Hoạt động âm nhạc -Hát,,vận động bài Mùa xuân đến rồi -lớp 5-6 tuổi -chủ đề TGTV Giáo án dợ thi GVDG cấp cơ sở năm học 2008-2009


đề tài :Hát và vận động bài:
Mùa xuân đến rồi
Người thực hiện: Lê Thị Thủy
Trường Mầm Non Yên Đức

Đối tượng: MG5-6 tuổi
Chủ đề:
Tết và mùa xuân


Hoạt động 1
Gợi mở trò chuyện về chủ đề
vào bài


MÙA XUÂN ĐẾN RỒI
Sáng hôm nay trời đã nắng lên rồi
Cầm tay nhau chúng ta ra vườn chơi
Ngắm bướm xinh đùa trên cánh hoa hồng
Mùa xuân đến hát ca reo vui mừng

Generate time = 0.086924076080322 s. Memory usage = 1.93 MB