Kê hoach giảng dạy ngữ văn 6

Kế hoạch bộ môn Ngữ văn 6
A. Đặc điểm tình hình.
1/ Thuận lợi :
- Đa số học sinh trong trờng đều có ý thức chăm ngoan học giỏi.
- Sự tiếp thu của các em khá đồng đều.
- Giáo viên giảng dạy bộ môn đợc đào tạo chính qui, đạt chuẩn và trên chuẩn.
- Tài liệu, sách vở đợc chuẩn bị đầy đủ, chu đáo.Tài liệu tham khảo khá phong phú.
- Đồ dùng giảng dạy, các trang thiết bị máy móc khá đầy đủ.
- Nhà trờng rất quan tâm đầu t cho bộ môn.
2/ Khó khăn :
- Học sinh ở bậc tiểu học mới chuyển lên cho nên phơng pháp học tập còn lúng
túng.
- Đặc trng bộ môn Ngữ văn ở THCS bao gồm nhiều phân môn đợc biên soạn theo h-
ớng tích hợp. Vì thế đòi hỏi học sinh phải có t duy lôgic, tổng hợp kiến thức khi
làm văn.
- Với phần Văn học thì các văn bản hoàn toàn mới đối với các em.Lầ đầu tiên các
em đợc phân tích khám phá giá trị của văn bản nên sẽ còn nhiều bỡ ngỡ, khó khăn
đối với các em.
- Vốn từ sử dụng của các em còn nghèo nàn nên ảnh hởng lớn đến việc diễn đạt lời
văn.
- Còn một số em cha chăm học, kỹ năng đọc, cảm nhận giá trị văn học còn nhiều bỡ
ngỡ.
B. Chỉ tiêu biện pháp.
1/ Chỉ tiêu :
Loại Giỏi : 40%
Loại Khá : 45%
Loại TB : 15%
Bồi dỡng khoảng từ 5 - 7 em có năng lực tốt để làm nguồn cho đội tuyển học sinh giỏi
sau này.
2/ Biện pháp:
2.1. Đối với thầy:
- Luônđóng vai trò chủ đạo dẫn dắt học sinh bằng phơng pháp đặt ra hệ thống câu
hỏi :
+ Câu hỏi nhận biết.
+ Câu hỏi gợi mở.
+ Câu hỏi phát huy trí lực.
+ Câu hỏi tổng quát.
- Cùng với hệ thống câu hỏi là phơng pháp giảng bình, củng cố kiến thức.
- Thực hiện phơng pháp đọc, giảng, dàm thoại phù hợp để nâng cao cảm thụ văn cho
học sinh
- Tăng cờng việc sử dụng các loại đồ dùng, trang thiết bị dạy học để năng cao hiệu
quả giờ dạy
2.2. Đối với trò :
- Luôn là ngời chủ động lĩnh hội kiến thức , phát hiện, khám phá.
- Phát huy trí lực sáng tạo, phát hiện vốn từ,sử dụng hình ảnh diễn tả hợp lí nhân vật
trong văn bản.
- Tăng cờng đọc tìm hiểu thêm kiến thức thông qua các tài liệu tham khảo.
- Phải có sự chuẩn bị bài chu đáo trớc khi đến lớp.
C. Kế hoạch cụ thể.
Tháng Văn học Tiếng Việt Tập làm văn Kiểm tra
9
- Tìm hiểu chung về
thể loại Truyền thuyết
và đặc trng cơ bản
của thể loại này.
- Rèn kĩ năng đọc,
tóm tắt văn bản và
tìm hiểu ý nghĩa mỗi
văn bản thuộc văn
học dân gian ở thể
loại Truyền thuyết
- Xác định cấu
tạc từ Tiếng
Việt.
- Nghĩa của từ.
- Tìm hiểu chung
về văn Tự sự.
- Luyện kĩ năng
làm văn Tự sự ở
mức độ kể chuyện
dựa theo cốt truyện
có sẵn trong văn
bản
Viết bài
văn số 1
10
- Tìm hiểu chung về
thể loại truyện Cổ
tích và đặc trng cơ
bản của thể loại này.
- Rèn kĩ năng đọc,
tóm tắt văn bản và
tìm hiểu ý nghĩa mỗi
văn bản truyện Cổ
tích
- Rèn kĩ năng
sử dụng từ
nhiều nghĩa.
- Chữa lỗi dùng
từ khi nói và
viết.
- Rèn kĩ năng
làm văn Tự sự
theo hớng sáng tạo.
- Xác định rõ ngôi
kể, nhân vật trong
truyện.
Kiểm tra
15
Kiểm tra
45( Văn
học )
- Rèn kĩ năng phân
tích, tìm hiểu truyện
- Xác định các
từ loại : Danh
Tiếp tục rèn kĩ
năng làm văn Tự
Kiểm tra
11 Ngụ ngôn. từ, Động từ,
Tính từ.
sự theo hớng sáng
tạo.Xác định rõ
ngôi kể, nhân vật
trong truyện.
15
Viết bài
văn số 2
12
Rèn kĩ năng cảm thụ
giá trị các tác phẩm
văn học trung đại.
Phân tích nội dung,
nghệ thuật các tác
phẩm văn học trung
đại.
- Xác định chỉ
từ, lợng từ,cách
sử dụng các
cụm từ ( Cụm
danh từ, Cụm
động từ, Cụm
tính từ )
Rèn kĩ năng làm
văn tự sự kể
chuyện đời thờng.
Kiểm tra
45
( Tiếng
Việt)
Viết bài
văn số 3
Kiểm tra
tổng hợp
học kì I
1
Tổng ôn tập văn và tiếng Việt Rèn kĩ năng làm
văn Tởng tợng các
hình ảnh sự vật
quanh mình.
2
Tập phân tích, tìm
hiểu giá trị những
văn bản văn học Việt
Nam hiện đại( Dế
Mèn phiêu lu kí ;
Sông nớc Cà Mau
..)
Nhận biết về
các lỗi chính tả
và phó từ
Rèn kĩ năng quan
sát, tởng tợng để
hình thành phơng
pháp tả cảnh.
Viết bài
văn số 5
Kiểm tra
15
3
Cảm thụ, đánh giágiá
trị của các tác phẩm
văn học nớc ngoài và
thơ ca của Bác, văn
học dành cho thiếu
nhi.
Cách nhận biết
và sử dụng các
phép tu từ: So
sánh, ẩn dụ,
Hoán dụ, Nhân
hoá
Phơng pháp làm
văn tả cảnh, tả
ngời.
Kiểm tra
45( Văn
học )
Kiểm tra
15
Viết bài
văn số 6
4
Tìm hiểu giá trị của
các tác phẩm thơ ca
hiện đại Việt Nam
của Nguyễn Tuân,
Trần Đăng Khoa,
Nguyễn Duy Khán...
- xác định các
thành phần câu.
- Sử dụng các
loại câu tiếng
Việt.
Tập làm thơ và
làm văn miêu tả
sáng tạo.
Kiểm tra
45
( Tiếng
Việt)
Kiểm tra
15
Viết bài
văn số 7
5
Tìm hiểu các văn bản
nhật dụng, chơng
trình địa phơng và ôn
tập cuối năm
Chữa lỗi câu,ôn
tập dấu câu.
Luyện cách làm
đơn từ
Kiểm tra
tổng hợp
học kì
II

Khoái Châu, Ngày15 thánh
9 năm 2006
Ngời lập kế hoạch
Trần Thị Nga
Phòng giáo dục khoái châu
Trờng thcs nguyễn thiện thuật

Kế hoạch giảng dạy
Môn: Ngữ văn Lớp 6
GV: Trần Thị Nga
Tổ: KH - xh

Năm học: 2006 - 2007


Generate time = 0.15087795257568 s. Memory usage = 1.93 MB