Tập đọc: Bài bè xuôi sông la


Giáo viên: Trần Thị Biển
Đơn vị: Trường Tiểu Học An Sinh

Thứ hai ngày 10 tháng 4 năm 2009
Tập đọc
KIỂM TRA BÀI CŨ
Em hiểu nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc nghĩa
là gì?
Em hãy nêu nội dung của bài?

Thứ hai ngày 10 tháng 4 năm 2009
Tập đọc
Bè xuôi sông la
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Dẻ cau,
muồng đen, luợn, lim dim,
Nụ,
nở xoà.
Bè ta xuôi sông La
Dẻ cau cùng táu mật
Muồng đen và trai đất
Lát chun rồi lát hoa
Thứ hai ngày 10 tháng 4 năm 2009
Tập đọc
Bè xuôi sông la
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Dẻ cau,
muồng đen,luợn, lim dim,
Nụ,
nở xoà.
Bè ta xuôi sông La /
Dẻ cau / cùng táu mật
Muồng đen / và trai đất
Lát chun /rồi lát hoa
Thứ hai ngày 10 tháng 4 năm 2009
Tập đọc
Bè xuôi sông la
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Dẻ cau, muồng đen, luợn,
lim dim.Nụ, nở xoà,
Bè ta xuôi sông La /
Dẻ cau / cùng táu mật
Muồng đen / và trai đất
Lát chun /rồi lát hoa
*Vẻ đẹp dòng sông La.
- Nước trong veo,
tre xanh mát đôi bờ,
sóng gợn,
Nước long lanh,
có tiếng chim, đằm mình
*Tài năng, sức mạnh của con người Việt
Nam trong công cuộc xây dựng quê
hương, bất chấp bom đạn của kẻ thù.
- Mùi vôi xây, mùi lán cưa,những mái ngói
hồng
“Trong đạn bom đổ nát”
“Bừng tươi nụ ngói hồng”

Generate time = 0.11544895172119 s. Memory usage = 1.93 MB