Bai: Chia so do thoi gian

Thứ ba ngày 14 tháng 3 năm 2009
Môn :Toán
CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN CHO MỘT SỐ
I. Mục tiêu: Sau bài học học sinh biết:
- Biết cách đặt tính và tính phép chia số đo thời gian.
- Biết thực hiện đúng phép chia số đo thời gian.
- Vận dụng giải các bài toán thực tiễn.
- Rèn Kỹ năng tính toán và tính cẩn thận trong khi làm bài.
II. Chuẩn bò:
- Giấy ru ki ghi Ví dụ 1,2 SGK.
- Bảng nhóm HS thảo luận 6 bảng
III. Các hoạt động dạy và học :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’
4’
30

7’
9’
1. n đònh tổ chức :
2. Bài cũ:
- GV gọi HS nêu cách thực hiện nhân số đo
thời gian và thực hiện 1 phép nhân số đo thời
gian.
- Giáo viên nhận xét – cho điểm.
3. Bài mới: Chia số đo thời gian.
* Ví dụ 1:
- GV treo bảng phụ có nội dung như ví dụ 1
SGK.
- GVHDHS phân tích đề bài – Tóm tắt
- GV nêu câu hỏi: Muốn tính thời gian Hải thi
đấu một ván cờ mất bao lâu ta thực hiện phép
tính gì ?
- GV hình thành phép chia:
42 phút 30 giây : 3 = ?
- GV cho HS khá giỏi tự tính, hướng dẫn HS
TB, yếu thực hiện.
- GVNX chốt lại kết quả.
* Ví dụ 2:
- GV treo bảng phụ có nội dung như ví dụ 2
SGK.
* GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm 4
HS thực hiện .(3’) thực hiện trên bảng nhóm.
- Quan sát theo dõi, giúp đỡ HS.
- GVHDHS cách đổi đơn vò đo khi số bò chia
có dư.
- Giáo viên chốt.
- Hát
- Học sinh nêu và làm bài theo yêu cầu
của GV, lớp làm bảng con.
- Cả lớp nhận xét.
- Học sinh đọc đề.
- Thảo luận nhanh theo cặp cách thực
hiện.
- Nêu cách tính của đại diện từng nhóm.
42 phút 30 giây 3
12 14 phút 10 giây
0 30 giây
00
* Học sinh đọc đề.
+ Thảo luận tự giải theo nhóm.
- Đại diện 2 nhóm trình bày kết quả và
nêu cách thực hiên.
- Các nhóm khác NX và giải thích bài
làm đúng.
- 2-3 học sinh nêu lại.
14

8’
6’
4’
1’
+ Chia từng cột đơn vò cho số chia.
+Trường hợp có dư ta đổi sang đơn vò nhỏ hơn
liền kề.
+ Cộng với số đo có sẵn.
+ Chia tiếp tục.
 Thực hành – Luyện tập.
* Bài 1: Làm cá nhân.
GV tổ chức HS thực hiện rồi sửa bài.
* Bài 2: Làm cá nhân
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu:
+ Người thợ làm việc từ lúc nào?
+ Người thợ làm việc đến khi nào?
+ Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ người thợ làm
được mấy dụng cụ?
+ Vậy muốn biết làm 1 dụng cụ hết bao nhiêu
thời gian chúng ta làm như thế nào?
- GV lưu ý HS :Tìm thời gian làm việc = giờ
kết thúc – giờ bắt đầu.
- Quan sát theo dõi HD HS yếu làm bài.
- Nhận xét chữa bài chấm điểm bài làm HS
4. củng cố
- Gọi HS nêu cách thực hiện phép chia số đo
thời gian với một số .
+ Tổ chức cho HS thi đua theo dãy bàn tính
nhanh 2 phép tính :
21 giờ 15 phút : 5
49 phút 30 giây : 15
- Nhận xét, tuyên dương.
Dăn dò :
- Chuẩn bò: bài Luyện tập.
- Nhận xét tiết học.
- 4 Học sinh thực hiện trên
bảng lớp.
- HS lớp tính VBT và NX kết
quả.
* Học sinh đọc đề
- Nêu tóm tắt trả lời theo câu hỏi của
GV.
- 1 em lên bảng làm.
- Lớp làm bài vào vở.
- Nhận xét. chữa bài.
Bài giải
Thời gian người thợ làm đïc 3 dụng
cụ :
12 giời – 7 giờ 30 phút = 4 giờ 30 phút.
Thời gian trung bình để người thợ làm 1
dụng cụ là:
4 giờ 30 phút : 3 = 1 giờ 30 phút
Đáp số : 1 giờ 30 phút
- Trình bày cách thực hiện chia số đo
thời gian.
- Thực hiện và nêu kết quả.
XÁC NHẬN CỦA BGH Người soạn
Bế Xuân Giang

Generate time = 0.10240697860718 s. Memory usage = 1.93 MB