Phiếu đánh giá-kiểm định chất lượng Trường THCS

Phòng GD&ĐT Huyện Bắc Sơn
Trờng THCS Thị Trấn Bắc sơn
Nhóm 4
PHIU NH GI TIấU CH
Tiờu chun 4: Thực hiện chơng trình giáo dục và các hoạt động giáo dục
Tiờu chớ 4: Mỗi năm học, nhà trờng thực hiện đầy đủ các HĐGDNGLL theo kế hoạch của
nhà trờng theo qui định của Phòng GD&DDT, Sở GD&DDT và Bộ GD&DDT
a) Cú kế hoạch triển khai các HĐGDNGLL thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.
b) Các hoạt động giáo dục NGLL thực hiện theo kế hoạch đã đề ra
c) Mỗi học kỳ rà soát đánh giá để cải tiến các HĐGDNGLL.
1. Mụ t hin trng (cú cỏc thụng tin, minh chng kốm theo)
Từ đầu các năm học nh tr ờng lập kế hoạch cho HĐGDNGLL và thực hiện theo lịch
của Nh tr ờng.[H4.4.04.01],
Từ năm học 2005-2006 đến năm học 2008-2009 trong suốt các năm học trên nhà tr-
ờng tổ chức HĐGDNGLL theo chủ điểm từng tháng cho tất cả các lớp [H4.4.04.02],
Mỗi học kỳ Ban lãnh đạo nàh trờng GVCN các lớp và TPTĐ rà soát đánh giá rút
kinh nghiệm cho HĐGDNGLL để học kỳ tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn [H4.4.04.03],
Tuy nhiên HDDDGDNGLL cha thật sự đồng bộ ở các lớp.
2. im mnh:
- HĐGDNGLL hoạt động đều và liên tục đạt hiệu quả.
- Có sự phối kết hợp đồng bộ của các tổ chức trọng nhà trờng.
- HĐGDNGLL đã có sức lôi cuốn đối với tất cả học sinh.
3. im yu:
Tuy nhiên một số GVCN cha thật sự nhiệt tình, kế hoạch còn đơn điệu cha phong phú.
4. K hoch ci tin cht lng:
Lãnh đạo nhà trờng, tổ chức Đoàn, Đội, GVCN cần phối hợp nhịp nhàng hơn
nữa. Các kế hoạch hàng tháng cần cụ thể, phong phú về nội dung và hình thức hoạt
động.
5. T ỏnh giỏ:
5.1. Xỏc nh nh trng t hay cha t c yờu cu tng ch s ca tiờu chớ)
Ch s a Ch s b Ch s c
t: X t: X t: X
Khụng t: Khụng t: Khụng t:
5.2. T ỏnh giỏ tiờu chớ:
t: X
Khụng t:
Ngi vit bỏo cỏo: Anh, Tỷ, D.Bình, Đạo, Lan, Toan.
DANH MC M THễNG TIN V MINH CHNG
T
T
Mó thụng tin,
minh chng
Tờn thụng tin, minh chng S, ngy /
thỏng
ban hnh
Ni ban
hnh
Ghi chỳ
1 H4.4.04.01] Kế hoạch HĐ và lịch thực
hiện
TPT &
GVCN
2 [H4.4.04.02] Giáo án HĐGDNGLL GVCN
3 [H4.4.04.03] Biên bản rút kinh nghiệm
theo kỳ và biên bản cuối
năm
Lãnh
đạo nhà
trờng,
TPT, Tổ
chuyên
môn và
GVCN

Generate time = 0.04218316078186 s. Memory usage = 1.93 MB