh cụ thể.
II-ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:.
-Bảng phụ.ghi sẵn phần ghi nhớ.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
1/ Giới thiệu bài:
Bài học hôm nay giúp các em năm được
cấu tạo của một bài văn tả cảnh.
2/ Phần nhận xét:
Bài tập 1:
Giáo viên giải thích từ ngữ khó.
Chốt lại ý đúng.
Bài tập 2:
Gợi ý về cấu tạo của bài văn tả cảnh.
3/ Phần ghi nhớ:
4/ Phần luyện tập:
Hình thức hoạt động: cả lớp
HS nhắc lại.
Hình thức hoạt động: cá nhân. nhóm
1 học sinh đọc yêu cầu BT 1 và đọc bài
“Hoàng hôn trên sông Hương”.
Cả lớp đọc thầm bài văn. Xác định phần
mở bài, thân bài, kết bài.
Học sinh phát biểu ý kiến.
Bạn nhận xét.
1 học sinh đọc yêu cầu BT 2 và nhận xét
về sự khác biệt về thứ tự miêu tả của 2
bài văn(hoàng hôn trên sông Hương,
quang cảnh làng mạc ngày mùa).
Thảo luận nhóm 4.
Đại diện nhóm trình bày.
Bạn nhận xét.
Hình thức hoạt động: cả lớp
3 học sinh đọc nội dung ghi nhớ trong
SGK.
2 học sinh nêu cấu tạo của bài văn tả
cảnh Hoàng hon trên sông Hương.
Hình thức hoạt động: nhóm

Giáo viên chốt lại.Dán giấy khổ to.
5/ Củng cố dặn dò:
Dặn học sinh ghi nhớ kiến thức về cấu tạo
của bài văn tả cảnh.
chuẩn bị bài :LUYỆN TẬP VĂN TẢ
CẢNH
1 học sinh đọc yêu cầu bài tập và bài văn
nắng trưa.
Cả lớp đọc thầm bài nắng trưa và làm BT
theo nhóm đôi
Phát biểu ý kiến.
Bạn nhận xét.
2 học sinh đọc phiếu to.
1 học sinh đọc lại phần ghi nhớ.

Bài 2
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/ học sinh hiểu thế nào là nghệ thuật quan sát và miêu tả trong bài văn tả
cảnh.
2/ Biết lập dàn ý tả cảnh một buổi trong ngày và trình bày dàn ý những điều
đã quan sát.
II-ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:
-Vở bài tập Tiếng Việt 5.(nếu có)
-Tranh ảnh quang cảnh một số vườn cây, công viên.
-Giấy khổ to.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
A-Kiểm tra bài cũ:
Gọi hs nhắc lại nội dung ghi nhớ của tiết
trước.
B-Dạy bài mới:
1/ Giới thiệu bài:
Để hiểu thế nào là nghệ thuật quan sát và
miêu tả trong bài văn tả cảnh. Biết lập dàn
ý tả cảnh một buổi trong ngày và trình
bày dàn ý những điều đã quan sát. Hôm
nay chúng ta học bài luyện tập tả cảnh.
2/ Hướng dân học sinh làm bài tập:
Bài tập 1: Đọc bài văn và nêu nhận xét:
a/ Tác giả tả những sự vật gì trong buổi
sớm mùa thu.
b/ Tác giả quan sát sự vật bằng những
giác quan nào?
c/ Tìm 1 chi tiết thể hiện sự quan sát tinh
tế của tác giả?
Chốt lại ý đúng.
Bài tập 2: Dựa vào dàn ý đã đọc ở phần 1
em hãy viết đoạn văn tả cảnh 1 buổi sáng
3 học sinh nhắc lại kiến thức tiết trước.
Hình thức hoạt động: cả lớp
Hình thức hoạt động: nhóm
1 học sinh đọc nội dung bài tập 1.
thảo luận nhóm đôi: đọc thầm và trả lời
câu hỏi.
Học sinh phát biểu ý kiến.
Bạn nhận xét.
1 học sinh đọc yêu cầu BT 2.

trong vườn cây.
Giới thiệu một vài tranh ảnh minh hoạ
vườn cây.
Gợi ý học sinh quan sát.
Chốt lại ý chính.
3/ Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học, dặn học sinh về nhà
tiếp tục hoàn chỉnh dàn ý, viết lại vào vở.
Lập dàn ý vào vở.
Học sinh nối tiếp nhau trình bày.
Bạn nhận xét.

Bài 3
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/ Biết phát hiện những hình ảnh đẹp trong 2 bài văn tả cảnh( Rừng trưa,
chiều tối).
2/ Biết chuyển một phần của dàn ý đã lập trong tiết trước thành 1 đoạn văn
tả cảnh một buổi trong ngày .
II-ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:.
-Tranh ảnh quang cảnh một số vườn cây, công viên.
-Giấy khổ to.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
A-Kiểm tra bài cũ:
B-Dạy bài mới:
1/ Giới thiệu bài:
Để hiểu thế nào là nghệ thuật quan sát và
miêu tả trong bài văn tả cảnh. Biết lập dàn
ý tả cảnh một buổi trong ngày và trình
bày dàn ý những điều đã quan sát. Hôm
nay chúng ta học bài luyện tập tả cảnh.
2/ Hướng dân học sinh làm bài tập:
Bài tập 1: Tìm những hình ảnh em thích
trong bài Rừng trưa, chiều tối.
Chốt lại ý đúng.
Bài tập 2: Dựa vào dàn ý đã đọc ở tuần 1
em hãy viết đoạn văn tả cảnh 1 buổi sáng
(trưa, chiều) trong vườn cây.
Giới thiệu một vài tranh ảnh minh hoạ
vườn cây.
Gợi ý học sinh quan sát.
Chốt lại ý chính.
3/ Củng cố dặn dò:
3 học sinh nhắc lại kiến thức tiết trước.
Hình thức hoạt động: cả lớp
Hình thức hoạt động: nhóm
1 học sinh đọc nội dung bài tập 1.
thảo luận nhóm đôi: đọc thầm và tìm ý.
Học sinh phát biểu ý kiến.
Bạn nhận xét.
1 học sinh đọc yêu cầu BT 2.
viết vào vở.
Học sinh nối tiếp nhau trình bày.
Bạn nhận xét.

Nhận xét tiết học, dặn học sinh về nhà
tiếp tục hoàn chỉnh dàn ý, viết lại vào vở.

Bài 4
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP
LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ
I-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/ Dựa theo bài Nghìn năm văn hiến, hs hiểu cách trình bày các số liệu thống
kê và tác dụng của nó.
2/ Biết thống kê đơn giản, biết trình bày kết quả thống kê theo biểu bảng.
II-ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:
-Vở bài tập Tiếng Việt 5.(nếu có)
-Giấy khổ to.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
A-Kiểm tra bài cũ:
B-Dạy bài mới:
1/ Giới thiệu bài:
Để hiểu cách trình bày các số liệu thống
kê và tác dụng của nó và biết thống kê
đơn giản, biết trình bày kết quả thống kê
theo biểu bảng. Hôm nay chúng ta học
bài luyện tập làm báo cáo thống kê.
2/ Hướng dân học sinh làm bài tập:
Bài tập 1: Đọc bài và trả lời câu hỏi.
Chốt lại ý đúng.
Bài tập 2: Thống kê số học sinh trong lớp
theo những yêu cầu BT2
Phát phiếu.
3 học sinh nhắc lại kiến thức tiết trước.
Hình thức hoạt động: cả lớp
Hs lắng nghe
Hình thức hoạt động: nhóm
1 học sinh đọc nội dung bài tập 1.
thảo luận nhóm đôi: đọc thầm và tìm ý.
Học sinh phát biểu ý kiến.
Bạn nhận xét.
1 học sinh đọc yêu cầu BT 2.
Làm BT vàp phiếu, dán bảng, trình bày
kết quả.
Tổ số hs Hs nữ Hs
nam
Hs
G, TT
1
2

Chốt lại ý chính.
3/ Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học, dặn học sinh về nhà
tiếp tục hoàn chỉnh dàn ý, viết lại vào vở.
3
4

TS hs
Bạn nhận xét.

Bài 5
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/ qua phân tích bài văn mưa rào, hiểu thêm về cách quan sát và chọn lọc chi
tiết trong một bài văn tả cảnh.
2/ Biết chuyển những điều đã quan sát được thành một dàn ý , biết trình bày
trước các bạn rõ ràng, tự nhiên.
II-ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:
-Vở bài tập Tiếng Việt 5(nếu có).
-Giấy khổ to.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
A-Kiểm tra bài cũ:
B-Dạy bài mới:
1/ Giới thiệu bài:
Để hiểu thêm về cách quan sát và chọn
lọc chi tiết trong một bài văn tả cảnh. Biết
chuyển những điều đã quan sát được
thành một dàn ý , biết trình bày trước các
bạn rõ ràng, tự nhiên.Hôm nay chúng ta
học bài luyện tập tả cảnh.
2/ Hướng dân học sinh làm bài tập:
Bài tập 1: Đọc bài văn và trả lời 4 câu hỏi
trong SGK:
Chốt lại ý đúng.
Bài tập 2: Từ những điều quan sát được
lập dàn ý bài văn tả một cơn mưa.
Chốt lại ý chính.
3 học sinh nhắc lại kiến thức tiết trước.
Hình thức hoạt động: cả lớp
HS lắng nghe.
Lặp lại.
Hình thức hoạt động: nhóm
1 học sinh đọc nội dung bài tập 1.
thảo luận nhóm đôi: đọc thầm và trả lời
câu hỏi.
Học sinh phát biểu ý kiến.
Bạn nhận xét.
1 học sinh đọc yêu cầu BT 2.
Lập dàn ý vào vở.
Học sinh nối tiếp nhau trình bày.
Bạn nhận xét.
Làm vào giấy khổ to, dán bảng, đọc to,

3/ Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học, dặn học sinh về nhà
tiếp tục hoàn chỉnh dàn ý, viết lại vào vở.
bạn nhận xét bổ sung.

Bài 6
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/ Biết hoàn chỉnh các đoạn văn dựa theo nội dung chính của một đoạn.
2/ Biết chuyển những điều đã quan sát được thành một dàn ý , biết trình bày
trước các bạn rõ ràng, tự nhiên.
II-ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC
-Bảng phụ viết nội dung chính của 4 đoạn văn tả cơn mưa.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
A-Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra, chấm điểm dàn ý bài tả cơn
mưa.
GV nhận xét
B-Dạy bài mới:
1/ Giới thiệu bài:
Để hiểu thêm về cách quan sát và chọn
lọc chi tiết trong một bài văn tả cảnh. Biết
chuyển những điều đã quan sát được
thành một dàn ý , biết trình bày trước các
bạn rõ ràng, tự nhiên.Hôm nay chúng ta
học bài luyện tập tả cảnh.
2/ Hướng dân học sinh làm bài tập:
Bài tập 1: Giúp bạn viết thêm để đoạn văn
hoàn chỉnh.
Chú ý: đề là Tả quang cảnh sau cơn mưa.
Chốt lại bằng bảng phụ:
Đoạn 1: Giới thiệu cơn mưa rào-ào ạt rồi
tạnh ngay.
Đoạn 2: Ánh nắng và các con vật sau cơn
mưa.
Đoạn 3: Cây cối sau cơn mưa.
Đoạn 4: Đường phố và con người sau cơn
mưa.
học sinh nhắc lại kiến thức tiết trước.
Hình thức hoạt động: cả lớp
HS lắng nghe.
Lặp lại.
Hình thức hoạt động: cá nhân. nhóm
1 học sinh đọc nội dung bài tập 1.
Đọc thầm 4 đoạn văn, xác định nội dung
chính, phát biểu ý kiến. Bạn nhận xét.
Chọn 1 đoạn thêm cho hoàn chỉnh, làm
bài vào vở/ mỗi học sinh.

Chốt lại ý đúng.
Bài tập 2: Viết thành một đoạn văn.
Chốt lại ý chính.
3/ Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học, dặn học sinh về nhà
tiếp tục hoàn chỉnh đoạn văn miêu tả, viết
lại vào vở.
Nhiều em nối tiếp đọc, bạn nhận xét.
1 học sinh đọc yêu cầu BT 2.
Dựa dàn ý viết thành một đoạn văn miêu
tả chân thật, tự nhiên vào vở.
Học sinh nối tiếp nhau trình bày. bạn
nhận xét bổ sung.

Bài 7
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/ Từ kết quả quan sát cảnh trường học của mình, học sinh biết lập dàn ý chi
tiết cho bài văn tả ngôi trường.
2/ Biết chuyển một phần của dàn ý thành một đoạn văn miêu tả hoàn chỉnh.
II-ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:
-Vở bài tập Tiếng Việt 5.(nếu có)
-Ghi chép của học sinh đã quan sát.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
A-Kiểm tra bài cũ:
B-Dạy bài mới:
1/ Giới thiệu bài:
Hôm nay chúng ta học bài luyện tập tả
cảnh (tt).Từ kết quả quan sát cảnh trường
học của mình các em lập dàn ý chi tiết
cho bài văn tả ngôi trường.biết chuyển
một phần của dàn ý thành một đoạn văn
miêu tả hoàn chỉnh.
2/ Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
Bài tập 1: Lập dàn ý.
Bài tập 2: Viết thành một đoạn văn.
học sinh trình bày kết quả quan sát.
Hình thức hoạt động: cả lớp
HS lắng nghe.
Lặp lại.
Hình thức hoạt động: cá nhân, nhóm
1 học sinh đọc nội dung bài tập 1.
5 học sinh trình bày kết quả quan sát ở
nhà.
Thảo luận nhóm 4 lập dàn ý chi tiết:
-Mở bài…..
-Thân bài……
-Kết bài…….
Học sinh trình bày dàn ý.
Bạn nhận xét, bổ sung.
Chọn 1 đoạn ở thân bài viết thành đoạn
văn cho hoàn chỉnh, làm bài vào vở.
Vài em nói sẽ chọn đoạn nào.

Chấm điểm, đánh giá.
3/ Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học, chuẩn bị kiểm tra
viếtbài văn tả cảnh.
Nhiều em nối tiếp đọc, bạn nhận xét.

Bài 8
TẬP LÀM VĂN
TẢ CẢNH(kiểm tra viết)
I-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Viết được một bài văn tả cảnh hoàn chỉnh.
II-ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:
Giấy kiểm tra.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
1/ Giới thiệu bài:
Hôm nay chúng ta viết một bài văn tả
cảnh hoàn chỉnh.
2/ Ra đề:
-Viết đề lên bảng: Tả một cơn mưa.
-Viết cấu tạo bài văn tả cảnh lên bảng:
1/ Thân bài: Giới thiệu bao quát về cảnh
sẽ tả.
2/ Thân bài: Tả từng bộ phận của cảnh
hoặc sự thay đổi của cảnh theo thời gian.
3/ Kết bài: Nêu lên nhận xét hoặc cảm
nghĩ của người viết.
Chấm một số tập. đánh giá.
3/ Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học, tuyên dương.
Hình thức hoạt động: cả lớp

1 học sinh đề.
5 học sinh đọc cấu tạo bài văn tả cảnh
trên bảng.
Học sinh làm bài vào vở.
Nhiều em nối tiếp đọc, bạn nhận xét.

Bài 9
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP
LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ
I-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/ Biết trình bày kết quả thống kê theo biểu bảng.
2/ Qua bảng thống kê kết quả học tập của cá nhân và tổ, có ý thức phấn đấu
học tốt hơn.
II-ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:
-Sổ điểm của lớp..
-Giấy khổ to đã kẻ bảng thống kê.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
A-Kiểm tra bài cũ:
B-Dạy bài mới:
1/ Giới thiệu bài:
Để Biết trình bày kết quả thống kê
theo biểu bảng, qua bảng thống kê kết
quả học tập của cá nhân và tổ, có ý
thức phấn đấu học tốt hơn. Hôm nay
chúng ta học bài luyện tập làm báo
cáo thống kê.
2/ Hướng dân học sinh làm bài tập:
Bài tập 1: Thống kê kết quả học tập
trong tháng:
Bài tập 2: Lập bảng thống kê kết quả
học tập trong tháng của từng thành
viên trong tổ và cả tổ.
Phát phiếu.
3 học sinh nhắc lại kiến thức tiết trước.
Hình thức hoạt động: cả lớp
HS lắng nghe.
Hình thức hoạt động: cá nhân
1 học sinh đọc nội dung bài tập 1.
Học sinh phát biểu ý kiến.
Bạn nhận xét.
1 học sinh đọc yêu cầu BT 2.
Học sinh dựa vào bài tập 1 làm bài tập vào
phiếu
stt họ và tên
số điểm
0-4 5-6 7-8 9-10
1
2
3

3/ Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học, dặn học sinh ghi
nhớ cách lập bảng thống kê.
..
tổng cộng
Học sinh lên bảng trình bày bảng thống kê.
Bạn nhận xét.

Bài 10
TẬP LÀM VĂN
TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH
I-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/ Nắm được yêu cầu của bài văn tả cảnh.
2/ Nhận thức được ưu khuyết điểm trong bài làm của mình và của bạn; biết
sửa lỗi; viết lại được một đoạn cho hay hơn.
II-ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:
-Giấy khổ to đã kẻ bảng thống kê.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
A-Kiểm tra bài cũ:
Chấm bảng thống kê tiết trứơc
B-Dạy bài mới:
1/ Giới thiệu bài:
Để nắm được yêu cầu của bài văn tả cảnh.
Nhận thức được ưu khuyết điểm trong bài
làm của mình và của bạn; biết sửa lỗi; viết
lại được một đoạn cho hay hơn Hôm nay
chúng ta học bài trả bài văn tả cảnh.
2/ Nhận xét chung và hướng dẫn học sinh
chữa lỗi:
Viết đề bài và một số lỗi điển hình.
Nêu nhận xét chung về kết quả bài viết
của cả lớp.
Hướng dẫn chữa một số lỗi điển hình về ý
và cách diễn đạt.
3/ Trả bài và hướng dẫn học sinh chữa
bài:
Phát bài cho học sinh.
Hình thức hoạt động: cả lớp
Hình thức hoạt động: cả lớp
3 học sinh lên bảng chữa lần lượt từng
lỗi.
Cả lớp tự chữa trên nháp.
Đọc lại bài làm của mình và tự chữa lỗi.
Đổi tập với bạn bên cạnh để rà soát.
Vài học sinh đọc đoạn văn hay.
Mỗi học sinh tự chọn một đoạn văn viết
chưa đạt để viết hay hơn.
5 học sinh trình bày đoạn văn đã viết

3/ Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học, tuyên dương những học
sinh đạt điểm cao. Dặn những học sinh
viết lại bài chưa đạt.
trước lớp.

Bài 11
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN
I-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Biết cách viết 1 lá đơn đúng quy định và trình bày đầy đủ nguyện
vọng trong đơn.
II-ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:
-Một số tranh ảnh, vở bài tập.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
A-Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra vở của một số học sinh đã viết
lại đoạn văn.
B-Dạy bài mới:
1/ Giới thiệu bài: Để biết cách viết 1 lá
đơn đúng quy định và trình bày đầy đủ
nguyện vọng trong đơn Hôm nay chúng ta
học bài luyện tập làm đơn.
2/ Hướng dẫn học sinh luyện tập:
Bài tập 1: Đọc bài văn Thần chết mang
tên bảy sắc cầu vồng.và trả lời câu hỏi.
-Treo tranh, ảnh về thảm hoạ…
-Nêu câu hỏi.
Bài tập 2: Viết đơn xin gia nhập đội tình
nguyện.
Ghi điểm những bài tốt.
3/ Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học, tuyên dương những học
sinh viết tốt. Dặn những học sinh viết lại
bài chưa đạt.
Hình thức hoạt động: cả lớp
Hình thức hoạt động: Cá nhân
1HS đọc bai. Cả lớp đọc thầm.
Quan sát tranh, ảnh.
Trả lời câu hỏi.
Bạn nhận xét.
Hs đọc yêu cầu BT và phần chú ý.
Thực hành víêt đơn.
Tiếp nối nhau đọc trước lớp. Bạn nhận
xét.

Bài 12
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/ Thông qua những đoạn văn hay, học được cách quan sát khi tả cảnh sông
nước.
2/ Biết ghi lai kết quả quan sát và lập dàn ý .
II-ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:
-Vở bài tập Tiếng Việt 5.
-Ghi chép của học sinh đã quan sát.Tranh , ảnh…
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
A-Kiểm tra bài cũ:
B-Dạy bài mới:
1/ Giới thiệu bài:
Thông qua những đoạn văn hay,để học
được cách quan sát khi tả cảnh sông nước,
và ghi lai kết quả quan sát và lập dàn ý
.Hôm nay chúng ta học bài luyện tập tả
cảnh (tt).
2/ Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
Bài tập 1: Đọc các đoạn văn dưới đây và
trả lời câu hỏi.
Chốt lại ý đúng.
Bài tập 2: Lập dàn ý bài văn miêu tả một
cảnh sông nước.
Chấm điểm, đánh giá.
3/ Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học.
Học sinh đọc đơn xin gia nhập đội tình
nguyện..
Hình thức hoạt động: cả lớp
Lặp lại.
Hình thức hoạt động: nhóm
1 học sinh đọc nội dung bài tập 1.
Thảo luận nhóm 4: Đọc thầm và trả lời
câu hỏi trong SGK.
học sinh trình bày kết quả thảo luận
Bạn nhận xét.
Thảo luận nhóm 2: lập dàn ý chi tiết:
-Mở bài…..
-Thân bài……
-Kết bài…….
Học sinh trình bày dàn ý.
Bạn nhận xét, bổ sung.

Bài 13
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Hiểu quan hệ về nội dung giữa các câu trong một đoạn, biết cách viết câu mở
đoạn .
II-ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:
-Vở bài tập Tiếng Việt 5.
-Tranh , ảnh…
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
A-Kiểm tra bài cũ:
B-Dạy bài mới:
1/ Giới thiệu bài:
Để hiểu quan hệ về nội dung giữa các câu
trong một đoạn, biết cách viết câu mở
đoạn .Hôm nay chúng ta học bài luyện
tập tả cảnh (tt).
2/ Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
Bài tập 1: Đọc các đoạn văn dưới đây và
trả lời câu hỏi.
Chốt lại ý đúng.
Bài tập 2: Lựa chọn câu mở đầu thích
hợp.
Nhận xét.
Bài tập 3:Hãy viết câu mở đoạn cho một
trong hai đoạn văn ở BT2 theo ý của riêng
em.
3/ Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học.Tuyên dương học sinh
tích cực học tập.
Học sinh trình bày dàn ý bài văn miêu tả
cảnh sông nước.
Hình thức hoạt động: cả lớp
Lặp lại.
Hình thức hoạt động: nhóm
1 học sinh đọc nội dung bài tập 1.
Thảo luận nhóm 4: Đọc thầm và trả lời
câu hỏi trong SGK.
học sinh trình bày kết quả thảo luận
Bạn nhận xét.
Thảo luận nhóm 2:
Học sinh trình bày .
Bạn nhận xét, bổ sung.
Làm việc cá nhân.
Học sinh trình bày .
Bạn nhận xét, bổ sung.
2 em nhắc lại tác dụng của câu mở đoạn.

Bài 14
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/ Dựa trên kết quả quan sát cảnh sông nước, dàn ý đã lập và hiểu biết về
đoạn văn trong bài tả cảnh sông nước.
2/ Biết chuyển một phần của dàn ý thành một đoạn văn miêu tả hoàn chỉnh.
II-ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC.
-Ghi chép của học sinh đã quan sát.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
A-Kiểm tra bài cũ:
B-Dạy bài mới:
1/ Giới thiệu bài:
Dựa trên kết quả quan sát cảnh sông
nước, dàn ý đã lập và hiểu biết về đoạn
văn trong bài tả cảnh sông nước,để biết
chuyển một phần của dàn ý thành một
đoạn văn miêu tả hoàn chỉnh.Hôm nay
chúng ta học bài luyện tập tả cảnh (tt).
2/ Hướng dẫn học sinh luyện tập:
-Ghi đề bài lên bảng.
-Hướng dẫn những gợi ý trong SGK.
-Nhận xét, ghi điểm.
3/ Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học
học sinh trình bày kết quả quan sát.
Hình thức hoạt động: cả lớp
HS lắng nghe.
Lặp lại.
Hình thức hoạt động: Cá nhân, nhóm
-2em đọc lại dàn ý của mình.
-Đọc thầm đề và gợi ý làm bài.
-3 em nói phần chọn để chuyển thành
đoạn văn hoàn chỉnh.
-Viết đoạn văn vào vở.
- Nối tiếp nhau đọc. Bạn nhận xét.

Bài 15
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/ Từ kết quả quan sát biết lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả một cảnh đẹp ở
địa phương.
2/ Biết chuyển một phần của dàn ý thành một đoạn văn miêu tả hoàn chỉnh.
II-ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:
-Một số tranh ảnh minh hoạ cảnh đẹp.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
A-Kiểm tra bài cũ:
B-Dạy bài mới:
1/ Giới thiệu bài:
Từ kết quả quan sát biết lập dàn ý chi tiết
cho bài văn tả một cảnh đẹp ở địa phương
biết chuyển một phần của dàn ý thành
một đoạn văn miêu tả hoàn chỉnh. Hôm
nay chúng ta học bài luyện tập tả cảnh
(tt).2/ Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
Bài tập 1: Lập dàn ý.
Bài tập 2: Viết thành một đoạn văn.
Chấm điểm, đánh giá.
3/ Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học, dặn các em chưa đạt về
nhà viết lại.
học sinh trình bày kết quả quan sát.
Hình thức hoạt động: cả lớp
Lặp lại.
Hình thức hoạt động: nhóm
1 học sinh đọc nội dung bài tập 1.
5 học sinh trình bày kết quả quan sát ở
nhà.
Thảo luận nhóm 4 lập dàn ý chi tiết:
-Mở bài…..
-Thân bài……
-Kết bài…….
Học sinh trình bày dàn ý.
Bạn nhận xét, bổ sung.
Chọn 1 đoạn ở thân bài viết thành đoạn
văn cho hoàn chỉnh, làm bài vào vở.
Vài em nói sẽ chọn đoạn nào.
Nhiều em nối tiếp đọc, bạn nhận xét.

Bài 16
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
(Dựng đoạn mở bài, kết bài)
I-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/ Củng cố kiến thức về đoạn mở bài, đoạn kết bài trong bài văn tả cảnh.
2/ Biết cách viết các kiểu mở bài, kết bài cho bài văn tả cảnh.
II-ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:
-Một số tranh ảnh minh hoạ cảnh đẹp..
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
A-Kiểm tra bài cũ:
B-Dạy bài mới:
1/ Giới thiệu bài:
Để củng cố kiến thức về đoạn mở bài,
đoạn kết bài trong bài văn tả cảnh và biết
cách viết các kiểu mở bài, kết bài cho bài
văn tả cảnh. Hôm nay chúng ta học bài
luyện tập tả cảnh (tt).
2/ Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
Bài tập 1: …mở bài….
-Lời giải:
(a) là kiểu mở bài trực tiếp.
(b) là kiểu mở bài gián tiếp.
Bài tập 2: …kết bài…
Lời giải:
Giống nhau Khác nhau
Đều nói về
tình cảm yêu
quí, gắn bó
rất thân thiết
với bạn học
sinh đối với
-kết bài không mở rộng:
khẳng định con đường
rất thân thiết với bạn
học sinh.
-kết bài mở rộng: Vừa
nói về tình cảm yêu quí
học sinh đọc bài viết tiết trước.
Hình thức hoạt động: cả lớp
HS lắng nghe.
Lặp lại.
Hình thức hoạt động: Cá nhân
1 học sinh đọc nội dung bài tập 1.
2 học sinh nêu hai kiểu mở bài.(trực tiếp,
gián tiếp)
Cả lớp đọc thầm 2 đoạn văn và nêu nhận
xét.
Bạn nhận xét, bổ sung.
1 học sinh đọc nội dung bài tập 2.
2 học sinh nêu hai kiểu kết bài (mở rộng,
không mở rộng)
Cả lớp đọc thầm 2 đoạn văn và nêu nhận
xét 2 cách kết bài.

Generate time = 0.091503143310547 s. Memory usage = 1.95 MB