Tiến vào dinh Độc LậpTrường tiểu học thị trấn đức thọ
Trường tiểu học thị trấn đức thọ


Lịch sử 5
Lịch sử 5
Bài: Tiến vào dinh Độc lập
Bài: Tiến vào dinh Độc lập
Người thực hiện: Phạm Thị Phương Lê
Người thực hiện: Phạm Thị Phương Lê
NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy gi¸o,
NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy gi¸o,
c« gi¸o vÒ dù giê líp 5C!
c« gi¸o vÒ dù giê líp 5C!


? Hiệp định Pa-ri về Việt Nam đuợc kí kết
vào thời gian nào, trong khung cảnh ra
sao?

Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được kí
kết vào 27-1-1972.Trong khung cảnh
trang hoàng, lộng lẫy, trang nghiêm.
? Hãy nêu những điểm cơ bản của hiệp
định Pa-ri về Việt Nam?
Mĩ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền,
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt
Nam.
Phải rút toàn bộ quân Mĩ và quânđồng
minh ra khỏi Việt Nam.
Phải chấm dứt dính líu quaân sự ở Việt
Nam.
Phải có trách nhiệm trong việc hàn gắn
vết thương chiến tranh ở Việt Nam.


Thứ ngày tháng năm 2008
Thứ ngày tháng năm 2008
Lịch sử
Lịch sử
Tiến vào Dinh Độc lập
Tiến vào Dinh Độc lập
I. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975:
I. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975:


HS nghiên cứu SGK và tìm hiểu:
HS nghiên cứu SGK và tìm hiểu:
? Hãy so sánh lực lượng của ta và của chính quyền Sài Gòn
? Hãy so sánh lực lượng của ta và của chính quyền Sài Gòn
sau hiệp định Pa ri?
sau hiệp định Pa ri?


Sau hiệp định Pa ri, Mĩ rút khỏi Việt Nam, chính
Sau hiệp định Pa ri, Mĩ rút khỏi Việt Nam, chính
quyền Sài Gòn sau thất bại liên tiếp lại không được sự hỗ
quyền Sài Gòn sau thất bại liên tiếp lại không được sự hỗ
trợ của Mĩ như trước trở nên hoang mang, lo sợ, rối loạn và
trợ của Mĩ như trước trở nên hoang mang, lo sợ, rối loạn và
yếu thế, trong khi đó lực lượng của ta ngày càng lớn mạnh.
yếu thế, trong khi đó lực lượng của ta ngày càng lớn mạnh.

Generate time = 0.095017194747925 s. Memory usage = 1.93 MB