Giao an Ki thuat lop 5 (ca nam)

Thứ tư ngày 6 tháng 9 năm 2006
Kĩ thuật
ĐÍNH KHUY HAI LỖ
I.Mục tiêu :
- HS biết cách đính khuy hai lỗ đúng quy trình và đúng kĩ thuật
- Rèn cho HS có tính cẩn thận.
- Giáo dục HS ý thức lao động tự phục vụ bản thân.
II. Đồ dùng dạy học :
- Mẫu đính khuy hai lỗ. Một mảnh vải hình chữ nhật có kích thước 10cm x 15cm.
- 2 – 3 chiếc khuy hai lỗ. Chỉ khâu, kim khâu. Phấn vạch, thước kẻ, kéo.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu :
A.Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút ). Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
B. Dạy bài mới : ( 37 phút)
1.Giới thiệu bài : Trực tiếp.
2.Dạy bài mới :
Hoạt động 1 : Quan sát và nhận xét mẫu.
* HS quan sát mẫu khuy hai lỗ và hình 1a trong SGK. GV đặt câu hỏi :
+ Hỏi : Tất cả các khuy này có chung đặc điểm gì ? ( Đều có hai lỗ).
+ Hỏi : Hình dạng của các khuy này ra sao ? ( Có nhiều hình dạng khác nhau).
- GV cho HS quan sát một số khuy áo.
* GV giới thiệu mẫu khuy hai lỗ, hướng dẫn các em quan sát hình 1b(SGK).
+ Hỏi : Em có nhận xét gì về khoảng cách giữa các khuy ? ( Cách đều nhau)
+ Hỏi : Đường chỉ khuy có gì đặc biệt ? (Nút chỉ thắt ở phía trái mặt vải)
+ Hỏi : Vị trí của các khuy và lỗ khuyết trên hai nẹp áo như thế nào ? ( Trùng nhau)
* GV tóm tắt : Khuy được làm bằng nhiều vật liệu khác nhau. Khuy được đính vào
vải bằng các đường khâu qua hai lỗ khuy để nối khuy với vải. Trên hai nẹp áo, vị trí
của hai khuy ngang bằng với vị trí của lỗ khuyết. Khuy được cài qua khuyết gài 2 nẹp
của sản phẩm với nhau.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn thao tác kĩ thuật.
* HS đọc lướt nội dung mục II (SGK) và đặt câu hỏi :
+ Hỏi : Em hãy nêu tên các bước trong quy trình đính khuy ?( Vạch dấu các điểm và
đính khuy vào các điểm vach dấu).
* Cho HS đọc nội dung phần 1 (SGK) và quan sát hình 2.
+ Hỏi : Muốn vạch được dấu các điểm đính khuy ta phải làm như thế nào ?
- Đặt vải lên bàn, vuốt phẳng,vạch đường dấu cách mép vải 3cm.
- Gấp theo đường vạch dấu, khâu lược cố định.
- Lật mặt phải lên, vạch dấu cách đường gấp của nẹp 15cm, vạch hai điểm cách nhau
4cm trên đường dấu.
* Cho HS thực hiện thao tác. GV quan sát uốn nắn và hướng dẫn nhanh một lượt các
thao tác của bước 1.
* Cho HS quan sát hình 3(SGK), GV hướng dẫn cách chuẩn bị đính khuy.
- Đặt tâm khuy đúng vào điểm vạch dấu, hai lỗ khuy thẳng hàng với đường vạch dấu.
Dùng ngón cái và ngón trỏ của tay trái giữ cố định khuy.Xâu chỉ vào kim kéo 2 đầu
chỉ bằng nhau và nút chỉ.
* GV hướng dẫn đính khuy : Lên kim qua lỗ khuy thứ nhất và xuống kim qua lỗ khuy
thứ hai. GV thực hiện sau đó gọi HS thực hiện các lần khâu còn lại.
- GV hướng dẫn cách quấn chỉ quanh chân khuy, lưu ý HS lên kim nhưng không qua
lỗ khuy , kéo chỉ lên, quấn 3 – 4 vòng chỉ quanh đường khâu ở giữa khuy vừa phải để
đường quấn chỉ chắc chắn nhưng vải không bị dúm.
+ Hỏi : Em hãy cho biết quấn chỉ quanh chân khuy có tác dụng gì ? ( Để sản phẩm
được bền)
- Hướng dẫn kết thúc đính khuy : GV gợi cho HS nhớ lại cách kết thúc đường khâu
đã học ở lớp 4, cho HS lên thực hiện các thao tác. GV quan sát sửa sai cho các em.
- HS đọc lại phần ghi nhớ SGK.
3. Củng cố dặn dò :
- Gọi HS nhắc lại các thao tác đính khuy hai lỗ.
- Nhắc nhở HS về nhà chuẩn bị để giờ sau thực hành.
---------------------------------------------------
Thứ năm ngày 7 tháng 9 năm 2006
Kĩ thuật
ĐÍNH KHUY HAI LỖ (Tiếp)
I.Mục tiêu :
- HS được thực hành đính khuy hai lỗ trên vải.
- Rèn cho HS kĩ năng đính khuy hai lỗ đúng quy trình, đúng kĩ thuật.
- Giáo dục HS có tính cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học :
- Mảnh vải có kích thướpc 20cm x 30cm.
- Chỉ, kim, kéo.
III. Hoạt động dạy học :
A.Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút). GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
B. Dạy bài mới : ( 37 phút)
1. Giới thiệu bài : Trực tiếp.
2. Dạy bài mới :
Hoạt động 3 : HS thực hành.
- Gọi 2 – 3 HS nhắc lại quy trình đính khuy hai lỗ.
- Giáo viên nhận xét và nhắc lại.
- Nhấn mạnh cho các em cách vạch dấu các điểm đính khuy, cách đính khuy vào các
điểm vạch dấu.
- GV kiểm tra kết quả thực hành ở tiết 1 và sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu thực hành
của HS.
* Cho HS thực hành.
- GV nêu yêu cầu : Mỗi em đính 2 khuy trong thời gian 30 phút.
- HS đọc yêu cầu cần đạt của sản phẩm ở cuối bài để các em theo đó thực hiện cho
đúng.
- HS thực hành theo nhóm. GV quan sát , hướng dẫn những em chưa thực hiện đúng
thao tác kĩ thuật.
Hoạt động 4. Đánh giá sản phẩm..
- HS trưng bày sản phẩm và đánh giá sản phẩm.
- Cho HS trưng bày sản phẩm theo tổ.
- Các tổ cử người thuyết minh sản phẩm của tổ mình cho cả lớp nghe.
- Cả lớp lắng nghe và nhận xét đánh giá sản phẩm theo yêu cầu trong SGK.
+ Đính được 2 khuy đúng các điểm vạch dấu.
+ Các vòng chỉ quấn quanh chân khuy chặt.
+ Đường khâu khuy chắc chắn.
- Cả lớp bình chọn sản phẩm đẹp nhất.Tuyên dương cá nhân có sản phẩm đẹp.
3. Củng cố dặn dò :
Dặn HS chuẩn bị vải, khuy bốn lỗ, kim, chỉ khâu để giờ sau học bài “ “Đính khuy
bốn lỗ”.
Thứ năm ngày 14 tháng 9 năm 2006
Kĩ thuật
ĐÍNH KHUY BỐN LỖ
I.Mục tiêu :
- HS biết cách đính khuy bốn lỗ theo hai cách.
- Đính được khuy bốn lỗ theo đúng quy trình, đúng kĩ thuật
- Giáo dục HS có đức tính cẩn thận, chu đáo.
II. Đồ dùng dạy học :
- Mảnh vải hình chữ nhật có kích thước 10cm x 15cm.
- Khuy bốn lỗ. Chỉ khâu, kim, phấn vạch, kéo…
III. Hoạt động dạy học :
A.Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút). GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
B. Dạy bài mới : ( 37 phút)
1. Giới thiệu bài : Trực tiếp.
2. Dạy bài mới :
Hoạt động 1 :Quan sát và nhận xét mẫu.
* GV giới thiệu mẫu khuy bốn lỗ, HD HS quan sát kết hợp với quan sát hình 1 a.
+ Em hãy so sánh đặc điểm hình dạng của khuy bốn lỗ với khuy hai lỗ đã học ?
(Giống khuy hai lỗ,chỉ khác là có bốn khuy ở giữa mặt khuy.)
+ Em có nhận xét gì về đường khâu trên khuy bốn lỗ ? (Được đính vào vải bằng các
đường khâu qua bốn lỗ khuy để nối khuy với vải ở dưới khuy.
* GV giới thiệu một số sản phẩm may mặc được đính khuy bốn lỗ.
+ Em hãy nêu tác dụng của việc đính khuy bốn lỗ ?( Giữ cho khuy áo được chắc.)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS thao tác kĩ thuật.
- HS đọc lướt nội dung trong SGK và trả lời câu hỏi.
+ Hỏi: Cách đính khuy hai lỗ với đính khuy bốn lỗ có gì giống và khác nhau ?
- Đính khuy bốn lỗ gần giống đính khuy hai lỗ, chỉ khác là số đường khâu nhiều gấp
đôi.
- HS nêu các quy trình đính khuy bốn lỗ. GV nhận xét, bổ sung.
- HS vạch dấu điểm đính khuy. GV quan sát và uốn nắn
- HS đọc và quan sát hình 2 (SGK) và thực hiện đính khuy bốn lỗ.
- Cho 1- 2 HS thực hiện thao tác đính khuy bốn lỗ. HS khác quan sát và nhận xét.
- GV nhận xét và uốn nắn những thao tác còn lúng túng.
- HS quan sát hình 3 (SGK) , nêu cách đính khuy bốn lỗ theo cách thứ hai.
- HS thực hiện thao tác thứ hai : đính khuy theo cách tạo hai đường khâu chéo nhau.
- GV nhận xét, hướng dẫn thêm. HS thực hành vạch dấu.
- GV quan sát và hướng dẫn các em. HS nhắc lại cách thêu.
- HS đọc phần ghi nhớ trong SGK.
3. Củng cố dặn dò : Chuẩn bị đồ dùng để giờ sau thực hành.
Thứ tư ngày 20 tháng 9 năm 2006
Kĩ thuật
ĐÍNH KHUY BỐN LỖ (Tiếp)
I.Mục tiêu :
- HS được thực hành đính khuy bốn lỗ.
- Trưng bày sản phẩm và đánh giá sản phẩm theo các tiêu chí.
- Giáo dục HS có ý thức cẩn thận, kiên chì và có tính tự lập.
II. Đồ dùng dạy học : Sản phẩm của giờ trước, kéo, kim, chỉ…
III. Hoạt động dạy học :
A.Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút). GV kiểm tra sản phẩm của HS. Nhận xét.
B. Dạy bài mới : ( 37 phút)
1. Giới thiệu bài : Trực tiếp.
2. Dạy bài mới :
Hoạt động 3. HS thực hành.
- Cho HS nhắc lại hai cách đính khuy bốn lỗ.
- GV nhận xét và hệ thống lại cách đính khuy bốn lỗ.
- GV kiểm tra kết quả thực hành ở tiết 1 và sự chuẩn bị thực hành ở tiết 2.
- GV nhắc lại yêu cầu thực hành :
+ Đính được 2 khuy đúng các điểm vạch dấu.
+ Thực hiện được hai cách đính khuy bốn lỗ.
+ Vòng chỉ quấn quanh chân khuy và đường khâu khuy chắc chắn.
- HS thực hành đính khuy bốn lỗ theo hai cách.
- HS thực hành theo nhóm.
- GV quan sát, uốn nắn cho những HS thực hiện chưa đúng thao tác kĩ thuật.
Hoạt động 4. Đánh giá sản phẩm.
- Cho các nhóm trưng bày sản phẩm.
- HS nhắc lại các tiêu chí đánh giá sản phẩm.
- Các nhóm cử người thuyết minh sản phẩm của nhóm mình.
* GV và cả lớp theo dõi, nhận xét đánh giá sản phẩm theo 2 mức: hoàn thành (A) và
chưa hoàn thành (B). Những HS hoàn thành sớm, đính khuy đúng kĩ thuật và vượt
mức quy định được tuyên dương và đánh giá ở mức hoàn thành tốt ( A+).
3. Củng cố dặn dò :
Dặn HS chuẩn bị vải, khuy bấm, kim ,chỉ để học bài Đính khuy bấm.
----------------------------------------------------------
Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2006
Kĩ thuật
ĐÍNH KHUY BẤM
I.Mục tiêu :
- HS nắm được cách đính khuy bấm.
- Đính được khuy bấm đúng quy trình, đúng kĩ thuật.
- Rèn luyện cho HS có tính tự lập, kiên trì, cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học :
- Mẫu đính khuy bấm. Hai bộ khuy bấm.
- Hai mảnh vải hình chữ nhật có kích thước 10cm x 15cm.
- Phấn vạch, kéo, kim ,chỉ khâu.
III. Hoạt động dạy học :
A.Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút). GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
B. Dạy bài mới : ( 3 phút)
1. Giới thiệu bài : Trực tiếp.
2. Dạy bài mới :
Hoạt động 1. Quan sát, nhận xét mẫu.
- GV cho HS quan sát một số khuy mẫu và kết hợp với quan sát hình 1a (SGK).
+ Hỏi : Em hãy nêu đặc điểm của khuy bấm ? ( Có hai phần là phần mặt lồi và phần
mặt lõm được cài khớp vào nhau. Mỗi phần có 4 lỗ hình bầu dục…)
- HS quan sát mẫu khuy bấm và hình 1b (SGK)
+ Hỏi : Nêu nhận xét về các đường đính khuy, cách đính khuy và khoảng cách giữa
các khuy trên hai mép vải ?
- GV giới thiệu các khuy bấm được đính trên các sản phẩm.
- HS nêu vị trí đính phần mặt lồi, phần mặt lõm.
- GV tóm tắt nội dung chính của hoạt động 1. HS đọc mục 1 trong phần ghi nhớ
SGK.
Hoạt động 2. Hướng dẫn thao tác kĩ thuật.
* HS đọc yêu cầu nội dung phần 1 – 2 (SGK) quan sát các hình vảtả lời câu hỏi.
- Hỏi : Em hãy nêu các bước đính khuy bấm ?
+ Vạch dấu các điểm đính khuy.
+ Đính khuy vào các diểm vạch dấu.
- Cho HS thực hiện các thao tác vạch dấu các điểm đính khuy.
- GV quan sát, uốn nắn.
* HS đọc mục 2a và quan sát hình 4.
- HS nhắc lại cách chuẩn bị đính khuy hai lỗ.
* Hướng dẫn đính mặt lõm của khuy bấm.
Đặt mặt sau của phần khuy bấm có mặt lõm vào điểm A của mảnh vải thứ nhất. Tay
trái giữ cố định khuy tại điểm A. Đính lỗ thứ nhất, lên kim từ dưới qua lỗ khuy…
Đính lỗ khuy thứ hai, xuống kim sát mép ngoai lỗ khuy…Đính các lỗ còn lại tương
tự như các lỗ đã đính và kết thúc đính khuy.
* Đính mặt lồi của khuy bấm.
Đặt mặt sau của phần khuy bấm có mặt lồi vào điểm A, đính lỗ thứ nhất: luồn kim
vào giữa hai lượt vải của đường nẹp để lên kim qua lỗ khuy thứ nhất.xuống kim qua
một lượt vải ngoài lỗ khuy.luồn mũi kim vào giữa hai lượt vải của nẹp để lên kim qua
lỗ khuy. Rút chỉ. Tiếp tục xuống kim sát ngoài lỗ khuy…Các lỗ khuy khác cũng làm
tương tự như lỗ khuy thứ nhất. Các khuy còn lại làm tương tự như khuy thứ nhất.
* Chú ý : Khi đính các khuy tiếp theo nên xoay vải để đính cho dễ.
* Kết thúc đính khuy : Xuống kim, luồn mũi kim vào đường khâu ở lỗ khuy cuối
cùng để nút chỉ. Luồn kim vào giữa hai lượt cải ở nẹp. Rút kim, kéo chỉ ra phía ngoài
nẹp. Cắt chỉ.
- Cho HS lên bảng thực hiẹn các thao tác. GV quan sát, uốn nắn.
- Gọi HS nhắc lại cách đính khuy bấm nội dung mục 2 phần ghi nhớ trong SGK.
3. Củng cố dặn dò : HS chuẩn bị đồ dùng để giờ sau thực hành.
------------------------------------------------------
Thứ tư ngày 27 tháng 9 năm 2006
Kĩ thuật
ĐÍNH KHUY BẤM (Tiếp)
I.Mục tiêu :
- HS được thực hành đính khuy bấm.
- Đính được khuy bấm đúng quy trình, đúng kĩ thuật.
- Giáo dục HS có tính tự lập, kiên trì, cẩn thận trong mọi công việc.
II. Đồ dùng dạy học :
- Sản phẩm của giờ học trước.
- Kéo, kim, chỉ khâu.
III. Hoạt động dạy học :
A.Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút). GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
B. Dạy bài mới : ( 37 phút)
1. Giới thiệu bài : Trực tiếp.
2. Dạy bài mới :
Hoạt động 3. HS thực hành.
- GV cho HS nhắc lại cách đính hai phần khuy bấm.
- Gọi 2 – 3 HS nhắc lại cách đính phần mặt lồi và phần mặt lõm của khuy bấm.
- GV nhận xét và hệ thống lại cách đính khuy bấm.
- GV kiểm tra kết quả thực hành ở tiết 1 và nhận xét.
- Cho HS nhắc lại yêu cầu thực hành và nêu thời gian để HS hoàn chỉnh sản phẩm.
Thời gian hoàn chỉnh sản phẩm là 30 phút.
- Cho HS thực hành theo nhóm.
- GV quan sát và hướng dẫn HS thực hành, uốn nắn và sửa cho những em làm còn
lúng túng.
- GV tuyên dương những học làm bài tốt.
3. Củng cố dặn dò : Dặn HS về nhà chuẩn bị để giờ sau trưng bày sản phẩm.
-----------------------------------------------------------
Thứ năm ngày 28 tháng 9 năm 2006
Kĩ thuật
ĐÍNH KHUY BẤM (Tiếp)
I.Mục tiêu :
- HS được trưng bày và đánh giá sản phẩm.
- HS đính được khuy bấm đúng quy trình, đúng kĩ thuật.
- Giáo dục HS có tính tự lập, kiên trì, cẩn thận.
II.Đồ dùng dạy học :
Sản phẩm của giờ trước.
III. Hoạt động dạy học :
A.Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút). GV kiểm tra sản phẩm của HS.
B. Dạy bài mới : ( 37 phút)
1. Giới thiệu bài : Trực tiếp.
2. Dạy bài mới :
Hoạt động 4. Đánh giá sản phẩm.
- GV cho HS hoàn thành sản phẩm.
- Yêu cầu những HS chưa hoàn thành sản phẩm thì hoàn thành cho xong. Còn những
HS đã hoàn thành thì xem lại sản phẩm của mình để chuẩn bị trưng bày.
- GV cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm.
- GV nhắc lại các yêu cầu đánh giá sản phẩm .
- GV ghi các yêu cầu đó lên bảng :
Đính được hai mặt của khuy bấm đúng các điểm vạch dấu.
Đường khâu khuy chắc chắn.
- Các nhóm cử người lên thuyết minh sản phẩm của nhóm mình theo yêu cầu đã nêu.
- Cả lớp nhận xét sản phẩm của các bạn.
- GV nhận xét , đánh giá sản phẩm của các em theo hai mức :
Hoàn thành ( A.
Chưa hoàn thành ( B).
Những HS hoàn thành sớm, đính khuy đúng kĩ thuật, chắc chắn và vượt mức quy
định được đánh giá ở mức hoàn thành tốt ( A+).
- GV tuyên dương những HS làm tốt sản phẩm.
3. Củng cố dặn dò : Dặn HS về nhà chuẩn bị một mảnh vải, kim, chỉ, kéo… để học
bài : Thêu chữ V.
---------------------------------------------------------
Thứ tư ngày tháng 10 năm 2006
Kĩ thuật
THÊU CHỮ V
I.Mục tiêu :
- HS biết cách thêu chữ V và ứng dụng của chữ V trong đời sống.
- Nắm chắc các thao tác thêu chữ V để vận dụng vào thực hành.
- Giáo dục HS ý thức lao động tự phục vụ bản thân.
II. Đồ dùng dạy học : Mẫu thêu chữ V.
- Một mảnh vải trắng hoặc vải hình chữ nhật có kích 10cm x 15cm.
- Chỉ thêu khác màu vải, khung thêu. Kim , kéo, thước kẻ, bút chì…
III. Hoạt động dạy học :
A.Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút). GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
B. Dạy bài mới : ( 37 phút)
1. Giới thiệu bài : Trực tiếp.
2. Dạy bài mới :
Hoạt động 1. Quan sát, nhận xét.
* GV giới thiệu mẫu chữ V, HS quan sát mẫu với quan sát hình 1 (SGK) và nhận xét.
+ Nêu đặc điểm của đường thêu chữ V ở mặt phải, mặt trái của đường thêu ?
Mặt phải là hình chữ V, mặt trái là hai đường khâu, các mũi khâu bằng nhau, cách
đều nhau.
+ Thêu chữ V được dùng để làm gì ? (trang trí đường diềm cổ áo, khăn tay…)
* GV tóm tắt, HS đọc nội dung mục 1 phần ghi nhớ trong SGK.
Hoạt động 2. Hướng dẫn thao tác kĩ thuật.
- HS đọc mục I, nêu cách vạch dấu đường thêu chữ V. GV HD cách vạch dấu
- HS đọc mục II trong SGK và nêu các bước thêu chữ V :
+ Bắt đầu thêu. + Thêu mũi thứ nhất.
+ Thêu mũi thứ hai. + Thêu các mũi tiếp theo.
+ Kết thúc đường thêu.
- GV thao tác thêu và cho HS lên thao tác, GV quan sát và uốn nắn cho các em.
* Lưu ý: + Thêu theo chiều từ trái sang phải.
+ Các mũi thêu được luân phiên thực hiện trên hai đường dấu song song.
+ Xuống kim đúng vào vị trí vạch dấu.
+ Sau khi lên kim cần rút chỉ từ từ, chặt vừa phải để mũi thêu không bị dúm.
- GV HD lần hai các thao tác thêu chữ V. HS nhắc lại cách thêu và nhận xét.
- Đọc ghi nhớ trong SGK. HS tập thêu chữ V trên giấy hoặc vải để các em nắm chắc
hơn.
3. Củng cố dặn dò : GV nhắc HS về nhà chuẩn bị để giờ sau thực hành thêu chữ V
cho tốt.
Thứ năm ngày tháng 10 năm 2006
Kĩ thuật
THÊU CHỮ V (Tiếp)
I. Mục tiêu :
- HS được thực hành thêu chữ V trên vải.
- Rèn luyện cho HS có đôi tay khéo léo và cẩn thận.
- Giáo dục HS ý thức tự giác trong học tập.
II. Đồ dùng dạy học :
- Sản phẩm của giờ trước.
III. Hoạt động dạy học :
A.Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút)
- GV kiểm tra sản phẩm của giờ trước để HS chuẩn bị thực hành.
- Khung thêu, kim, chỉ…
B. Dạy bài mới : ( 37 phút)
1. Giới thiệu bài : Trực tiếp.
2. Dạy bài mới :
Hoạt động 3. HS thực hành.
* GV cho HS nhắc lại cách thêu chữ V:
+ Thêu chữ V là cách thêu để tạo thành các mũi thêu hình chữ V nối nhau liên tiếp
giữa hai đường thẳng song song ở mặt phải đường thêu. Mặt trái đường thêu là hai
đường khâu với các mũi khâu dài bằng nhau và cách đều nhau.
+ Thêu chữ V theo chiều từ trái sang phải. Các mũi thêu được thực hiện luân phiên
theo hai đường vạch dấu song song.
- Cho HS lên bảng thực hiện thao tác thêu 2 – 3 mũi thêu chữ V.
- Gv nhận xét và hệ thống lại cách thêu.
- GV hướng dẫn thêm một số thao tác như chiều thêu, vị trí lên kim và xuống kim,
khoảng cách giữa các mũi thêu, cách nút chỉ.
- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS. Gọi HS nhắc lại các yêu cầu của sản phẩm để các
em nắm chắc hơn.
- Cho HS thực hành thêu chữ V.
- GV quan sát, uốn nắn cho HS. Chú ý tới những em còn lúng túng.
- GV nhận xét và tuyên dương những em làm tốt.
3. Củng cố dặn dò : Dặn HS về nhà chuẩn bị cho giờ sau trưng bày sản phẩm.
------------------------------------------------------------
Thứ tư ngày tháng 10 năm 2006
Kĩ thuật
THÊU CHỮ V (Tiếp)
I.Mục tiêu :
- HS được trưng bày sản phẩm của mình và các bạn trong lớp.
- Sản phẩm trưng bày đúng mẫu, đường thêu không bị dúm.
- Giáo dục HS ý thức lao động tự phục vụ bản thân.
II. Đồ dùng dạy học :
Sản phẩm đã hoàn thành của HS.
III. Hoạt động dạy học :
A. Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút). GV kiểm tra sản phẩm của HS.
Khung thêu, kim, chỉ…
B.Dạy bài mới : ( 37 phút)
1. Giới thiệu bài : Trực tiếp.
2. Dạy bài mới :
Hoạt động 4. Đánh giá sản phẩm.
* GV cho các em kiểm tra lại sản phẩm của mình.
HS nào đã hoàn thành sản phẩm thì xem lại bài. Còn những HS chưa hoàn thành
sản phẩm thì hoàn thành cho xong sản phẩm của mình để chuẩn bị trưng bày sản
phẩm cùng các bạn.
* Cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm.
- Các em nhắc lại các yêu cầu của sản phẩm.
- Các nhóm cử người lên thuyết trình sản phẩm của nhóm mình.
- Các nhóm khác nhận xét và đánh giá sản phẩm của các bạn theo yêu cầu trong
SGK.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS theo 2 mức : Hoàn thành và chưa
hoàn thành. Những HS hoàn thành sớm, đường thêu đúng kĩ thuật, đẹp được đánh giá
ở mức hoàn thành tốt.
3. Củng cố dặn dò :
GV dặn HS về nhà chuẩn bị một mảnh vải, kim, chỉ, kéo…để học bài Thêu dấu
nhân.
-------------------------------------------------------------
Thứ năm ngày tháng 10 năm 2006
Kĩ thuật
THÊU DẤU NHÂN
I.Mục tiêu :
- HS biết cách thêu dấu nhân.
- Thêu được các mũi thêu dấu nhân đúng kĩ thuật, đúng quy định.
- Giáo dục HS yêu thích , tự hào với sản phẩm của mình làm được.
II. Đồ dùng dạy học :
- Mẫu thêu dấu nhân. Một số sản phẩm thêu dấu nhân.
- Một mảnh vải trắng hoặc màu có kích thước 35cm x 35cm.
- Kim khâu, chỉ, phấn, khung thêu…
III. Hoạt động dạy học :
A.Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút). GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
Khung thêu, kim, chỉ…
B. Dạy bài mới : ( 37 phút)
1. Giới thiệu bài : Trực tiếp.
2. Dạy bài mới :
Hoạt động 1. Quan sát nhận xét.
- GV giới thiệu một số mẫu thêu dấu nhân và kết hợp cho HS quan sát hình 1 trong
SGK để trả lời câu hỏi.
+ Hỏi : Em hãy quan sát hình 1 và nêu đặc điểm hình dạng của đường thêu dấu nhân
ở mặt phải và mặt trái đường thêu ?
Mặt phải đường thêu là những mũi dấu nhân nối nhau liên tiếp.
Mặt trái là hai đường thẳng song song.
+ Hỏi : Em hãy so sánh đặc điểm của mẫu thêu dấu nhân với mẫu thêu chữ V có gì
giống và khác nhau ?
Mặt trái của hai mẫu thêu đèu tạo nên hai đường thẳng song song. Còn mặt phải
của hai mẫu thêu tạo nên các mũi thêu dấu nhân và mũi thêu chữ V.
- GV giới thiệu một số sản phẩm được thêu trang trí bằng mũi thêu dấu nhân.
+ Hỏi : Thêu dấu nhân được ứng dụng để làm gì ?
Dùng để thêu trang trí hoặc thêu trên các sản phẩm may mặc như váy, áo, vỏ gối,
khăn ăn…
- GV tóm tắt nội dung chính và cho HS đọc mục 1 trong phần ghi nhớ trong SGK.
Hoạt động 2. Hướng dẫn thao tác kĩ thuật.
- HS đọc nội dung mục 2 SGK và nêu các bước thêu dấu nhân.
+ Bắt đầu thêu. + Thêu mũi thứ nhất.
+ Thêu mũi thứ hai + Thêu các mũi tiếp theo.
+ Kết thúc đường thêu.
- Cho HS so sánh cách vạch dấu đường thêu dấu nhân với dường thêu chữ V có gì
giống và khác nhau.
+ Giống : vạch hai đường dấu song song cách nhau 1cm.
+ Khác : Thêu chữ V vạch dấu từ trái sang phải, các điểm vạch dấu nằm so le nhau
trên 2 đường vạch dấu. Còn thêu dấu nhân vạch dấu từ phải sang trái, các đường vạch
dấu nằm thẳng hàng với nhau.
- Cho HS lên bảng thực hiện các thao tác vạch dấu đường thêu. GV nhận xét , sửa sai.
- HS căng vải lên khung thêu và hướng dẫn HS thêu theo đường vạch dấu.
- HS đọc trong SGK mục 2 kết hợp quan sát hình 4a,b,c,d để nêu cách thêu.
- GV lưu ý HS một số điểm sau :
- Các mũi thêu được luân phiên thực hiện trên 2 đường kẻ cách đều.
+ Khoảng cách xuống kim và lên kim ở đường dấu thứ hai gấp đôi khoảng cách
xuống kim và lên kim ở đường dấu thứ nhất.
+ Sau khi lên kim cần rút chỉ từ từ, chặt vừa phải để mũi thêu không bị dúm.
- Cho HS thực hiện các thao tác GV quan sát và uốn nắn những thao tác chưa đúng.
- HS quan sát hình 5 và nêu cách kết thúc đường thêu dấu nhân. Cho HS thực hiện
GV quan sát, uốn nắn.
- GV hướng dẫn nhanh các thao tác thêu dấu nhân.
- Cho HS đọc mục 2 trong phần ghi nhớ.
- HS đọc lại phần ghi nhớ SGK.
- GV kiểm tra sự chuẩn bị thực hành của HS và tổ chức cho các em thực hành trên
giấy.
3. Củng cố dặn dò : Dặn HS về nhà chuẩn bị cho giờ thực hành lần sau.
-------------------------------------------------
Thứ tư ngày tháng 10 năm 2006
Kĩ thuật
THÊU DẤU NHÂN (Tiếp)
I.Mục tiêu :
- HS được thực hành thêu dấu nhân, thêu đúng kĩ thuật, đúng quy trình.
- Rèn cho HS có đôi tay khéo léo.
- Giáo dục HS yêu thích và tự hào với sản phẩm của mình làm được.
II. Đồ dùng dạy học : Sản phẩm của giờ trước, khung thêu, kim, chỉ,…
III. Hoạt động dạy học :
A.Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút)
- GV kiểm tra sản phẩm giờ trước của HS. Nhận xét.
B. Dạy bài mới : ( 37 phút)
1. Giới thiệu bài : Trực tiếp.
2. Dạy bài mới :
Hoạt động 3. HS thực hành.
- Gọi HS nhắc lại cách thêu dấu nhân.
Thêu dấu nhân theo chiều từ phải sang trái.
Các mũi thêu được thực hiện luân phiên theo hai đường vạch dấu.
- HS thực hiện các thao tác thêu 2 mũi dấu nhân,
- GV nhận xét các đường thêu và hệ thống lại cách thêu dấu nhân.
- GV lưu ý thêm cho HS : Trong thực tế kích thước của mũi thêu dấu nhân chỉ bằng
1/2 hoặc 1/3 kích thước của mũi thêu các em đang học. Do vậy, sau khi học thêu dấu
nhân ở lớp, nếu thêu trang trí trên váy, áo…các em nên thêu các mũi thêu có kích
thước nhỏ để đường thêu đẹp.
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS, cho HS nêu các yêu cầu của sản phẩm.
- GV cho HS thực hành thêu dấu nhân theo nhóm.
- GV quan sát và hướng dẫn thêm cho các em, cần chú ý tới các em làm còn lúng
túng.
3. Củng cố dặn dò :
- GV nhận xét bài làm của HS, tuyên dương những em làm tốt.
- Chuẩn bị cho giờ sau trưng bày sản phẩm.
-------------------------------------------------------
Thứ năm ngày tháng 10 năm 2006
Kĩ thuật
THÊU DẤU NHÂN ( Tiếp)
I.Mục tiêu :
- HS được trưng bày sản phẩm của mình cùng với các bạn.
- Sản phẩm trưng bày đúng mẫu, đúng kĩ thuật, đẹp.
- Giáo dục HS ý thức lao động tự phục vụ bản thân.
II. Đồ dùng dạy học : Khung thêu, kim, chỉ, vải, kéo…
A.Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút)
GV kiểm tra sản phẩm của giờ trước.
B. Dạy bài mới : ( 37 phút)
1. Giới thiệu bài : Trực tiếp.
2. Dạy bài mới :
Hoạt động 4. Đánh giá sản phẩm.
* GV cho HS xem lại sản phẩm của mình để chuẩn bị trưng bày cùng các bạn.
- Những HS nào chưa hoàn thành thì cho các em hoàn thành nốt sản phẩm, HS nào đã
hoàn thành thì xem lại để trưng bày sản phẩm.
* HS trưng bày sản phẩm theo từng nhóm.
- Gọi một HS nêu các yêu cầu đánh giá sản phẩm.
+ Thêu được các mũi dấu nhân theo hai đường vạch dấu.
+ Các mũi thêu dấu nhân bằng nhau.
+ Đường thêu, mặt vải không bị dúm.
- Các nhóm cử người lên thuyết minh sản phẩm của nhóm mình.
- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét và đánh giá sản phẩm của các bạn.
- GV nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS theo hai mức :
+ Hoàn thành và chưa hoàn thành.
+ Đối với những HS hoàn thành sớm, đường thêu đúng kĩ thuật, đẹp được đánh giá
ở mức hoàn thành tốt.
- Tuyên dương những HS làm tốt.
3. Củng cố dặn dò :
- GV nhận xét giờ học.
- Dặn dò HS chuẩn bị để giờ sau học bài : Cắt, khâu, thêu túi xách tay đơn giản.
---------------------------------------------------------
Thứ tư ngày tháng 10 năm 2006
Kĩ thuật
CẮT, KHÂU, THÊU TÚI XÁCH TAY ĐƠN GIẢN
I.Mục tiêu :
- HS biết cách cắt, khâu, thêu trang trí túi xách tay đơn giản.
- Rèn luyện cho HS có đôi tay khéo léo và khả năng sáng tạo.
- Giáo dục HS yêu thích, tự hào với sản phẩm do mình làm được.
II. Đồ dùng dạy học :
- Mẫu túi xách, mẫu thêu đơn giản, khung thêu, kim, chỉ thêu…
- Một mnảnh vải có kích thước 50cm x 70cm.
III. Hoạt động dạy học :
A.Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút). GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
B. Dạy bài mới : ( 37 phút)
1. Giới thiệu bài : Trực tiếp.
2. Dạy bài mới :
Hoạt động 1. Quan sát và nhận xét mẫu.
* Giới thiệu một số mẫu và đặt câu hỏi để HS nhận xét đặc điểm hình dạng của túi.
- Hỏi : Em hãy nêu đặc điểm của túi xách tay ?
+ Túi hình chữ nhật, gồm thân túi, quai túi. Quai túi được đính vào hai bên miệng
+ Túi được khâu bằng mũi thường hoặc mũi khâu đột.
+ Một mặt của túi thân túi có hình thêu trang trí.
Hoạt động 2. Hướng dẫn thao tác kĩ thuật.
* HS đọc SGK và nêu các bước cắt, khâu, trang trí, thêu túi xách tay.
- Hỏi : Em hãy nêu các bước cắt, khâu, trang trí, thêu túi xách tay đơn giản ?
+ Đo, cắt vải để làm thân túi và quai túi.
+ Thêu trang trí phần vải làm thân túi.
+ Khâu các phần của túi xách tay và đính quai túi vào miệng túi.
- Hỏi : Em hãy nêu cách thực hiện từng bước cắt, khâu, trang trí,thêu túi xách tay ?
- GV cho HS dựa vào các bước trong SGK để nêu.
* GV lưu ý HS khi thực hành cắt, khâu, trang trí, thêu túi xách tay :
+ Thêu trang trí trước khi khâu túi. Bố trí hình thêu cho cân đối trên một nửa mảnh
vải dùng để khâu túi.
+ Khâu miệng túi rồi mới khâu thân túi, khâu phần thân túi cần gấp đôi mảnh vải.
+ Đính quai túi ở phía mặt trái của túi. Nên khâu nhiều dường để quai túi được chắc
chắn vào miệng túi.
- HS nhắc lại phần ghi nhớ trong SGK.
- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS và nêu các yêu cầu.
- HS thực hành đo, cắt vải theo nhóm.
- GV quan sát và hướng dẫn thêm, nên chú ý tới những em làm còn lúng túng.
3. Củng cố dặn dò : GV dặn HS về nhà chuẩn bị cho giờ sau thực hành được tốt.
Thứ năm ngày tháng 10 năm 2006
Kĩ thuật
CẮT, KHÂU,THÊU TÚI XÁCH TAY ĐƠN GIẢN (Tiếp)
I.Mục tiêu :
- HS được thực hành thêu trang trí trên vải.
- Rèn luyện cho HS có đôi tay khéo léo, và khả năng sáng tạo
- Giáo dục HS tự hào với sản phẩm do mình làm được.
II. Đồ dùngg dạy học :
- Sản phẩm của giờ học trước.
- Kim khâu, chỉ màu, khung thêu…
III. Hoạt động dạy học :
A.Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút)
GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS và nhận xét.
B. Dạy bài mới : ( 37 phút)
1. Giới thiệu bài : Trực tiếp.
2. Dạy bài mới :
Hoạt động 3. Thêu trang trí trên vải.
- GV kiểm tra sản phẩm HS đo, cắt của giờ trước.
- Nhận xét sản phẩm của HS.
- Cho HS nhắc lại cách thêu trang ttrí trên vải.
+ Hỏi : Em hãy nêu các mũi thêu đã học ở lớp 4 ?
( Thêu móc xích…)
+ Hỏi : Em sẽ thêu hình mẫu thêu trên vải bằng mũi thêu nào ?
( HS tự trả lời)
- Cho HS thực hành vẽ mẫu thêu hoặc in mẫu thêu trong SGK lên vải.
- GV nên khuyến khích các em vẽ hình thêu theo ý thích của các em.
- GV hướng dẫn HS in ( vẽ) mẫu thêu.
- Cho HS thực hành thêu trang trí trên vải.
- GV quan sát và hướng dẫn thêm cho các em, cần chú ý tới những HS làm còn lúng
túng.
- Tuyên dương những HS làm nhanh, đúng yêu cầu kĩ thuật.
3. Củng cố dặn dò :
GV dặn HS về nhà chuẩn bị cho giờ sau thực hành khâu túi.
Thứ tư ngày tháng năm 2006
Kĩ thuật
CẮT, KHÂU, THÊU TÚI XÁCH TAY ĐƠN GIẢN (Tiếp)
I.Mục tiêu :
- HS được thực hành khâu túi xách tay đơn giản. Trưng bày sản phẩm.
- Rèn luyện cho HS có đôi tay khéo léo và khả năng sáng tạo.
- Giáo dục HS yêu thích môn học, tự hào với sản phẩm do mình làm được.
II. Đồ dùng dạy học :
Sản phẩm của giờ trước, khung thêu, chỉ, kéo…
III. Hoạt động dạy học :
A. Kiểm tra bài cũ : (3 phút)
- GV kiểm tra sản phẩm của HS.
B. Dạy bài mới : ( 37 phút)
1. Giới thiệu bài : Trực tiếp.
2. Dạy bài mới :
Hoạt động 4. HS thực hành khâu túi.
- GV cho HS đọc SGK phần khâu túi.
- Hỏi : Em hãy nhắc lại cách gấp mép vải để khâu viền đường gấp mép ?
- Hỏi : Khâu thân túi ta phải khâu như thế nào ?
- Hỏi : Khi khâu quai túi em sẽ khâu bằng mũi khâu đột hay khâu thường ?
- Cho HS nêu cách đính quai túi vào miệng túi.
- HS thực hành khâu các bộ phân của túi xách tay.
- HS thực hành theo nhóm. Trao đổi ý kiến với bạn.
- GV quan sát và hướng dẫn. Nhắc nhở các em làm cho gọn gàng không bày ra lớp -
Tuyên dương những HS làm tốt.
- Nhắc nhở những em làm chậm để các em hoàn thành đúng thời gian quy định.
Hoạt động 5. HS trưng bày sản phẩm.
- GV cho HS kiểm tra lại sản phẩm của mình để.
- Cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm. HS nhắc lại các yêu cầu cần đạt của bài.
- Sản phẩm của HS phải đạt được các yêu cầu sau :
+ Khâu được các phần của túi xách tay.
+ Các đường khâu thẳng theo đường vạch dấu.
+ Thêu được hình trang trí trên túi xách tay.
+ Quai túi được đính chắc chắn, cân đối vào miệng túi.
- Các nhóm cử người thuyết minh sản phẩm. Cả lớp nhận xét đánh giá sảnphẩm. GV
nhận xét đánh giá sản phẩm của HS theo 2 mức :
+ Hoàn thành và chưa hoàn thành.
+ Đối với những HS hoàn thành trước thời gian, túi khâu đảm bảo đúng kĩ thuật,
đẹp được đánh giá ở mức hoàn thành tốt.
- Tuyên dương những HS làm tốt.
3. Củng cố dặn dò : GV nhận xét giờ học.
Dặn HS đọc trước bài : Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình.
----------------------------------------------------------

Thứ năm ngày tháng năm 2006
Kĩ thuật
CẮT, KHÂU, THÊU TÚI XÁCH TAY ĐƠN GIẢN ( Tiếp)
I. Mục tiêu :
- HS được trưng bày sản phẩm của mình cùng với các bạn trong lớp.
- HS làm được một chiếc túi xách tay đơn giản đúng mẫu, đúng kĩ thuật.
- Giáo dục HS yêu thích môn học và tự hào với sản phẩm mình làm ra.
II. Đồ dùng dạy học :
Sản phẩm giờ trước của HS.( Một chiếc túi đã hoàn thành)
III. Hoạt động dạy học :
A. Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút)
GV kiểm tra sản phẩm của HS.
B. Dạy bài mới : ( 37 phút)
1. Giới thiệu bài : Trực tiếp.
2. Dạy bài mới :
Hoạt động 5. HS trưng bày sản phẩm.
- GV cho HS kiểm tra lại sản phẩm của mình để.
- Cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm.
- HS nhắc lại các yêu cầu cần đạt của bài.
- Sản phẩm của HS phải đạt được các yêu cầu sau :
+ Khâu được các phần của túi xách tay.
+ Các đường khâu thẳng theo đường vạch dấu.
+ Thêu được hình trang trí trên túi xách tay.
+ Quai túi được đính chắc chắn, cân đối vào miệng túi.
- Cho các nhóm cử người lên thuyết minh sản phẩm của nhóm mình.
- Cả lớp nhận xét đánh giá sản phẩm của các bạn.
- GV nhận xét đánh giá sản phẩm của HS theo 2 mức :
+ Hoàn thành và chưa hoàn thành.
+ Đối với những HS hoàn thành trước thời gian, túi khâu đảm bảo đúng kĩ thuật,
đẹp được đánh giá ở mức hoàn thành tốt.
- Tuyên dương những HS làm tốt.
3. Củng cố dặn dò : GV nhận xét giờ học.
Dặn HS đọc trước bài : Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình.
----------------------------------------------------------
Thứ tư ngày tháng năm 2006
Kĩ thuật
MỘT SỐ DỤNG CỤ NẤU ĂN VÀ ĂN UỐNG TRONG GIA ĐÌNH
I. Mục tiêu :
- HS biết đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống thông
thường trong gia đình.
- HS nhận biết chính xác một số dụng cụ nấu ăn ở gia đình mình.
- Giáo dục HS có ý thức bảo quản, giữ gìn vệ sinh, an toàn trong quá trình sử dụng
dụng cụ đun, nấu, ăn uống.
II. Đồ dùng dạy học :
Tranh một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống thông thường.
III. Hoạt động dạy học :
A.Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút). GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
B. Dạy bài mới : ( 37 phút)
1. Giới thiệu bài : Trực tiếp.
2. Dạy bài mới :
HĐ 1. Xác định các dụng cụ đun, nấu, ăn uống thông thường trong gia đình.
- GV đặt câu hỏi và gợi ý để HS kể tên các dụng cụ thường để đun, nấu, ăn uống
trong gia đình.
- Hỏi : Em hãy kể tên các dụng cụ dùng để đun, nấu, ăn uống trong gia đình em ?
- HS tự kể theo những đồ dùng của nhà mình. GV ghi bảng theo từng nhóm.
* Kết luận : Các dụng cụ dùng để đun, nấu, ăn uống trong gia đình là :
+ Đun : bếp ga, bếp lò, bếp dầu…Dụng cụ nấu : soong, chảo, nồi cơm điện,
+ Dụng cụ để bày thức ăn và uống : bát, đĩa, đũa, thìa, cốc,chén...
+ Dụng cụ cắt, thái thực phẩm : dao,kéo…
+ Một số dụng cụ khác : rổ, âu, rá, thớt, lọ đựng bột canh…
Hoạt động 2. Tìm hiểu đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản một số dụng cụ đun, nấu,
ăn uống trong gia đình.
- HS thảo luận nhóm. GV phổ biến cách thức làm việc
- Gọi đại diện nhóm trình bày. Cả lớp và GV nhận xét , chốt ý đúng.
+ Bếp đun có tác dụng : cung cấp nhiệt để làm chín lương thưc, thực phẩm.
+ Dụng cụ nấu dùng để : nấu chín và chế biến thực phẩm.
+ Dụng cụ dùng để bày thức ăn và ăn uống : giúp cho việc ăn uống thuận lợi, hợp
vệ sinh.
Hoạt động 3. Đánh giá kết quả học tập của HS.
- Em hãy nêu cách sử dụng loại bếp đun ở gia đình em ?
- Em hãy kể tên và nêu tác dụng của một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình
em ?
3. Củng cố dăn dò : Dặn HS sưu tầm tranh ảnh về các thực phẩm thường được dùng
để nấu ăn để học bài : Chuẩn bị nấu ăn.
Thứ năm ngày tháng năm 2006
Kĩ thuật
CHUẨN BỊ NẤU ĂN
I.Mục tiêu : Sau bài học :
- HS nắm được những công việc chuẩn bị nấu ăn.
- Biết cách thực hiện một số công việc chuẩn bị nấu ăn.
- HS có ý thức vận dụng kiến thức đã học để giúp đỡ gia đình.
II. Đồ dùng dạy học : Các loại rau, củ, quả còn tươi…Dao thái, dao gọt.
III. Hoạt động dạy học :
A. Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút). GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
B. Dạy bài mới : ( 37 phút)
1. Giới thiệu bài : Trực tiếp.
2. Dạy bài mới :
Hoạt động 1. Xác định một số công việc chuẩn bị nấu ăn.
- HS đọc nội dung trong SGK.
- Hỏi : Em hãy nêu những công việc cần thực hiện khi chuẩn bị nấu ăn ?
+ Chọn thực phẩm cho bữa ăn. + Sơ chế thực phẩm
* GV nhận xét và tóm tắt nội dung chính :
Tất cả các nguyên liệu được sử dụng trong nấu ăn được gọi chung là thực phẩm.
Hoạt động 2. Tìm hiểu cách thực hiện một số công việc chuẩn bị nấu ăn.
a.Tìm hiểu cách chọn thực phẩm. HS đọc mục 1 SGK .
Hỏi : Mục đích, yêu cầu của việc chọn thực phẩm dùng cho bữa ăn là gì ? ( Đảm bảo
có đủ lượng, đủ chất, an toàn vệ sinh, phù hợp với điều kiện gia đình…)
- Em hãy kể tên những loại thực phẩm thường được gia đình chọn.
- GV nhận xét và tóm tắt nội dung chính.
b. Tìm hiểu cách sơ chế thực phẩm. HS đọc mục 2 SGK.
- Em hãy nêu công việc cần làm trước khi nấu một món ăn nào đó ? ( HS tự trả lời)
- Em hãy nêu mục đích của việc sơ chế thực phẩm ? ( HS đọc phần a mục 2 )
- Em hãy nêu ví dụ về cách sơ chế một loại rau mà em biết ?
- Theo em khi làm cá cần bỏ những phần nào ? (Bỏ phần không ăn được, rửa sạch)
- Ở gia đình em thường sơ chế cá như thế nào ?
- Quan sát thực tế em hãy nêu cách sơ chế tôm ?
* GV nhận xét và tóm tắt
* HS đọc phần ghi nhớ trong SGK.
Hoạt động 3. Đánh giá kết quả học tập của HS.
- Em hãy nêu các công việc cần thực hiện khi chuẩn bị nấu ăn ?
- Khi giúp đỡ gia đình chuẩn bị nấu ăn, em đã làm những công việc gì và làm như thế
nào ?
3. Củng cố dặn dò :Về nhà giúp gia đình chuẩn bị nấu ăn.
Đọc trước bài : Nấu cơm.
Thứ tư ngày tháng năm 2006
Kĩ thuật
NẤU CƠM
I.Mục tiêu :
- HS biết cách nấu cơm bằn bếp đun.
- Rèn cho HS kĩ năng nấu cơm bằng bếp đun.
- Giáo dục HS có ý thức vận dụng kiến thức đã học để nấu cơm giúp gia đình.
II. Đồ dung dạy học :
Gạo tẻ, soong nấu cơm, rá, đũa…
III. Hoạt động dạy học :
A.Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút
GV kiểm tra sự chuẩn bị cuẩ HS.
B. Dạy bài mới : ( 37 phút)
1. Giới thiệu bài : Trực tiếp.
2. Dạy bài mới :
Hoạt động 1. Tìm hiểu cách nấu cơm ở gia đình.
* HS đọc nội dung phần 1trong SGK và trả lời cau hỏi.
- Hỏi : Em hãy kể tên những dụng cụ và nguyên liệu cần chuẩn bị để nấu cơm bằng
bếp đun ? ( Lấy gạo để nấu cơm, làm sạch gạo và dụng cụ nấu cơm.)
- Hỏi : Em hãy nêu cách làm sạch gạo và dụng cụ nấu cơm ? ( Nhặt thóc, sạn,vo gạo,
tráng sạch nồi nấu.)
* GV tóm tắt : Có hai cách nấu cơm là nấu cơm bằng soong hoặc nồi trên bếp ( bếp
củi, bếp ga, bếp dầu…) và nấu cơm bằng bếp điện.
- HS nhắc lại .
Hoạt động 2. Tìm hiểu cách nấu cơm bằng soong, nồi trên bếp ( gọi tắt là nấu cơm
bằng bếp đun.)
* GV nêu cách thực hiện hoạt động 2. Cho HS thảo luận nhóm về cách nấu cơm bằng
bếp đun theo nội dung phiếu học tập.
- HS đọc nội dung phiếu học tập, GV hướng dẫn HS cách trả lời.
- HS làm việc theo nhóm. Gọi đại diện các nhóm trình bày
- Gọi 2 -3 HS lên bảng thực hiện các thao tác chuẩn bị nấu cơm bằng bếp đun.
- GV quan sát, uốn nắn.
* GV lưu ý cho HS một số điểm sau :
+ Nên chọn nồi có đáy dày nấu cơm để cơm không bị cháy và ngon cơm.
+ Cho nước vừa phải, có nhiều cách cho nước tốt nhất nên dùng ống để đong.
+ Đun sôi nước rồi mới cho gạo thì cơm sẽ ngon hơn.
+ Khi đặt nồi cơm lên bếp phải đun to lửa, đều . Nhưng khi đã nước đã cạn thì phải
giảm lửa thật nhỏ để cơm không bị cháy.
- HS nhắc lại cách nấu cơm bằng bếp đun.
3. Củng cố dặn dò : Hướng dẫn HS về nhà giúp gia đình nấu cơm.
Thứ năm ngày tháng năm 2006
Kĩ thuật
NẤU CƠM (Tiếp)
I.Mục tiêu :
- HS biết cách nấu cơm bằng nồi cơm điện.
- Rèn cho HS kĩ năng nấu cơm bằng nồi cơm điện.
- Giáo dục HS có ý thức vận dụng kiến thức đã học đẻ nấu cơm giúp gia đình.
II. Đồ dùng dạy học : Nồi cơm điện, gạo tẻ, rá vo gạo...
III. Hoạt động dạy học :
A.Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút)
GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
B. Dạy bài mới : ( 37 phút)
1. Giới thiệu bài : Trực tiếp.
2. Dạy bài mới :
Hoạt động 1. Tìm hiểu cách nấu cơm bằng nồi cơm điện.
* Yêu cầu HS nhắc lại cách nấu cơm bằng bếp đun.
* HS đọc mục 2 và quan sát hình 4 SGK, thảo luận theo nhóm.
- Hỏi : Em hãy so sánh dụng cụ và nguyên liệu cần để nấu cơm bằng nồi cơm điện
với nấu cơm bằng bếp đun ?
+ Giống : cùng phải chuẩn bị gạo, nước sạch, rá và chậu vo gạo.
+ Khác về dụng cụ nấu và nguồn cung cấp nhiệt khi nấu cơm.
- Hỏi : Em hãy nêu cách nấu cơm bằng nồi cơm điện ?
+ Cho gạo đã vo vào nồi và đổ nước theo các khấc vạch trong nồi hoặc dùng cốc
đong. Lau khô đáy nồi, san đều gạo trong nồi .
+ Đậy nắp, cắm điện và bật nấc nấu. Khi cạn nước, nấc nấu sẽ tự động chuyển sang
nấc ủ, khoảng 10 phút sau cơm chín.
- Hỏi : Em hãy so sánh cách nấu cơm bằng bếp đun và nấu cơm bằng bếp điện ?
+ Nấu cơm bằng bếp đun phải có người ngồi trông bếp. Còn nấu cơm bằng nồi cơm
điện không cần người trông bếp.
+ Đối với cả hai cách nấu cơm trên cơm đều chín đều, dẻo, ngon.
* GV nhận xét, HS thực hiện thao tác chuẩn bị, các bước nấu cơm bằng bếp điện.
- Cả lớp và GV quan sát và nhận xét, uốn nắn cho các em.
- HS đọc phần ghi nhớ trong SGK.
Hoạt động 2. Đánh giá kết quả học tập của HS.
* GV đặt câu hỏi cho HS trả lời.
- Em hãy cho biết có mấy cách nấu cơm ? Đó là những cách nào ?
- Gia đình em thường nấu cơm bằng cách nào ? Em hãy nêu cách nấu cơm đó.
* GV nhận xét và đánh giá két quả học tập của HS.
3. Củng cố dặn dò : Hướng dẫn HS về nhà giúp gia đình nấu cơm.
Chuẩn bị cho bài sau : Luộc rau.

Generate time = 0.061892986297607 s. Memory usage = 2.01 MB