Một số đề thi GVDG cấp huyện

PHÒNG GD-ĐT GIO LINH
ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI - BẬC TIỂU HỌC
Năm học 2004-2005
Phần thi lý thuyết
( Thời gian 120 phút, không thể thời gian giao đề)
I/ PHẦN NHẬN THỨC VÀ NGHIỆP VỤ:
Câu 1: (3 điểm) Anh (chị) cho biết mục tiêu cần đạt của giáo dục tiểu học?
Câu 2: (3 điểm) Anh (chị) nêu các nhiẹm vụ của Người giáo viên Tiểu học ?
Câu 3: (3 điểm) Anh (chị) cho biết trong dạy học, việc tổ chức cho học sinh
hoạt động nhóm có tầm quan trọng như thế nào?
II/PHẦN CHUYÊN MÔN:
A) Tiếng Việt:(4 điểm)
Anh (chị ) hãy nêu cách hướng dẫn học sinh cảm nhận cái hay, cái đẹp trong đoạn
thơ sau:
“ Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà
Mái chèo nghe động sông xa
Êm êm nghe tiếng của bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa mùa...”
( Trích thơ Trần Đăng Khoa)
B) Toán(6 điểm)
Bài 1: Trong SGK Toán 4 có bài toán: Có một số can, mỗi can có 9 lít dầu hoả.
Đem số dầu hoả đó rót sang can nhỏ mỗi can chứa 3 lít, thì số can 3 lít nhiều hơn số
can 9 lít là 10 cái. Hỏi có tất cả bao nhiêu lít dầu hoả?
Anh(chị ) hướng dẫn học sinh giải hoàn chỉnh bài toán đó ?
Bài 2: Giải bài toán: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 60 m, đáy bé 40 m.
Người ta mở rộng thêm 150 m
2
bằng cách kéo dài đáy bé thêm 15 m về phía bên
phải. Hỏi trên thửa ruộng mới đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? Biết rằng năng
suất bình quân là 5 tấn/ha.
PHÒNG GD-ĐT GIO LINH
ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI - BẬC TIỂU HỌC
Năm học 2005-2006
Phần thi lý thuyết
( Thời gian 120 phút, không thể thời gian giao đề)
I/ PHẦN NHẬN THỨC VÀ NGHIỆP VỤ:
Câu 1: (3 điểm) Theo anh (chị) vì sao trong giai đoạn hiện nay ngành giáo dục
phải tăng cường xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý
giáo dục ?
Nêu mục tiêu xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo tinh
thần chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của ban bí thư Trung ương đảng ?
Câu 2: (6 điểm) Anh (chị) hãy cho biết những thay đổi trong vai trò của giáo
viên và học sinh khi dạy học phát huy tính tích cực ? Vì sao nói dạy học phát huy tính
tích cực của học sinh là phù hợp với bản chất nhận thức ?
II/PHẦN CHUYÊN MÔN:
A)Tiếng Việt:(3,75 điểm)
Anh (chị ) hãy nêu cách giúp học sinh cảm thụ đoạn thơ sau:
Nòi tre đâu chịu mọc cong
Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường
Lưng trần phơi nắng phơi sương
Có manh áo cộc tre nhường cho con...
(Nguyễn Duy)
B)Toán(5,75 điểm)
Bài 1: Giải và hướng dẫn học sinh lớp 4 giải bài toán sau:( 3 điểm)
Tổng số tuổi của 2 chị em bé hơn hai lần tuổi chị là 3 tuổi. Tuổi em lớn hơn hiệu của
tuổi chị và tuổi em là 5 tuổi. Tính tuổi chị, tuổi em ?
Bài 2: Một học sinh lớp 5 thực hiện phép tính:
1 +
3
2
1
2
1
2
+
+

Và có kết quả là
11
19
. Anh (chi) kiểm tra lại xem HS đó làm đúng hay sai? Giải thích
bằng các bước tính .
PHÒNG GD-ĐT GIO LINH
ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI - BẬC TIỂU HỌC
Năm học 2006-2007
Phần thi lý thuyết
( Thời gian 120 phút, không thể thời gian giao đề)
I/ PHẦN NHẬN THỨC VÀ NGHIỆP VỤ:(4 điểm)
Anh (chị ) hãy phân tích sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học ? Nêu
định hướng của việc đổi mới PPDH và cho biết trọng tâm đổi mới PPDH hiện nay là
gì ?
II/PHẦN CHUYÊN MÔN:
A)Tiếng Việt:(3 điểm)
Câu 1: Anh (chị ) hãy giúp học sinh xác định các kiểu câu xét theo mục đích nói
trong đoạn trích dưới đây
“... Chúa tàu trừng mắt nhìn bác sĩ quát:
- Có câm mồm không ?
Bác sĩ điềm tĩnh hỏi:
- Anh bảo tôi phải không ? ”
( Tiếng Việt 4- Tập 2)
Câu 2: Một học sinh viết đoạn văn như sau:
Tây Nguyên là vùng duy nhất của nước ta không giáp biển. Khối các cao nguyên
xếp tầng đồ sộ này nằm sát dải duyên hải Nam Trung Bộ dài mà hẹp, lại giáp với
miền Hạ Lào và đông bắc Căm –pu- chia. Và Tây Nguyên có vị trí quan trọng đặc
biệt về quốc phòng và xây dựng kinh tế. Tây Nguyên là quê hương của anh hùng Núp.
Anh (chị) hãy chie ra các lỗi về liên kết câu trong đoạn văn trên và hướng dẫn
học sinh chữa các lỗi đó.
B)Toán(3 điểm)
Bài 1: Hướng dẫn học sinh gải bài toán sau:
Ba khối có 792 học sinh. Tìm số học sinh của mỗi khối , biết
3
2
số học sinh khối Ba
bằng
2
1
số học sinh khối Bốn và bằng 40% số học sinh khối Năm.
Bài 2: Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM=
4
1
AB; N là
điểm chính giữa cạnh BC. Nối AN và CM cắt nhau tại O. Biết diện tích tam giác
AOM=25 cm
2
. Tính diện tích tam giác ABC.
Để tính diện tích tam giác ABC, theo anh(chị) cần hướng dẫn học sinh tính qua các
bước nào?
PHÒNG GD-ĐT GIO LINH
ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI - BẬC TIỂU HỌC
Năm học 2007-2008
Phần thi lý thuyết
( Thời gian 120 phút, không thể thời gian giao đề)
I/ PHẦN NHẬN THỨC VÀ NGHIỆP VỤ:
Câu 1: (2 điểm) Anh (chị) hãy nêu những điểm khác biệt cơ bản giữa phương
pháp dạy học cũ theo quan điểm lấy giáo viên làm trung tâm với phương pháp dạy
học mới theo quan điểm lấy học sinh làm trung tâm.
Câu 2: (2 điểm) Nêu tầm quan trọng của việc lập kế hoạch bài học (soạn bài).
II/PHẦN CHUYÊN MÔN:
A)Tiếng Việt:(3 điểm)
Trong bài “ Trăng ơi...từ đâu đến” nhà thơ Trần Đăng Khoa viết:
“ Trăng ơi ...Từ đâu đến?
Hay từ cánh đồng xa
Trăng hồng như quả chín
Lơ lửng trước hiên nhà
Trăng ơi ...Từ đâu đến?
Hay biển xanh diệu kỳ
Trăng tròn như mắt cá
Chẳng bao giờ khép mi
Trăng ơi ...Từ đâu đến?
Hay từmột sân chơi
Trăng bay như quả bóng
bạn nào đá lên trời...”
Anh(chị) hãy giúp học sinh cảm nhận được cái đẹp trong đoạn thơ trên.
B)Toán(3 điểm)
Anh (chị) giúp học sinh giải các bài toán sau:
Bài 1: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 chiều rộng. Nếu tăng
chiều rộng thêm 3 m và giảm chiều dài đi 3 m thì diện tích tăng thêm 135 m
2
. Người
ta đóng cọc rào xung quanh khu vườn đó, cứ 3 m đóng 1 cọc, hỏi đóng hết tất cả bao
nhiêu chiếc cọc?
Bài 2: Cho tam giác ABC. Trên BC lấy điểm M, trên AB lấy điểm n sao cho
BM=CM và AN=NB. Đoạn thẳng AM cắt CN tại O. Cho biết AM=24 cm. Tính độ
dài OA.
PHÒNG GD-ĐT GIO LINH
ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI - BẬC TIỂU HỌC
Năm học 2008-2009
Phần thi lý thuyết
( Thời gian 120 phút, không thể thời gian giao đề)
I/ PHẦN NHẬN THỨC VÀ NGHIỆP VỤ:
Câu 1: (3 điểm) Anh (chị) hãy nêu mục tiêu và các nội dung cơ bản của phong
trào “ Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực” theo chỉ thị 40/2008/ CT-
BGDDT ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Bộ GD-ĐT. Trách nhiệm của anh (chị )
trong viẹc thực hiện phong trào này là như thế nào?
Câu 2: (1 điểm) Theo anh(chi) dạy học phân hoá đối tượng thường áp dụng
nhiều nhất ở khối lớp nào? Vì sao?
II/PHẦN CHUYÊN MÔN:
A)Tiếng Việt:
Câu 1:(1 điểm)
Trong giờ Tiếng Việt, bài “Vị ngữ trong câu kể ai là gì? ”cô giáo nêu câu hỏi: Em
hãy cho biết cấu tạo của vị ngữ? và gọi một hcọ sinh kém không giơ tay. Học sinh đó
không trả lời được, cô giáo đưa ra các ví dụ:
Con vịt bơi.
Em bé chạy nhanh.
bạn Lan học rất giỏi môn toán.
Cô giáo yêu cầu học sinh đó đếm số lượng từ trong các vị ngữ ở các câu và
hỏi: Trong các ví dụ trên, số lượng từ trong các vị ngứ có bằng nhau không? Hãy diến
đạt bằng lời đặc điểm cấu tạo của vị ngữ.
Anh(chị) hãy cho biết cô giáo có dạy theo hướng tích cực không? Vì sao ?
Câu 2:(2 điểm)
Trong bài Mùa thảo quả, nhà văn Ma Văn Kháng viết : “ Gió tây lướt thướt bay
qua rừng, quyện hương thơm thảo quả đi rải theo triền núi, đưa hương thảo quả ngọt
lựng , thơm nồng vào những thôn xóm Chin San. Gió thơm. Cây cỏ thơm. Đất trời
thơm. Người đi từ rừng về hương thơm đậm ủ ấp trong từng nếp áo, nếp khăn.
B)Toán Bài 1(1 điểm)
Tổng 3 số bằng 74, nếu lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai, lấy số thứ hai chia
cho số thứ ba thì đều được thương là 2 dư 1. Tìm ba số đó ?
Bài 2(2 điểm):
Trên sân trường hình chữ nhật, nhà trường xây một sân khấy hình vuông cố cạnh
trùng với chiều rộng của sân, cạnh đối diện cách chiều rộng của sân là 72 m và cạnh
còn lại cách đều 2 chiều dài của sân mỗi bên là 11 mét vì thế diện tích của sân trường
còn lại là 2336 m
2
. Tính diện tích sân khấu.
Anh chị giải hai bài toán trên bằng các phương pháp giải toán ở tiểu học nhằm
giúp học sinh học giỏi môn toán.

Generate time = 0.15478014945984 s. Memory usage = 1.93 MB