Download bộ các bài nghe English 6-9.doc

Các bài nghe English 6-9
Trong quá trình dạy tiếng Anh từ lớp 6-9, việc mở các bài nghe
trong sách giáo khoa cho học sinh nghe gặp khá nhiều khó khăn. Đó
là vì các bài nghe trong các băng cassette hoặc đĩa CD đều được
đọc liền một mạch, khi mở băng cassette hoặc đĩa CD giáo viên phải
tua đi tua lại khá nhiều lấn, lúc thì tua bị quá, lúc lại tua chưa đến.
Đặc biệt là những bài nghe lớp 6, lớp 7 vì ở lớp 6 và lớp 7 các bài
nghe quá nhiều và quá ngắn nên rất khó tua cho chính xác. Bạn đã
bao giờ gặp tình trạng đó chưa? Theo bạn giả pháp để khắc phục
điều này là gì?
Tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để cắt các file
audio trong các đĩa CD tiếng Anh từ 6-9 thành từng phần theo các
đề mục trong sách giáo khoa, đồng thời đánh số và lập một danh
mục thứ tự các bài nghe trong sách giáo khoa. Như vậy khi dạy các
bạn chỉ việc xem số thứ tự bài nghe trong danh mục rồi bấm số của
bài nghe là xong, muốn nghe đi nghe lại thì cũng chẳng còn khó khăn
gì.
Nếu Post các bài nghe từ 6-9 trong một gói thì dung lượng rất
lớn, gây khó khăn cho việc upload cũng như download. Vì thế tôi đã
upload các bài file audio theo từng Unit. Các bạn có thể Download tại
http://violet.vn/prettyguy (vào mục English
Teaching/Teaching Materials).
Chúc các bạn thành công!

Generate time = 0.067636013031006 s. Memory usage = 1.93 MB