Tap lam van 4: Luyen tap mieu ta cay coi.Kiểm tra bài cũ:
-
Có mấy cách kết bài trong bài văn miêu tả cây cối?
- Đọc kết bài theo yêu cầu bài tập 4 tiết trước ?
Thứ sáu ngày 16 tháng 3 năm 2007
Tập làm văn

Thứ sáu ngày 16 tháng 3 năm 2007
Tập làm văn
Luyện tập miêu tả cây cối
Đề bài: Tả một cây bóng mát (hoặc cây ăn quả,
cây hoa) mà em yêu thích.
Dàn ý bài văn miêu tả cây cối
-
Giới thiệu cây định tả.
-
Tả bao quát.
-
Tả từng bộ phận của cây.
-
Nêu ích lợi của cây, nêu cảm nghĩ của em.
Tiêu chí nhận xét:
-
Bài văn đã đủ ba phần chưa?
-
Nội dung miêu tả có đúng với yêu cầu của đề bài
không?
-
Thân bài trình tự miêu tả hợp lí chưa?
-
Mở bài, kết bài theo cách nào?
-
Dùng từ, diễn đạt, liên kết các ý ra sao?
V

Thứ sáu ngày 16 tháng 3 năm 2007
Tập làm văn
Luyện tập miêu tả cây cối
Đề bài: Tả một cây bóng mát (hoặc cây ăn quả,
cây hoa) mà em yêu thích.
Củng cố, dặn dò:
Để làm được một bài văn tả cây cối hoàn chỉnh
chúng ta cần theo trình tự nào?


Generate time = 0.074588060379028 s. Memory usage = 1.93 MB