Su no vi nhiet cua chat ran


Chương II:
Chương II:
NHIỆT HỌC
NHIỆT HỌC
Nội dung
Nội dung

Các chất dãn nở vì nhiệt như thế nào?
Các chất dãn nở vì nhiệt như thế nào?

Sự nóng chảy, sự đông đặc, sự bay hơi, sự
Sự nóng chảy, sự đông đặc, sự bay hơi, sự
ngưng tụ là gì?
ngưng tụ là gì?

Làm thế nào để tìm hiểu tác động của một yếu
Làm thế nào để tìm hiểu tác động của một yếu
tố lên một hiện tượng khi có nhiều yếu tố cùng
tố lên một hiện tượng khi có nhiều yếu tố cùng
tác động một lúc?
tác động một lúc?

Làm thế nào để kiểm tra một dự đoán?
Làm thế nào để kiểm tra một dự đoán?

Tháp Epphen c
làm bằng thép, cao
320m, do kĩ sư người
Pháp tên là Epphen
thiết kế. Tháp được xây
dựng vào năm 1889 tại
quảng trường Mars,
nhân dịp hội chợ quốc
tế lần thứ nhất tại Pari.

Các nhà bác học đã làm
các phép đo chính xác
vào thời điểm tháng 1
năm 1890 và tháng 7
năm 1890. C¸c phÐp ®o
cho thÊy trong vßng 6 th¸ng
th¸p Epphen cao thªm ®­îc
h¬n 10cm. Tại sao tháp
Epphen làm bằng kim
loại lại có hiện tượng đó?

1. Làm thí nghiệm:
Bài 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN
Nêu tên dụng cụ thí nghiệm ở hình H 18.1
+ Quả cầu kim loại.
+ Vòng kim loại
+ Đèn cồn.
1
3
2

Bài 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN
1. Làm thí nghiệm:
Bước2: Hơ nóng quả cầu rồi thả vào vòng kim
loại xem có còn lọt qua vòng kim loại nữa
Không.Nhận xét.
Bước 3: Nhúng quả cầu vào nước lạnh rồi thử
thả vào vòng kim loại. Nhận xét.
Bước1: Trước khi hơ nóng quả cầu bằng kim
loại, thử thả xem quả cầu có lọt qua vòng kim
loại không. Nhận xét.
Các em hãy nêu các bước làm thí nghiệm

Bài 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN
1.Làm thí nghiệm :
2.Trả lời câu hỏi
C1: Tại sao khi hơ nóng, quả cầu
lại không lọt qua vòng kim loại?
C2: Tại sao sau khi được
nhúng vào nước lạnh, quả
cầu lại lọt qua vòng kim loại?

Khi bị hơ nóng, quả cầu nở ra
nên không lọt qua vòng kim
loại được

Sau khi nhúng vào chậu nước
lạnh, quả cầu co lại nên lọt qua
vòng kim loại.

Generate time = 0.31342196464539 s. Memory usage = 1.93 MB