Ca dao yeu thuong tinh nghia NC-10Tr­êng THPT HuyÖn §×nh LËp – L¹ng S¬n
TiÕt: 29
Ng­êi thiÕt kÕ: Hoµng ThÞ Kim Ho¹t

I. Tìm hiểu chung:
1.Ca dao Việt Nam đa dạng, phong phú:
Nội dung
bài học:
I.Tìm hiểu chung:
1.Ca dao Việt Nam
đa dạng,phong phú:
2.Giầu giá trị tư tư
ởng nghệ thuật
3. Chủ đề:
Ca dao yêu thương tình nghĩa
Đọc phần tiểu dẫn và cho biết: Phần tiểu
dẫn trình bày những nội dung gì?
-Diễn tả đời sống nội tâm của con người trong mối quan hệ:Tình cảm gia
đình,quê hương, trai gái yêu nhau...
- Tiếng nói của người lao động ở nhiều lứa tuổi,nghề nghiệp ,địa phương..
2.Giàu giá trị tư tưởng và nghệ thuật:
-Đa số sử dụng thơ 6/8
-Nhiều hình ảnh so sánh,ẩn dụ, lặp
-Ngôn ngữ gần gũi với đời thường.
3.Chủ đề:
-Ca dao than thân
-Ca dao yêu thương, tình nghĩa
- Ca dao hài hước ,trào phúng.
->Là những hòn ngọc quý của nhân dân.

Ca dao yêu thương tình nghĩa
Nội dung bài
học:
I.Tìm hiểu chung:
1.Ca dao VN đa dạng,
phong phú
2.Giàu giá trị tư tưởng
và nghệ thuật
3.Chủ đề: ba
II.Đọc- hiểu chi tiết:
II.Đọc- hiểu chi tiết:
Thảo luận (theo bàn ) : Có thể xếp 6 bài ca
dao thành mấy nhóm?Mỗi nhóm gồm
những bài nào?Đặt tiêu đề cho mỗi nhóm ?
Cơ sở nào giúp em xếp thành nhóm như
vậy?
* Chia nhóm:
-
Nhóm 1: Bài 1-> 3 : Lời tỏ tình. (Tiết 1)
-
Nhóm 2: Bài 4 : Nỗi lòng của cô gái
-
Nhóm 3: Bài 5 : Tình cũ người xưa.
-
Nhóm 4: Bài 6 : Lỡ hẹn.
-
->Cơ sở:Dựa vào nội dung và hình thức biểu
hiện
( Tiết 2)

Ca dao yêu thương tình nghĩa
Nội dung bài
học:
I.Tìm hiểu chung:
1.Ca dao VN đa dạng,
phong phú
2.Giàu giá trị tư tưởng
và nghệ thuật
3.Chủ đề: ba
II.Đọc- hiểu chi tiết:
II.Đọc- hiểu chi tiết:
Thảo luận( theo bàn): Bài 1,2,3: Lời
của ai nói với ai?Tình ý trong 3 bài ca
dao là gì? ở ba bài này có gì giống nhau
về hình thức?
Thảo luận( theo bàn): Bài 1,2,3: Lời
của ai nói với ai?Tình ý trong 3 bài ca
dao là gì? ở ba bài này có gì giống nhau
về hình thức?
* Xác định:
-
Lời: Chàng trai ( Baì 1,3) , cô gái ( Bài 2)
-
Tình ý: Sự tỏ tình của trai gái
-
Hình thức : Giống nhau về: Hình ảnh mang tính
ẩn dụ và lời thơ 6/8.

Ca dao yêu thương tình nghĩa
.
Thảo luận: Chủ thể trữ tình trong bài ca dao là ai?
lời giãi bày của nhân vật trữ tình được bộc lộ như thế nào(Tìm chi tiết và đánh giá?)
-
Tác giả dân gian sử dụng nghệ thuật gì để bộc lộ tình cảm của nhân vật trữ tình?
-
Nhóm 1,2 Bài 1; Nhóm 3, 4 : Bài 2 ; Nhóm 5, 6,7,: Bài 3.
Bài 1: Cô kia đứng ở bên sông
Muốn sang anh ngả cành hồng cho sang
Bài 2: Ước gì sông rộng một gang
Bắc cầu dải yếm để chàng sang chơi
Bài 3: Ước gì anh hoá ra gương
Để cho em cứ ngày thường em soi
Ước gì anh hoá ra cơi
Để cho em đựng cau tươi trầu vàng.

Generate time = 0.045205116271973 s. Memory usage = 1.93 MB