Hướng Dẫn đăng kí Violet

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG
PHẦN MỀM VIOLET
Khi mua phần mềm Violet, trong hộp phần mềm sẽ có giấy “Chứng nhận quyền
sử dụng”, trên đó có ghi mã sản phẩm. Sử dụng mã sản phẩm, quý vị có thể lấy được mã
kích hoạt để cài đặt phần mềm như sau:
Truy cập địa chỉ website http://kichhoat.violet.vn, giao diện trang web hiện ra
như hình dưới đây. Quý vị phải điền chính xác mã sản phẩm và các thông tin về đơn vị
mình (gồm tên đơn vị, quận/huyện, tỉnh/thành) vào các ô tương ứng, rồi nhấn nút “Tạo
mã kích hoạt” ở dưới. Ngay sau đó, trang web sẽ thông báo mã kích hoạt cho quý vị.
Quý vị nên lưu mã này vào file để có thể dùng cho các lần cài đặt Violet về sau.
Chú ý, các thông tin nhập vào phải thật chính xác, vì quý vị chỉ có thể tạo mã
kích hoạt được duy nhất một lần. Công ty sẽ không giải quyết trong trường hợp nhập sai
thông tin. Khi đó, quý vị phải mua lại bản Violet để có mã sản phẩm khác.
Nếu như không có điều kiện vào Internet, quý vị có thể gọi điện đến công ty
Bạch Kim theo số 04.7624015, đọc cho chúng tôi mã sản phẩm và các thông tin đơn vị,
chúng tôi sẽ thông báo mã kích hoạt lại cho quý vị.
Sau khi cài đặt phần mềm Violet,
trong lần chạy đầu tiên, Violet sẽ hiện ra
bảng đăng ký như hình bên. Quý vị chỉ
cần nhập đúng tên trường, địa chỉ và mã
kích hoạt rồi nhấn nút Đăng ký. Từ các
lần sau, phần mềm Violet sẽ chạy được
luôn mà không hiện ra bảng này nữa.

Generate time = 0.25071001052856 s. Memory usage = 1.93 MB