Trộn văn bản


Cách trộn văn bản
Cách trộn văn bản
trong Office 2003
trong Office 2003
Ứng dụng để làm giấy
khen, giấy mời …

Bước 1: Tạo 1 danh sách trên trang word. Ví dụ:
Bước 1: Tạo 1 danh sách trên trang word. Ví dụ:
Lưu lại với tên bạn muốn, chẳng hạn: "Danh sach khen thuong"
Chú ý:
các đề mục
các đề mục gõ chữ không dấu để dễ nhìn trong quá trình trộn
thư, không tạo tên của danh sách trong trang word.

Bước 2: Tạo phôi giấy khen. Cần có phôi giấy khen tuỳ theo máy in mà chọn
Bước 2: Tạo phôi giấy khen. Cần có phôi giấy khen tuỳ theo máy in mà chọn
khổ A3, A4... Tốt nhất là chọn mua loại giấy chưa có chữ mà chỉ có trang trí.
khổ A3, A4... Tốt nhất là chọn mua loại giấy chưa có chữ mà chỉ có trang trí.
Tạo phôi trên trang word như sau (đặt chế độ ngang trang):
Tạo phôi trên trang word như sau (đặt chế độ ngang trang):

Bước 3: Sau khi tạo danh sách và tạo phôi giấy khen, bạn căn chỉnh chữ
Bước 3: Sau khi tạo danh sách và tạo phôi giấy khen, bạn căn chỉnh chữ
trong phôi sao cho cân đối với tờ giấy khen mua về.(Phải mất vài lần thử
trong phôi sao cho cân đối với tờ giấy khen mua về.(Phải mất vài lần thử
thì mới được)
thì mới được)
Bước 4: Trộn thư (Phần quan trọng nhất)
Bước 4: Trộn thư (Phần quan trọng nhất)
Vào Tool /
Letter and
Mailings/Mail
Merge…
(Hình minh
hoạ bên)

Màn hình hiện ra như sau:
Màn hình hiện ra như sau:
Nhấn next 2 lần như hình minh hoạ
Nhấn 2 lần

Generate time = 0.068547964096069 s. Memory usage = 1.93 MB