Tiet 23, 24, 25 - bai 9 - Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn


Hãy sắp xếp lại quy trình chung lắp
đặt mạch bảng điện:
Vạch dấu
(2)
Khoan lỗ
Bảng điện
(4)
Nối dây
mạch điện
(1)
Kiểm tra
(3)
Lắp đặt
TBĐ
của BĐ
(5)
Quy trình đúng là: (2) -> (4) -> (5) -> (1) -> (3).

Mạch điện chiếu sáng dùng công tắc 3 cực
rất đa dạng, nhưng mạch điện mà các em
thường gặp là mạch đèn cầu thang. Để hiểu
được nguyên lí làm việc của mạch điện
dùng 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn, vẽ
được sơ đồ lắp đặt của mạch điện, lắp đặt
được mạch điện đèn cầu thang, chúng ta
cùng làm bài thực hành.

Thời gian 3 tiết

MỤC TIÊU :

Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch
điện.

Từ sơ đồ nguyên lý vẽ sơ đồ lắp đặt

Từ sơ đồ lắp đặt chuẩn bò vật liệu, thiết bò
dụng cụ để lắp mạch.

Có ý thức học tập nghiêm túc, u thích
cơng việc .

Làm việc chính xác, khoa học, an tồn .I)DỤNG CỤ VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ:
( cho mçi nhóm HS)
a)Vật liệu, thiết bò:
Dây dẫn điện,bóng đèn đui đèn, công tắc
3 cực, cầu chì, bảng điện, băng cách
điện, giấy ráp.
b) Dụng cụ:
Kìm điện, tuốc vít,khoan ,kéo, bút thử.

III) NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH:
II) CÔNG DỤNG CỦA MẠCH:
-
Mạch này dùng để lắp cho cầu thang hoặc 2
công tắc 2 nơi khác nhau điều khiển 1 đèn
1. VÏ s¬ ®å l¾p ®Ỉt

A
0
a, T×m hiÓu s¬ ®å nguyªn lÝ m¹ch ®iÖn
1 1
22
A B

A
0
1 1
22
A B

A
0
1 1
22
A B

A
0
1 1
22
A B

  
Mặt sau của
công tắc 3 cực
2 cực
chuyển nối
Cực chính
Ký hiệu vẽVẽ trên sơ đồ mạch
điện
TÌM HIỂU CÔNG TẮC 3 CỰC

? SO SÁNH CÔNG TẮC 2 CỰC VÀ CÔNG
TẮC 3 CỰC


 
1
2
Giống nhau:
Có cấu tạo ngoài giống nhau: có vá và bộ phận tác động
Khác nhau:
công tắc 2 cực:Bộ phận tiếp điện có 2 chốt: 1 cực
động 1 cực tónh, dùng để đóng cắt 1 dây dẫn
công tắc 3 cực:Bộ phận tiếp điện có 3 chốt: 1 cực
động, 2 cực tónh, dùng để chuyển nối dòng điện
Đ
1
A
O1 1
2
2
1)Hai công tắc được mắc với nhau như thế nào?
2 cùc tÜnh cđa c«ng t¾c 1 ®­ỵc nèi víi 2 cùc tÜnh cđa
c«ng t¾c 2. cùc ®éng cđa c«ng t¾c 2 nèi víi cÇu ch× trë
vỊ d©y pha, cùc ®éng cđa c«ng t¾c 1 cßn l¹i nèi víi ®Ìn
trë vỊ d©y trung tÝnh.
Đ
1
A
O1 1
2
2
Câu 2)
Cầu chì, 2 công tắc 3 cực, và đèn
mắc với nhau như thế nào?
Cầu chì , 2 công tắc 3 cực, và
đèn
mắc nối tiếp nhau
Đ
1
A
O1 1
2
2
Câu 3) Công dụng của 2 công tắc 3 cực?
Dùng để bật, tắt đèn ở 2 nơi khác nhau
hoặc ở cùng một nơi

Generate time = 0.16691398620605 s. Memory usage = 1.93 MB