Quản lý trường mầm non

Bích Thuận_Đức Hoà_Lon
g An
PHẦN MỀM
                 QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON
Bích Thuận_Đức Hoà_Lon
g An
Bích Thuận_Đức Hoà_Lon
g An
Quản lý Trường Mầm non là phần mềm hỗ trợ các trường
mầm non đơn giản hoá các công việc quản lý trong nhà
trường.
Các chức năng chính: 
1.      Quản lý học sinh 
- Quản lý hồ sơ học sinh (họ tên, ngày sinh, giới tính,
địa chỉ …).
- Theo dõi ngày nghỉ học, học sinh chuyển đến -
chuyển đi.
- Đánh giá các tiêu chí phát triển của trẻ ( Phát triển
thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, tình
cảm, thẩm mỹ .v.v..)
2.      Quản lý thực đơn 
- Quản lý Nhập - xuất kho lương thực - thực phẩm
- Xây dựng món ăn, lập thực đơn mẫu có đủ dinh
dưỡng (Calo, số lượng và tỷ lệ Protid – Lipid – Gluxid…)
cho khẩu phần ăn của trẻ.
- Xây dựng thực đơn nhà trường
- Tính lượng thực phẩm cần nhập - xuất mỗi ngày theo
số lượng thực tế học sinh đi học
- Lập bảng quyết toán thực phẩm hàng ngày
- Tổng hợp các báo cáo thống kê về nhập - xuất thực
phẩm. Kiểm kê kho lương thực, thực phẩm
Bích Thuận_Đức Hoà_Lon
g An
Bích Thuận_Đức Hoà_Lon
g An
3.      Quản lý Học phí 
- Quản lý thu - chi: Phiếu thu tiền, quyết toán ra trường.
- Bảng kê chi tiết và tổng hợp các khoản thu của học sinh. Bản kê
chi tiết phiếu ăn của học sinh
- Thống kê danh sách các học sinh chưa nộp học phí, các khoản
dịch vụ học sinh đăng ký…
4.      Theo dõi sức khoẻ, thể chất 
- Quản lý quá trình khám bệnh, tiêm chủng, chiều cao, cân nặng
của trẻ
- Lập biểu đồ tăng trưởng của trẻ.
- Theo dõi quá trình phát triển của trẻ qua các kênh.
- Theo dõi trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì.
- Tổng hợp báo cáo công tác nuôi dưỡng…
5.      Quản lý phòng y tế 
- Quản lý Nhập - xuất kho thuốc và đồ dùng y tế trong trường
- Quản lý quá trình khám và cấp phát thuốc
- Lập thẻ kho, kiểm kê kho thuốc.
- Tổng hợp các báo cáo thống kê về quá trình khám và cấp phát
thuốc cho học sinh

Generate time = 0.09935998916626 s. Memory usage = 1.93 MB